Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - IPMA - IPMA D

IPMA D


IPMA D is bedoeld voor beginnende projectmanagers en projectmedewerkers die op zoek zijn naar een theoretische onderbouwing bij hun dagelijkse praktijk. Zoekt u een mooi opstapje naar uw projectmanagementloopbaan of juist een verdieping op uw werkzaamheden in het ondersteunen van project, dan is een IPMA D training een uitstekende keuze.

 

 

Waarom uw IPMA D certificering behalen bij Forsa Advies?

 • U kunt rekenen op up-to-date lesmateriaal, vakkundige trainers en een uitstekende dienstverlening rondom de training.
 • Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.9 op Springest.nl.
 • Een uitstekende examenvoorbereiding en een hoog slagingspercentage. Wij bieden een uitstekende online examenoefenomgeving die u inzicht biedt in uw vorderingen.
 • Onze trainers combineren jarenlange ervaring uit de praktijk met uitstekende trainersvaardigheden.
 • Uiteraard doen we er alles aan om de training van uw keuze door te laten gaan. Mocht een training te weinig deelnemers kennen, dan nemen we contact met u op om te overleggen, en bieden u dan een oplossing waarmee u tevreden bent.


Voor wie?

Deze training is voor projectmedewerkers, projectmanagers, projectleiders en/of consultants. PRINCE2 kennis vooraf is een pré maar geen vereiste. Er zijn geen certificaten nodig als voorkennis. Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze trainingen? Wij adviseren u graag.

 

Leerdoelen

Deze training beoogt u effectiever te maken door:

 • een stevige, brede theoretische basis te bieden voor succesvol werken in projecten als deelprojectleider, projectleider van eenvoudiger projecten en/of als sleutelfiguur naast een projectmanager.  
 • te leren hoe deze theorie praktisch toe te passen
 • het uitwisselen van ervaringen op eigen projectmanagementpraktijk met ervaren vakgenoten
 • het voorbereiden op de IPMA D certificering


Duur, data, locatie en prijzen

Deze training bestaat uit vier dagen les. De tijd tussen de bijeenkomsten kunt u gebruiken om het geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk. Data, locaties en prijzen vindt u op onze website onder de tab 'Lesdata & Inschrijven'. Voor het totale investeringsoverzicht, scrolt u verder naar beneden.


Onderwerpen

IPMA beoogt projectmanagers te ondersteunen in hun ontwikkeling, passend bij het niveau van projecten waar zij op dat moment aan werken. Elk van de onderwerpen in de certificering is relevant voor het professioneel kunnen managen van projecten in allerlei organisaties.

In totaal zijn er 28 competenties: 13 vaktechnische, 10 gedragsmatige en 5 contextuele competenties. Onder het kopje ‘gedetailleerd overzicht van onderwerpen’ vindt u alle onderwerpen en subonderwerpen.


Studiebelasting en lesmethode

Aan de hand van een doorlopende casus en met eigen inbreng aan de slag met de materie langs de leidraad van de te behandelen competenties. IPMA bevat een breed scala aan modellen en technieken. Een belangrijk aspect in de training is de toepassing ervan in de praktijk. Onze trainers zijn zowel in de praktijk als theorie deskundig en daarmee een uitstekende gids. Studiebelasting van de IPMA D is circa 16 uur per lesdag en dus ongeveer 64 uur in totaal.


Trainingsmateriaal

U ontvangt een luxe trainingsmap in kleur met de te behandelen sheets, literatuur en opgaven. Daarnaast wordt gedurende de training gebruik gemaakt van het lesboek Projectmanagement op basis van IPMA D. Dit lesboek ter waarde van € 44 is in de trainingsprijs inbegrepen. Bovendien krijgt u toegang tot onze e-learning omgeving. Deze tool helpt u effectief, efficiënt en op een prettige manier te studeren.


Certificering IPMA-D

Na afloop van de IPMA D training en de bijbehorende zelfstudie, bent u klaar voor het theorie-examen. Het IPMA D examen is een theorie-examen van 3 uur en bestaat uit open en multiple choice vragen. U kunt dit boeken via IPMA Certificeren of via ons boeken (zie investeringsoverzicht).

 

Er zijn geen toelatingseisen voor deelname aan dit theorie-examen, al is het een voordeel als u reeds enige projectmanagementervaring heeft. U dient van tevoren het self-assessment en het cv in te vullen. Aan deze formulieren is geen beoordeling gekoppeld. Ze zijn bedoeld voor zelfreflectie. U kunt op basis van deze documenten niet worden afgewezen. Met het IPMA D certificaat mag u de titel 'Certified Project Management Associate' voeren.

 

Totale investeringsoverzicht IPMA-D

Stappen IPMA level D traject   Prijs
4-daagse IPMA D training klassikale training Forsa Advies *)   € 1.799
IPMA D Theorie-examen bij exameninstituut IPMA Certificeren **)   € 590
Totaal   € 2.389

Aanvullende opmerkingen:

*) De trainingsprijs is inclusief lesboek, lesmap, e-learning examentrainer, een goede leslocatie met voldoende en veelal gratis of voordelige parkeergelegenheid en een vergaderarrangement. Voor een dagtraining is een lunch, koffie, thee en water en frisdrank inbegrepen. Voor een avondtraining is een koffie, thee en water en frisdrank inbegrepen.

**) U kunt het examen zelf boeken via IPMA Certificeren. Als u Forsa Advies uw examens wilt laten boeken en factureren, brengen wij u € 30 administratiekosten per persoon per examen.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

In-company en maatwerk

Deze training kan in-company verzorgd worden op in overleg vastgestelde dagen en tijden en op uw locatie. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en technieken. Vanaf vier deelnemers is het interessant om in-company te overwegen. Neemt u contact met ons op voor een offerte.

 

Vervolgtrainingen na IPMA D

Na de certificering op D niveau kunt u onder andere doorstromen naar een IPMA C certificering; hiervoor gelden specifieke eisen aan uw cv op het vlak van projectmanagement. Indien uw cv hiervoor voldoet, kunt u ook direct opgaan voor IPMA C Certificering. U hoeft dus niet éérst IPMA D te behalen om voor C in aanmerking te komen. 

Afhankelijk van uw ervaring en situatie kunt u zich ook verdiepen in BISL Informatiemanagement, Change Management oftewel verandermanagement, ITIL® Servicemanagement, MoP® Portfoliomanagement, MSP® programmamanagement, M_o_R® risicomanagement, enzovoorts. Wij geven u graag een vrijblijvend, persoonlijk studieadvies.

 

Hercertificering IPMA D

De IPMA-certificering vereist dat u uw kennis up-to-date houdt. Uw IPMA D certificaat is 5 jaar geldig. Na vijf jaar dient u het examen opnieuw af te leggen. Zie voor details IPMA Certificeren.

 

Gedetailleerd overzicht van onderwerpen

Hieronder vindt u alle IPMA onderwerpen. De meeste onderwerpen komen aan bod in de les. Een deel van de onderwerpen doet u op basis van zelfstudie op basis van het lesboek en de e-learning (vragen, filmpjes, enzovoorts) met daarbij de mogelijkheid om vragen te stellen aan de trainer.


Practice - Vaktechnische competenties

 • V1.1 Projectaanpak
 • V2.1 Verwachtingen en eisen
 • V3.1 Scope en afbakening
 • V3.2 Productdecompositie
 • V3.3 Configuratiemanagement
 • V4.1 Planning en fasering
 • V5.1 Projectorganisatie
 • V5.2 Informatie- en managementsystemen
 • V6.1 Kwaliteit
 • V6.2 Kwaliteitsbeoordeling, audit en evaluatie
 • V7.1 Kostenraming
 • V7.2 Kostenmanagement
 • V7.3 Projectfinanciering
 • V8.1 Capaciteitsmanagement
 • V9.1 Inkoop
 • V92 Overeenkomsten
 • V10.1 Projectvoorbereiding
 • V10.2 Projectdefinitiefase
 • V10.3 Schattingsmethoden
 • V10.4 Beheersing en rapportage
 • V10.5 Wijzigingsbeheer
 • V10.6 Afsluiting
 • V11.1 Risicomanagement: begrippen, definities en categorieën
 • V11.2 Risicomanagementraamwerk
 • V11.3 Risicomanagementtechnieken
 • V12.1 Stakeholderanalyse en stakeholdermanagement
 • V13.1 Organisatieverandering

 

 

People - Gedragsmatige competenties

 • G1.1 Zelfreflectie en zelfmanagement
 • G1.2 Persoonlijke doelbepaling en tijdmanagement
 • G1.3 Stressmanagement
 • G2.1 Ethiek
 • G2.2 Betrouwbaarheid
 • G3.1 Communicatie
 • G3.2 Gespreksvaardigheden
 • G3.3 Vergaderen
 • G3.4 Workshops
 • G3.5 Presenteren
 • G3.6 Schriftelijk communiceren
 • G4.1 Openheid
 • G4.2 Adviseren
 • G4.3 Motivatie
 • G5.1 Leiderschap
 • G6.1 Levenscyclus teams
 • G6.2 Succesvolle teams
 • G7.1 Crisismanagement
 • G7.2 Conflictmanagement
 • G8.1 Probleemoplossen
 • G8.2 Creativiteit
 • G9.1 Onderhandelen
 • G10.1 Resultaatgerichtheid

 

Perspective - Contextuele competenties

 • C1.1 Missie, visie en strategie
 • C1.2 Strategisch prestatiemanagement
 • C1.4 Zakelijke of organisatorische rechtvaardiging
 • C2.1 Projectmanagement
 • C2.2 Programmamanagement
 • C2.3 Portfoliomanagement
 • C2.4 Inrichten PPP- en PMO-organisatie
 • C2.5 Organisatietheorie
 • C2.7 Procesontwikkelingsmethoden
 • C2.8 Personeelsmanagement
 • C2.9 Financiële administratie
 • C3.1 Duurzaamheid
 • C3.2 Wet- en regelgeving
 • C3.3 Gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu
 • C4.1 Invloed en belangen
 • C5.1 Cultuur en waarden

 

Misschien is het u opgevallen dat de onderwerpen nagenoeg gelijk zijn aan die van IPMA C. Echter, op een dieper liggend niveau zijn er leerdoelen die voor IPMA C wel gelden en voor IPMA D niet. Bovendien moeten deelnemers op niveau C vaker aantonen dat ze de leerstof niet alleen begrijpen, maar ook kunnen toepassen op een gegeven scenario. IPMA D kandidaten moeten meer gevallen kunnen aantonen dat ze de leerstof begrijpen, maar hoeven deze in minder gevallen ook te kunnen toepassen. Uiteraard geven we duidelijk aan in onze lesmaterialen welke lesstof bij uw examenniveau hoort.

 

StartdatumLokatiePrijs
16-01-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-01-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-01-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-01-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
07-03-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
07-03-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
07-03-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
07-03-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
20-05-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
20-05-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
20-05-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
20-05-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-07-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-07-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-07-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
16-07-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
25-09-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
25-09-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
25-09-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven
25-09-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1799,- Lesdata & Inschrijven

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723

Samenvatting:               

Duur: 4 dagen
Inclusief: lesboek, lesmap, e-learning
Geen bijkomende kosten