Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - Projectvaardigheden - De Effectieve Projectleider

De Effectieve Projectleider


U bent al enig tijd als projectleider of projectmanager werkzaam. U kent de basisprincipes van projectmatig werken. U heeft hier al training in gevolgd, bijvoorbeeld een PRINCE2 Foundation of Practitioner. U merkt dat een project leiden meer van u vraagt dan methodische kennis. U heeft behoefte aan concrete tools om sturing te geven aan uw project en team. U wilt een training, waarin de projectmethode wordt gekoppeld aan persoonlijke vaardigheden in het leidinggeven en in uw relatie met de opdrachtgever. U wilt tips en handvatten, die de volgende dag kunnen helpen in uw projectpraktijk.

 

Waarom de training de Effectieve Projectleider volgen bij Forsa Advies?

 • Onze uitstekende vaardigheidstrainers zijn bekend met projectmanagement en projectmanagementmethodes zoals PRINCE2 en IPMA.
 • Onze gedragstrainingen zijn gebaseerd op de projectmatige gedragscompetenties van IPMA.
 • Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.9 op Springest.nl.
 • Mocht een training weinig deelnemers kennen, dan nemen we contact met u op om te overleggen, en bieden u dan een oplossing waarmee u tevreden bent.
 • In deze training maken we gebruik van trainingsacteurs voor het optimale leereffect.

Voor wie?

U hebt ervaring in projecten. U heeft hiervoor in het verleden een training gevolgd bijvoorbeeld PRINCE2 of IPMA. U werkt op dit moment in een of meerdere projecten of u start hiermee in de nabije toekomst. In het laatste geval heeft u minimaal twee jaar ervaring met het werken in projecten als teamlid.

 

Leerdoelen

In deze training leert u op pragmatische wijze een aantal vaardigheden. Na het volgen van deze training:

 • kunt u een partnership creëren met uw opdrachtgever en kunt u samen adequaat een projectopdracht overeenkomen.
 • weet u hoe u commitment kunt krijgen voor een projectorganisatie, die is ingerichte op basis van projectmatige principes en resultaatsgericht handelen.
 • kunt u effectieve voortgangsgesprekken voeren met een Project Board cq opdrachtgever. En kunt u lastige onderwerpen diplomatiek ter sprake brengen.
 • heeft u de vaardigheden op effectief leiding te geven aan uw projectteam. U beschikt u over de vaardigheden uw team en teamleden te motiveren en te stimuleren.
 • kunt u teamleden op afspraken coachen en op professionele wijze feedback geven.
 • heeft u meer grip op de weerstand in de projectomgeving en kunt u zelfverzekerder ingrijpen bij conflicten.

 

Duur, locaties, data en prijzen

Deze training bestaat uit een kick-off van een halve dag en twee dagen training. De tijd tussen de bijeenkomsten in, kunt u gebruiken om het geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk. Data, locaties en prijzen vindt u op onze website onder de tab ‘Lesdata en inschrijven’.

De trainingsprijs is inclusief lesmateriaal, een goede leslocatie met voldoende en veelal gratis/betaalbare parkeergelegenheid en een vergaderarrangement. Dit arrangement bestaat voor een dagtraining uit een lunch, koffie, thee, water en frisdrank. Voor een avondtraining bestaat dit arrangement uit koffie, thee, water en frisdrank.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

IPMA Gedragscompetenties in deze training:

 • Leiderschap
 • Betrokkenheid & motivatie
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit
 • Openheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Overleg en advies
 • Conflicten & crises
 • Betrouwbaarheid
 • Respect en inlevingsvermogen

 

Studiebelasting en lesmethode

De training start met een halve dag kick-off. De doelstelling is om te komen tot een gezamenlijk uitgangspunt rond projectmatig werken en vertalen de basisprincipes naar de projectpraktijk in organisaties. We wisselen projectervaringen en leerwensen uit. We behandelen de basistheorie over gedrag in projecten en de specifieke kenmerken van het leidinggeven in een projectsituatie. We sluiten af met een praktijkopdracht voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Na de kick-off volgen twee interactieve lesdagen. U leert een aantal essentiële vaardigheden voor uw succes in projecten en oefent uitgebreid aan de hand van aansprekende praktijkoefeningen. Tijdens de eerste lesdag staat leidinggeven aan een project(team) centraal. De tweede lesdag staat in het teken van partnership in projecten.

Het huiswerk tussen de lesdagen in beperkt zich tot 1-2 uren per les.

In de training leren we u geen ingestudeerde ‘trucjes’. Onze aanpak biedt aansluiting op uw werkwijze en wat u verder brengt in de praktijk van projecten. Zo werken we gericht aan uw persoonlijke ontwikkelvragen. U oefent tijdens te training in uiteenlopende situaties. Op de tweede dag gebruiken we daarbij een in projectmatig werken gespecialiseerde trainingsacteur. 
En tot slot: wat kunt u ermee in de praktijk? Deze vraag staat de hele training centraal. Door steeds de lessen te vertalen naar acties in de eigen projectsituaties, komt u tot daadwerkelijke toepassing.

 

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een compacte hand-out in kleur en het lesboek 'Zakboek geslaagd projectmanagement - op basis van IPMA-competenties' - Jacques Dierick, Marijke van Biezen

 

Certificaat

De deelnemers ontvangen van deze training een certificaat van deelname.

 

In-company en maatwerk

Deze training kunnen wij in-company verzorgen. Leslocatie, lesdata en lestijden in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een specifieke bedrijfscasus of deze training in combinatie met PRINCE2 of IPMA modules. Wij maken hiervoor graag een offerte voor u.

 

Vervolgtrainingen

Neemt u contact op voor een vrijblijvend en gratis persoonlijk advies gebaseerd op uw wensen en uw situatie.

 

Programma De Effectieve Projectleider

Dag 1: Leidinggeven aan projecten

 • Opening
 • Projectleider met impact
  De projectleider maakt het verschil. U bent de spil van het project. Het is belangrijk dat u goed overkomt, dat u begrijpt wat uw effect is op uw omgeving en wat u kunt doen om uw positieve invloed verder te verstevigen.
 • Constructief aanspreken en feedback
  In een project zijn hiërarchische bevoegdheden beperkter houdbaar dan in een lijnorganisatie. Directe beïnvloeding vraagt een excellent gebruik van feedbackvaardigheden. Respectvol aanspreken is cruciaal om voortgang te creëren bij projectmedewerkers, specialisten en stuurgroepleden. Wij leren u de kunst van feedback geven én ontvangen.
 • Teamontwikkeling en rol van de projectleider
  Als projectleider bent u de drijvende kracht in de motivatie en ontwikkeling van uw team. Hoe sneller de ontwikkeling gaat, hoe groter slagkracht en effectiviteit. We leren u de verschillende fases in de teamontwikkeling herkennen en het adequate gedrag dat daar als leider bij past. U leert uw team sneller verantwoordelijkheid nemen over het project.
 • Leidinggeven aan de uitvoering
  Projecten leiden is mensenwerk en niet elke medewerker is hetzelfde. Uw stijl van leidinggeven moet aansluiten bij de situatie én bij de behoefte aan sturing van de medewerker. Hoe gaat u om met die medewerker die voortdurend overal tegen in gaat en niet gemotiveerd is? We leren u wanneer u directief moet zijn en wanneer u kunt loslaten, met behulp van vier performance gerichte stijlen van leidinggeven, die u in staat stellen effectief op te treden.
 • Competenties als richtlijn
  De juiste persoon voor de juiste klus. Objectief vaststellen van geschiktheid van medewerkers vraagt verder kijken dan de buitenkant. U leert de verschillende niveaus kennen, die u kunt benutten bij de inschatting van de geschiktheid van projectmedewerkers. Hiermee legt u een solide basis voor persoonsgericht coachen en motiveren.
 • Regie voeren in projectgesprekken
 • Effectieve communicatie staat centraal
  Welke stappen moet u zetten om tot duidelijke resultaatsafspraken te komen? Wij leren u waardevolle interventie technieken, die uw grip op de uitkomst van gesprekken sterk zal vergroten.
 • Praktijkopdracht
  Wat u leert in de training krijgt pas waarde bij de toepassing in de praktijk. We dagen met een praktijkopdracht uit de nieuwe inzichten te gebruiken in je projectpraktijk.


Dag 2: Partnership in Projecten

 • Stoeien met de stuurgroep
  We hebben steeds vaker en directer te maken met stuurgroepen. Een juiste beïnvloeding vanuit de projectmanager kan het besluitvormingsproces aanmerkelijk bespoedigen. Hoe zorgt u de opdrachtgever en de stuurgroep zijn verantwoordelijkheid oppakt? Wij bieden u inzicht en handvatten.
 • Projectmanager in de rol van adviseur
  Vertrouwen opbouwen is dé succesfactor in projecten. We leren u hoe partnership op te bouwen, vanaf het allereerste contact. Hoe zorgt u dat uw opdrachtgever u respecteert, ook al kunnen jullie meningen verschillen? Wij leren u hoe een juiste beslissing te nemen in de keuze van uw adviesrol.
 • Professioneel omgaan met conflicten en crises
  Projecten bestaan niet zonder conflicten. Soms bent u daarbij partij en soms bent u daarbij bemiddelaar. Hoe herkent u conflicten op een vroeg moment en hoe zorgt u voor oplossingen? U leert in deze training verschillende stijlen inzetten.
 • Project en omgeving
  Projecten hangen altijd samen met de context, dus ook met bedrijfspolitieke zaken. Uzelf juist positioneren in het krachtenveld biedt de beste garantie op voortgang in uw project. U leert hoe u zorgt voor de juiste prioriteit van uw project.
 • Oefenen met ervaren trainingsacteurs
  Met behulp van een acteur stellen we u in de gelegenheid uitgebreid te oefenen met praktijksituaties. U oefent een aantal specifieke projectcompetenties, maar er is ook gelegenheid tot eigen inbreng en persoonlijke projectsituaties.
 • Evaluatie en afronding

StartdatumLokatiePrijs
11-03-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1399,- Lesdata & Inschrijven

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723

Samenvatting:               

Duur: 2,5 dagen
Inclusief: lesboek, lesmap
Geen bijkomende kosten