Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - Projectvaardigheden - De Effectieve Projectmedewerker

De Effectieve Projectmedewerker


U bent in projecten werkzaam als project-assistent, projectondersteuner of PMO-er. U kent de basisprincipes van projectmatig werken, maar deze toepassen in uw dagelijkse praktijk blijkt lastiger dan u dacht. U wilt verder professionaliseren in projecten en zoekt concrete handvatten om uw invloed hierin te verstevigen. U wilt een training waarin de projectmethode wordt gekoppeld aan persoonlijke vaardigheden. U krijgt tips en feedback, die u de volgende dag kunnen helpen in uw projectpraktijk.

 

Waarom De Effectieve Projectmedewerker training volgen bij Forsa Advies?

 • Onze uitstekende vaardigheidstrainers zijn bekend met projectmanagement en projectmanagementmethodes zoals PRINCE2 en IPMA.
 • Onze gedragstrainingen zijn gebaseerd op de projectmatige gedragscompetenties van IPMA.
 • Onze trainingen worden door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.9 op Springest.nl.
 • Mocht een training te weinig deelnemers kennen, dan nemen we contact met u op om te overleggen en bieden u dan een oplossing waarmee u tevreden bent.
 • In deze training maken we gebruik van trainingsacteurs voor het optimale leereffect. 

 

Voor wie?

U hebt enige ervaring in projecten. U heeft hiervoor in het verleden een PRINCE2 en IPMA training gevolgd. U werkt projectmatig, bijvoorbeeld als projectondersteuner, projectassistent, PMO-er of u start hiermee in de nabije toekomst. In het laatste geval heeft u minimaal twee jaar ervaring met het werken in projecten als teamlid.

 

Leerdoelen

In deze training leert u op een pragmatische wijze de volgende waardevolle vaardigheden. Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat projectmatig te denken en te handelen.
 • kunt u belangrijke projectinformatie herkennen in mondelinge of schriftelijke communicatie.
 • kunt u structuur aanbrengen in gesprekken met de projectleider of de opdrachtgever.
 • bent u actief gericht op het behalen van projectresultaten en -doelstellingen en beschikt u over handvatten om lastige onderwerpen ter sprake te brengen, bijvoorbeeld over rolverdelingen, mogelijke overschrijdingen, verschillen in verwachtingen, enzovoorts.
 • bent u in staat op effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen en beschikt u over handvatten om op constructieve wijze (potentiële) conflictsituaties tegemoet te treden.
 • beschikt u over de vaardigheden om effectief samen te werken met andere projectleden en kunt u, indien zich problemen of kansen voordoen, uw eigen gedragsstijl veranderen om de gestelde doelen te bereiken.
 • bent u in staat duidelijke afspraken te maken en op constructieve wijze feedback te geven.


Duur, locaties, data en prijzen

Deze training bestaat uit een kick-off van een halve dag en twee dagen training. De tijd tussen de bijeenkomsten kunt u gebruiken om het geleerde te laten bezinken en toe te passen in de praktijk.

Data, locaties en prijzen vindt u op onze website onder de tab ‘Lesdata en inschrijven’.

De trainingsprijs is inclusief lesmateriaal, een goede leslocatie met voldoende en veelal gratis/betaalbare parkeergelegenheid en een vergaderarrangement. Dit arrangement bestaat voor een dagtraining uit een lunch, koffie, thee, water en frisdrank. Voor een avondtraining bestaat dit arrangement uit koffie, thee, water en frisdrank.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

IPMA Gedragscompetenties in deze training:

 • Communicatie
 • Teamwerk
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Onderhandeling
 • Conflicten & crises

 

 

Studiebelasting en lesmethode

De training start met een halve dag kick-off. De doelstelling is om te komen tot een gezamenlijk uitgangspunt rond projectmatig werken en vertalen de basisprincipes naar de projectpraktijk in organisaties. We wisselen projectervaringen en leerwensen uit. We behandelen de basistheorie over gedrag in projecten en de specifieke kenmerken van het leidinggeven in een projectsituatie. We sluiten af met een praktijkopdracht voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Na de kick-off volgen twee interactieve lesdagen gebaseerd op herkenbare uitdagingen. U leert voor uw succes in projecten een aantal essentiële vaardigheden en oefent uitgebreid aan de hand van aansprekende praktijkoefeningen. De eerste lesdag zal in het teken staan van samenwerking in projecten. De tweede lesdag staat in het teken van omgaan met tegenstellingen.

Het huiswerk tussen de twee lesdagen in beperkt zich tot één tot twee uren per les.

In de training leren we u geen ingestudeerde ‘trucjes’. Onze aanpak biedt u aansluiting op uw werkwijze en wat u verder brengt in de praktijk van projecten. Zo werken we gericht aan uw persoonlijke ontwikkelvragen. Op de tweede dag gebruiken we daarbij een ervaren trainingsacteur gespecialiseerd in projecten zodat u uiteenlopende situaties kunt oefenen.

En tot slot: Wat kunt u ermee in de praktijk? Deze vraag staat de hele training centraal. Wij stellen de deelnemers in staat de lessen te vertalen naar de eigen projectsituaties. Via de mail helpen we herinneren aan hun voornemens. Dit garandeert de daadwerkelijke toepassing van het geleerde in de praktijk.

 

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een compacte hand-out in kleur en het lesboek Zakboek geslaagd projectmanagement - op basis van IPMA-competenties door Jacques Dierick en Marijke van Biezen.

 

Certificaat

De deelnemers ontvangen van deze training een certificaat van deelname.

 

In-company en maatwerk

Deze training kunnen wij in-company verzorgen. Leslocatie, lesdata en lestijden in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een specifieke bedrijfscasus of het toevoegen van modules in vaardigheden en technieken. Wij maken hiervoor graag een offerte voor u.

 

Vervolgtrainingen

Neemt u contact op voor een vrijblijvend en gratis persoonlijk advies gebaseerd op uw wensen en uw situatie.

 

Programma De Effectieve Projectmedewerker

Dag 1: Samenwerken in projecten

 • Opening
 • Aannemen van de opdracht
  Starten met een project of aansluiten bij een project is altijd moeilijk; u wilt enthousiast aan de slag, maar niet halverwege merken dat u teveel hooi op uw vork heeft genomen of dat u te weinig mandaat hebt om goed door te pakken. We leren u uw opdracht goed uit te vragen en helder te formuleren met behulp van de techniek ‘chunken’ en het SMART maken van doelstellingen en afspraken.
 • Projectrollen
  De juiste rolverdeling in een project zorgt dat ieder weet wat hij moet doen en daarvoor verantwoordelijkheid kan nemen. We leren u de opbouw van een projectorganisatie en de verschillende functionele rollen die u daar in tegenkomt. U weet na deze training welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden u van hen kunt verwachten.
 • Persoonlijke samenwerkingsrol
  Projecten doet u nooit alleen. Iedereen moet zijn beste beentje voorzetten om als team succesvol te zijn. We leren u de kwaliteiten en valkuilen bij uzelf en anderen herkennen in het samenwerken in een project. We leren u uw behoeftes ten aanzien van het samenwerken in uw team te bespreken.
 • Communicatie en gespreksvoering
  Een goede sfeer in een project is belangrijk, maar er moet ook gewerkt worden. We leren u op een prettige, maar duidelijke wijze structuur aanbrengen in een projectgesprek. We leren u met minder inspanning meer resultaat uit die gesprekken te halen.
 • Feedback in projecten
  Afspraak is afspraak. We leren u hoe u elkaar helder maar respectvol kunt aanspreken en samen tot een oplossing kunt komen.
 • Timemanagement
  Bij werken in projecten hoort dat u goed kunt plannen. Uw werk inschatten en de juiste prioriteiten stellen houdt de projectstress buiten de deur. We leren u onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. We leren u realistisch te zijn over de projectplanning. We leren u proactief handelen op basis van de theorie van Covey.
 • Praktijkopdracht
  Wat u leert in de training krijgt pas waarde bij de toepassing in de praktijk. We dagen u met een praktijkopdracht uit om uw nieuwe inzichten te gebruiken in uw projectpraktijk.

 

Dag 2: Tegenstellingen in Projecten

 • Project en omgeving
  Bij projecten zijn meer partijen betrokken dan enkel de projectgroep. Wij leren u de omgeving van het project in kaart brengen en hier een actieplan c.q. communicatieplan voor te maken.
 • Partnership in projecten
  Samenwerken met uw projectleider valt niet altijd mee. Ook het gevoel dat hij niet naar u wil luisteren? We leren u professionele adviesvaardigheden, waardoor u ervoor kunt zorgen dat uw ideeën serieus genomen worden.
 • Onderhandelen in Projecten
  Projectmatig werken is werken onder druk van tijd en kosten, beperkte middelen en hoge kwaliteitseisen. Dat vraagt excellente onderhandelvaardigheden om het midden te vinden tussen uw belang, dat van de ander en het projectbelang.
 • Omgaan met conflicten
  Geen project zonder conflicten. Het hoort er gewoon bij. Toch wilt u hier zo min mogelijk tijd en energie aan kwijtraken. Hoe zorgt u voor een snelle de-escalatie? We leren u standvastig te zijn, zonder dat u de relatie of de emotie uit het oog verliest.
 • Oefenen met een ervaren trainingsacteur.
  Met behulp van een acteur stellen we u in de gelegenheid uitgebreid te oefenen met praktijksituaties. U oefent een aantal specifieke projectcompetenties, maar er is ook gelegenheid tot het oefenen van uw eigen specifieke uitdagingen.
 • Evaluatie en afronding

StartdatumLokatiePrijs
11-03-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
11-03-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Amsterdam
AMSTERDAM
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Forsa Advies
RIJSWIJK
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Eindhoven
EINDHOVEN
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven
20-09-2019Aristo Zalen Utrecht
UTRECHT
€ 1299,- Lesdata & Inschrijven

 

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723

Samenvatting:               

Duur: 2.5 dagen
Inclusief: lesboek, lesmap
Geen bijkomende kosten