Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Branches - Industrie - Van Berge Henegouwen

Van Berge Henegouwen

Van Berge Henegouwen verzorgt technologie in de meest luxe jachten ter wereld, met name entertainment-, communicatie-, verlichting-, besturing-, IT- en beveiligingssystemen. Dit kan betrekking hebben op het inbouwen van deze systemen in nieuwe schepen, het zogenaamde ‘new builds’ of het renoveren van systemen in bestaande superjachten, wat ook wel ‘refit’ wordt genoemd.

Van Berge Henegouwen groeit snel met nieuwe medewerkers en een toenemende orderportefeuille. De werkwijze om projecten te beheersen moet meegroeien naar de grotere schaal en medewerkers die weliswaar ervaren zijn maar nieuw zijn bij de organisatie. Zij moeten snel thuis raken in deze werkwijze. Van Berge Henegouwen heeft daarom een beheersingsmodel ontwikkeld om te zorgen dat haar projecten strak georganiseerd blijven verlopen en de klant toch de flexibiliteit ervaart die deze verdient: het toll gatemodel. Dit model is gebaseerd op PRINCE2® en toegesneden op de organisatie en haar projecten. Het model is in eerste instantie ingevoerd voor de new built projecten. De invoering van het model voor projecten voor refit is van start gegaan. Het model biedt houvast ten aanzien van wat er wanneer moet worden afgestemd en opgeleverd.
 
Forsa Advies heeft bijgedragen aan dit traject door actief mee te denken en de klant maximale waarde te bieden. Forsa Advies luistert en biedt op basis van jarenlange kennis en ervaring de best passende trainers en het best passende programma. In dit geval PRINCE2 Foundation trainingen, modules om agile elementen toe te passen waar dit handig is en de Effectieve Projectleider voor de persoonlijke vaardigheden in projecten. In de trainingen koppelen de trainers de stof aan het VBH toll gate model. En door een mix van ‘harde’ en ‘zachte’ vaardigheden op het gebied van projectmanagement, leren de deelnemers ook iets wat ze écht kunnen toepassen en wat rendeert in de praktijk! We denken nu samen met hen na over wat de volgende stap is in de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van projectmanagement.

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723