Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - IPMA - IPMA B

IPMA B

IPMA-B Certificering

Als senior projectmanager kunt u uw kennis, competenties en ervaring laten valideren met een IPMA B Projectmanagement certificering. Wij bieden u hierin diverse diensten en kunt zelf bepalen welke diensten u van ons wilt afnemen: training, coaching en/of administratieve afhandeling van de boekingen van de examens.

 

IPMA B Certificeringstraject door IPMA Certificering

Een eerste toets die u zelf kunt doen, is uw eigen ervaring toetsen ten aanzien van de toelatingseisen die worden gesteld aan IPMA B. Als toelatingseis voor IPMA B Projectmanagement wordt het 8-5-3 principe gehanteerd. In de afgelopen acht jaar dient u vijf jaar (60 maanden) projectmanagementervaring te hebben opgedaan, waarvan drie jaar (36 maanden) op IPMA B-niveau.

 

Voor IPMA-B-project moet een zelfstandig project zijn. In totaal moet u minimaal 4.400 uur als projectmanager aan projecten hebben besteed, waarvan minimaal 2.500 uur aan projecten op IPMA-B-niveau.

 

Indien u niet de projectmanager van het gehele project was, dan moet u een relevant deel van het project hebben geleid. Met andere woorden: u was projectmanager vanaf de start tot oplevering van een projectproduct of dienst. Het merendeel van de gevraagde competenties kunt u aantonen met dit (deel)project. Wisselde uw rol als projectmanager gedurende het project, dan dient u per fase uw taken en bevoegdheden te omschrijven en het aantal medewerkers waaraan u leiding gaf.

 

Indien u één of meerdere projecten wilt laten meetellen ondanks dat deze niet aan alle criteria voldoen, dan kunt u de projecten opvoeren en achterin het referentiedocument redenen opgeven waarom u vindt dat het een B-waardig project betreft. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of de motivatie valide is.

 

Het traject bestaat uit twaalf uren individuele begeleiding door een professionele en ervaren begeleider. Het IPMA C certificeringstraject van IPMA certificering is opgebouwd uit twee fasen:

 

Fase 1:

 • Ervaringsdocument
 • Zelfassessment
 • Managementsamenvatting

 

 Fase 2:

 • Theorie-examen
 • Referentenonderzoek
 • Projectrapport: het opstellen van een concept-projectrapport
 • Assessment:
  • voorbereiden op 360-graden assessment inclusief self-assessment
  • het opstellen concept-projectrapport fase 2
  • voorbereiding op het interview met een proefgesprek

 

IPMA B Begeleidingstraject door Forsa Advies

Ons begeleidingstraject verloopt als volgt:

 • Een intake via de mail aan de hand van het Ervaringsdocument om te bepalen of u beschikt over de gevraagde ervaring. U krijgt terugkoppeling per mail of telefoon.
 • Een intake op het project / de projecten die u wenst in te dienen voor het assessment aan de hand van de Managementsamenvatting. Zorg dat u voor deze projecten beschikt over een voldoende volledig projectdossier. Denk hierbij aan uw PID, de planning, het Risicoregister, enzovoorts. Ook notulen van een vergadering kunnen bruikbaar zijn om aan te tonen dat u de risico's voldoende heeft doorgenomen met uw stuurgroep.
 • U krijgt terugkoppeling van de coach op uw zelfassessment.
 • Indien u nog niet gestart bent, is het raadzaam om op dit punt te beginnen met het voorbereiden op het theorie-examen IPMA B Projectmanagement. We raden u aan om aan te sluiten bij onze IPMA C training.
 • Voor het IPMA B theorie-examen moet u alle IPMA C onderwerpen beheersen en daarnaast heeft u een aantal onderwerpen die uitsluitend voor IPMA B gelden. Het lesboek dat we hiervoor gebruiken is hetzelfde als voor IPMA C.
 • U behaalt het IPMA B theorie-examen bij IPMA Certificeren.
 • U gaat aan de slag met uw referentenonderzoek. Uw coach begeleidt u bij het verzamelen van referenties en het opstellen van een concept-projectrapport deel 1. In eerst aanleg stuurt u deze per mail naar uw coach. Uw coach voorziet u op basis hiervan van een eerste ronde terugkoppeling in een persoonlijke afspraak.
 • U past hier het rapport op aan en dient dit weer in bij uw coach. U ontvangt dan een tweede van feedback en adviezen. De afstemming vindt dan verder plaats via email en/of telefonisch overleg.
 • U bereidt het 360-graden assessment voor en het tweede deel van projectrapport. Dit stuurt u op per mail aan uw begeleider en hierop ontvangt u een eerste ronde adviezen van de begeleider terug
 • U en uw coach plannen een persoonlijke afspraak in en ontmoeten elkaar om deze adviezen samen door te nemen.
 • U ontvangt een tweede ronde van adviezen op het tweede deel van het projectrapport. De afstemming vindt dan verder plaats via email en/of telefonisch overleg.
 • U bereidt zich voor op het proefassessment met de coach door het assessmentgesprek te oefenen samen met de coach. U maakt samen hiertoe een afspraak met u coach. U kunt met behulp van time-outs samen knelpunten en verbeterpunten bespreken. De coach geeft u adviezen op basis van uw antwoorden en reacties om uzelf optimaal te presenteren tijdens het werkelijke assessment. Op dit punt bent u gedegen voorbereid op het succesvol doorlopen van het assessment.

 

De gegevens van de kandidaten die het certificaat behaald hebben worden naar IPMA International gestuurd. Na afloop van elk kwartaal worden de geslaagde deelnemers opgenomen in het internationale register. Het register vindt u hier.

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723