Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - M_o_R - M_o_R_Fasttrack

M_o_R® Fasttrack Risicomanagement

Management of Risk oftewel M_o_R is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico’s die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn.

Het is een richtlijn voor Integraal risicomanagement die waarborgt dat een organisatie op een rendabele wijze gebruikmaakt van een risicomanagementproces met een aantal duidelijk omschreven stappen. Het doel is het ondersteunen van een betere besluitvorming door middel van een goed zicht op de risico’s en hun waarschijnlijke impact.

M_o_R vormt een geïntegreerd raamwerk met de Engelse AXELOS methoden en -modellen als ITIL®, PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV® en P3O®.

Waar het Foundation niveau zich richt op de kennis en het begrip van de richtlijn, gaat de Practitioner naar de praktijk en wat de toepassing in uw organisatie voor voeten in aarde heeft. Tevens is M_o_R in lijn gebracht met de Internationale richtlijn voor integraal risicomanagement ISO31000.

Let op: deze training is alleen op in-company basis beschikbaar.


Waarom een M_o_R Fasttrack volgen bij Forsa Advies?

 • U volgt uw training bij een geaccrediteerde opleider. Dat betekent dat u kunt rekenen op up-to-date lesmateriaal, vakkundige trainers en een uitstekende dienstverlening rondom de training Deelnemers waarderen onze trainingen uitstekend op Springest.nl
 • Onze trainers combineren jarenlange ervaring uit de praktijk met uitstekende trainersvaardigheden
 • Een uitstekende examenvoorbereiding en een hoog slagingspercentage
 • Wij bieden een uitstekende Foundation e-learning die uw scores analyseert en oefeningen hierop aanpast. Voor het Practitioner examen krijgt u oefenmateriaal op papier.

 

Voor wie?

 • U bent werkzaam als directielid, programmamanager, projectmanager, operationeel manager, risicomanager, kwaliteitsmanager, auditor, controller, accountant, enz.
 • U heeft kennis van en ervaring met risicoanalyse en risicobeheer op Foundationniveau.
 • U heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring en HBO werk- en denkniveau.

Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze trainingen? Wij adviseren u graag.

 

Leerdoelen

Deze training beoogt bij te dragen aan de volgende doelstellingen:

 • De Management of Risk methodiek op hoofdlijnen en in detail te kunnen beschrijven en aan kunnen geven welke elementen ervan in een bepaalde setting van belang zijn en hoe zij ingezet kunnen worden om de effectiviteit van de methodiek te verhogen
 • Succes- en faalfactoren van risicomanagement te kunnen beschrijven en in een aanpak rond strategisch en integraal risicomanagement te verankeren
 • De mogelijke baten van het implementeren van M_o_R voor de eigen organisatie te kunnen beschrijven en een plan van aanpak op te stellen of aan te scherpen voor de implementatie van M_o_R
 • Aan te kunnen geven hoe M_o_R toegepast kan worden in een bepaalde (eigen) situatie
 • Aan te kunnen geven waar de eigen organisatie globaal staat in het managen van risico’s
 • Aan te kunnen geven wat er nodig is om in de eigen organisatie om M_o_R slagvaardig toe te passen gegeven de reeds lopende verbeteracties
 • Voorbereid zijn op beide M_o_R examens

 

Duur

Deze training bestaat uit vier lesdagen met een separate Practitioner examendatum. Het Foundation examen vindt plaats op vierde lesdag in de ochtend.


Onderwerpen

De training bestaat uit een gedeelte theorie, interactie en oefeningen waarin u met de behandelde materie aan de slag gaat. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Het doel van integraal risicomanagement
 • De bijdrage die de best-practices van M_o_R hieraan kunnen leveren
 • Hoe M_o_R helpt bij het voldoen aan de corporate governance code
 • De koppelingen en relaties tussen de principes, de risicomanagement processen, communicatiemechanismen, rollen en de verschillende managementlagen in een organisatie
 • De verschillende technieken, tools en methodieken die volwassen risicomanagement helpen faciliteren

 

In de training krijgt u daarnaast antwoord op de volgende kernvragen:

 • Wat zijn de voordelen voor risicomanagement?
 • Wat is volwassen risicomanagement?
 • Waarom is het zo belangrijk om risico’s te managen?
 • Wie horen er bij het managen van risico’s betrokken te zijn?
 • Wat zijn de slaag‐ en faalfactoren voor volwassen risicomanagement?
 • Waar kunnen risico’s optreden?
 • Hoe ziet een generiek framework voor volwassen risicomanagement er uit?
 • Hoe verankeren wij de risicomanagement cultuur in de eigen organisatie?
 • Welke overeenkomsten en verschillen vallen er qua risicomanagement te onderkennen op de verschillende managementlagen?
 • Hoe bepalen de eigen professionaliteit op het gebied van risicomanagement te bepalen?

 

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een lesmap met de in kleur afgedrukte presentatie, een casus met opgaven. Daarnaast ontvangt u de Engelstalige manual van M_o_R.

 

Studiebelasting en lesmethode

De studiebelasting voor de M_o_R Fasttrack bestaat uit voorbereiding per les en studie voor het examen na afloop van de training. De studiebelasting bedraagt in totaal circa 28 tot 32 uur buiten de trainingsuren. De online examentrainer helpt u om uzelf voor te bereiden op het examen.

 

De trainer neemt op interactieve wijze met u de theorie door. Aan de hand van oefeningen en discussie maakt u samen met de trainer en uw collegae een vertaling naar uw praktijk en krijgt u inzicht in wat dat u en uw organisatie kan opleveren. De trainers besteden ook aandacht aan het verandertraject met de bijbehorende benodigde Attitude, Behavior en Cultuur (ABC).
  

Examen

Na afloop van de training in combinatie met het door u gedane huiswerk bent u voorbereid op het officiële M_o_R Foundation en Practitioner examen. Forsa Advies kan het examen bij u afnemen na afloop van een training. De exameneisen zijn ontwikkeld door AXELOS en worden verstrekt met toestemming van AXELOS.

Het M_o_R Foundation examen vindt plaats op de vierde dag van het Fasttrack programma. Het is een multiple choice examen en bestaat uit 75 vragen en duurt 1 uur. Met het examen kan maximaal 70 punten worden behaald. Om te slagen moeten examenkandidaten 35 punten of meer scoren.

Het M_o_R Practitioner examen vindt plaats op de vijfde dag van het Fasttrack programma. Ingangseis voor het Practitioner examen is het hebben behaald van het Foundation examen. Het Practitioner examen is een multiple choice, open boek examen. Het examen bestaat uit 4 vragen aan de hand van een scenario en duurt 3 uur inclusief leestijd. Met het examen kan maximaal 80 punten worden behaald. Om te slagen moeten examenkandidaten 40 punten of meer scoren.

U ontvangt een Forsa Advies certificaat van deelname bij 75% of meer aanwezigheid en een digitaal AXELOS certificaat bij het slagen voor het examen.

In-company en maatwerk

Deze training en het bijbehorende examen kunnen wij in-company verzorgen. Leslocatie, lesdata en lestijden in overleg. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en technieken. Vanaf vier deelnemers is het interessant om in-company te overwegen. Wij maken hiervoor graag een offerte voor u.


Vervolgtrainingen

Na het volgen van deze training kunt u kennis en inzichten verder verdiepen en uw projectmanagement instrumentarium uitbreiden door projectmanagementtrainingen te volgen zoals die van PRINCE2 en IPMA, of door u zich verder te specialiseren in bijvoorbeeld Verandermanagement, MSP programmamanagement. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

 

Accredited M_o_R training is provided by 'nThen, APMG-International Accredited Training Organisation.

 

StartdatumLokatiePrijs

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723