Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Trainingen - M_o_R - M_o_R Practitioner

M_o_R® Practitioner Risicomanagement

Management of Risk is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico’s die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn.

Het is een richtlijn voor Integraal risicomanagement die waarborgt dat een organisatie op een rendabele wijze gebruikmaakt van een risicomanagementproces met een aantal duidelijk omschreven stappen. Het doel is het ondersteunen van een betere besluitvorming door middel van een goed zicht op de risico’s en hun waarschijnlijke impact.

M_o_R vormt een geïntegreerd raamwerk met methoden zoals  ITIL®, PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV® en P3O® en is in lijn met ISO31000.

In de Practitioner training, als vervolg op de Foundation, ligt de focus op het leren toepassen van de methode in uw eigen praktijk en het inbedden ervan in uw organisatie.

Let op: deze training is alleen op in-company basis beschikbaar.


Waarom een M_o_R Practitioner training volgen bij Forsa Advies?

 • Deelnemers waarderen onze trainingen gemiddeld met een rapportcijfer 8.9 op Springest.nl
 • U volgt uw training bij een geaccrediteerde opleider. Dat betekent dat u kunt rekenen op up-to-date lesmateriaal, vakkundige trainers en een uitstekende dienstverlening rondom de training
 • Onze trainers combineren jarenlange ervaring uit de praktijk met uitstekende trainersvaardigheden en behoren tot de beste trainers van Nederland
 • Een uitstekende examenvoorbereiding en een hoog slagingspercentage tussen 95% en 100%
 • Wij bieden een uitstekende online examenoefenomgeving die uw scores analyseert en oefeningen hierop aanpast


Voor wie?

 • U bent werkzaam als directielid, programmamanager, projectmanager, operationeel manager, risicomanager, kwaliteitsmanager, auditor, controller, accountant, enz.
 • U heeft kennis van en ervaring met risicoanalyse en risicobeheer op Foundationniveau.
 • U heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring en HBO werk- en denkniveau.


Voor de M_o_R Practitioner training wordt de M_o_R Foundation kennis als bekend beschouwd. Voldoet u niet aan het profiel en heeft u wel interesse in deze trainingen? Wij adviseren u graag.


Leerdoelen

Deze training beoogt bij te dragen aan de volgende doelstellingen:

 • De Management of Risk (M_o_R) methodiek op hoofdlijnen en in detail kunnen beschrijven en aan te geven welke elementen ervan in een bepaalde setting van belang zijn en hoe ingezet kunnen worden om de effectiviteit van de methodiek te verhogen
 • Succes- en faalfactoren van risicomanagement kunnen beschrijven en in een aanpak rond strategisch en integraal risicomanagement te verankeren
 • De mogelijke baten van het implementeren van M_o_R voor de eigen organisatie kunnen beschrijven en een plan van aanpak op te stellen of aan te scherpen voor de implementatie van M_o_R
 • Aan kunnen geven hoe M_o_R toegepast kan worden in een bepaalde (eigen) situatie
 • Aan kunnen geven waar de eigen organisatie globaal staat in het managen van risico’s
 • Aan kunnen geven wat er nodig is om in de eigen organisatie om M_o_R slagvaardig toe te passen gegeven de reeds lopende verbeteracties
 • Te slagen voor het M_o_R Practitioner examen


Duur

Deze training bestaat uit drie dagen les met een separate Practitioner examendatum. 


Onderwerpen

De training bestaat uit een gedeelte theorie, interactie en oefeningen waarin u in subgroep met de behandelde materie aan de slag gaat. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Het doel van integraal risicomanagement
 • De bijdrage die de best-practices van M_o_R hieraan kunnen leveren
 • Hoe M_o_R helpt bij het voldoen aan de corporate governance code
 • De koppelingen en relaties tussen de principes, de risicomanagement processen, communicatiemechanismen, rollen en de verschillende managementlagen in een organisatie
 • De verschillende technieken, tools en methodieken die volwassen risicomanagement helpen faciliteren


In de training krijgt u antwoord op de volgende kernvragen:

 • Wat zijn de voordelen voor risicomanagement?
 • Wat is volwassen risicomanagement?
 • Waarom is het zo belangrijk om risico’s te managen?
 • Wie horen er bij het managen van risico’s betrokken te zijn?
 • Wat zijn de slaag- en faalfactoren voor volwassen risicomanagement?
 • Waar kunnen risico’s optreden?
 • Hoe ziet een generiek framework voor volwassen risicomanagement er uit?
 • Hoe verankeren wij de risicomanagement cultuur in de eigen organisatie?
 • Welke overeenkomsten en verschillen vallen er qua risicomanagement te onderkennen op de verschillende managementlagen?
 • Hoe bepalen de eigen professionaliteit op het gebied van risicomanagement te bepalen?


Studiebelasting en lesmethode

De studiebelasting voor de M_o_R Fasttrack bestaat uit voorbereiding per les en studie voor het examen na afloop van de training. De studiebelasting bedraagt in totaal circa 20 tot 26 uur buiten de trainingsuren. De online examentrainer helpt u om uzelf voor te bereiden op het examen.

De trainer neemt op interactieve wijze met u de theorie door. Aan de hand van oefeningen en discussie maakt u samen met de trainer en uw collegae een vertaling naar uw praktijk en krijgt u inzicht in wat dat u en uw organisatie kan opleveren. De trainers besteden ook aandacht aan het verandertraject met de bijbehorende benodigde Attitude, Behavior en Cultuur (ABC).


Examen

 

Na afloop van de training in combinatie met het door u gedane huiswerk bent u voorbereid op het officiële M_o_R Practitioner examen. Forsa Advies kan het examen bij u afnemen na afloop van een training. De exameneisen zijn ontwikkeld door AXELOS en worden verstrekt met toestemming van AXELOS.

Het M_o_R Practitioner examen is een multiple choice, open boek examen. Ingangseis voor het Practitioner examen is het hebben behaald van het Foundation examen. Het examen bestaat uit 4 vragen aan de hand van een scenario en duurt 3 uur inclusief leestijd. Met het examen kan maximaal 80 punten worden behaald. Om te slagen moeten examenkandidaten 40 punten of meer scoren.

U ontvangt een Forsa Advies certificaat van deelname bij 75% of meer aanwezigheid en een digitaal AXELOS certificaat bij het slagen voor het examen.
 

In-company en maatwerk

Deze training en het bijbehorende examen verzorgen we voor u op in-company basis. We stellen de dagen, tijden en locatie in overleg met u vast. Ook is maatwerk mogelijk in de vorm van een casus op maat en/of het toevoegen van modules in vaardigheden en technieken. Wij maken hiervoor graag een offerte voor u.


Vervolgtrainingen

Na het volgen van deze training kunt u de kennis en inzichten van uzelf en uw collegae verder verdiepen en het projectmanagement instrumentarium uitbreiden met behulp van projectmanagementtrainingen zoals PRINCE2 en IPMA, of door te verbreden met training op het gebied van bijvoorbeeld Verandermanagement, MSP programmamanagement. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.


Accredited M_o_R training is provided by 'nThen, APMG-International Accredited Training Organisation

StartdatumLokatiePrijs

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723