Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Branches - Overheid & Veiligheid - Veiligheidsregio Haaglanden

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt Veiligheidsregio Haaglanden op als regisseur bij het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening.

Veiligheidsregio Haaglanden heeft in toenemende mate te maken met projecten. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft de organisatie zichzelf in 2014/2015 als doelen gesteld:

 

  • Eén taal spreken met elkaar wanneer het over projecten gaat
  • Méér eenvormigheid in werken in projecten
  • Een effectieve werkwijze voor het inrichten, plannen, bewaken en beheersen van de eigen projecten

 

In dit kader heeft de Veiligheidsregio Haaglanden contact gezocht met Forsa Advies. Zij zochten een opleider om een training te verzorgen op basis van de genoemde doelen. Bovendien moest hierbij aandacht besteed worden aan het omgaan met weerstand als gevolg van de veranderingen die projecten te weeg brengen. Forsa Advies heeft een op deze klant toegesneden IPMA-training verzorgd. De ingezette trainer, Erwin Raemakers, is een zeer ervaren trainer en projectmanager met veel ervaring in overheidsprojecten bij gemeenten en politie. De deelnemers hebben examen gedaan met een uitstekend resultaat. De trainer is na afloop van de training op afroep beschikbaar gebleven.

Wanneer de projectleiders moeilijke vraagstukken tegen komen in de praktijk, kunnen ze terecht bij de trainer, die het betreffende vraagstuk gericht met hen analyseert in korte en effectieve workshops. Na afloop van de sessies hebben de deelnemers handvatten en inzichten om weer zelf verder te gaan met hun projecten. Bovendien is onze trainer Paul Oldenzeel flexibel ingezet om de projecten te ondersteunen in het opstellen, beheren en bewaken van plannen en bijbehorende planningen. De effecten van dit traject zijn in de praktijk duidelijk waarneembaar. Veiligheidsregio Haaglanden ervaart dat ze een grote stap hebben kunnen maken in de richting van hun doelen en als gevolg daarvan hun projecten beter kunnen managen en besturen.

 

 

 

 

 

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723