Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Branches - Zorg - Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek, werkt deze organisatie op gedreven en energieke wijze aan een betere toekomst zonder dementie. De missie van Alzheimer Nederland is om een maatschappij zonder dementie dichterbij te brengen. Daar is veel bijval voor. Alzheimer Nederland groeit en heeft steeds meer te maken met programma’s en projecten. Om de structuur en samenwerking in programma’s en projecten te optimaliseren, heeft Alzheimer Nederland contact opgenomen met Forsa Advies.

Na een kennismakings- en intakegesprek heeft Forsa Advies een ontwerpworkshop verzorgd om met een goede afspiegeling van de organisatie in meer detail te bepalen welke werkwijze het beste past. De werkwijze die hieruit voortkwam, is vervolgens de basis geworden voor de trainingen. De leden zijn per programmateam zoveel mogelijk bij elkaar in één groep geplaatst, om zo het eigen programma als casuïstiek  te kunnen gebruiken. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemers gebruiken de eigen praktijk om de theorie praktisch te maken en de deelnemers kunnen het geleerde direct in de eigen praktijk toepassen. De training is door de deelnemers ervaren als inspirerend, leerzaam en goed passend bij de eigen organisatie. De trainer, Allard de Ranitz, heeft een mix behandeld van harde vaktechnische vaardigheden zoals het opstellen van een Business Case en het maken van een planning, maar ook  het elkaar houden aan afspraken (de ‘Gouden Regels’), omgaan met verschillende belangen van stakeholders en het onderhandelen hierover.

Nu enige tijd na afloop van de trainingen zijn de deelnemers met elkaar nog steeds aan de slag om het toegepaste in de praktijk te brengen. Er is een gedeelde taal, een gezamenlijk raamwerk als startpunt voor programma’s en projecten en er zijn handvatten voor het nader samenwerken tussen de betrokkenen. Over 6 maanden zal de vinger aan de pols worden gehouden om te bekijken hoe het in de afgelopen periode is gegaan en te bepalen wat de volgende stap is om zo effectief en efficiënt mogelijk programma’s en projecten te (blijven) realiseren. 

Tot er een medicijn is om dementie te genezen of te voorkomen, streeft Alzheimer Nederland ernaar  om mensen met dementie en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en is het meer nabije doel om de samenleving dementievriendelijk te maken.

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723