Nieuwscategorie Programmamanagement


Lees hier nieuwsberichten van Forsa Advies gerelateerd aan Programmamanagement theorie en praktijk, vakgebied ontwikkelingen en ander nieuws.


MSP 5e editie

Update MSP 5e editie: samenvatting van Henny Portman

Na negen jaar is er een update van de Managing Successful Programmes (MSP) guide gepubliceerd. Het is een best practice, dus ik neem aan dat de veranderingen incrementeel zullen zijn en geen revolutie.   Het is goed om…
Kanban Scrum Planning Bord

Managing Successful Programmes MSP® = Agile?

Om te bepalen of MSP ook Agile is, ligt het het meeste voor de hand om deze methodiek te beoordelen aan de hand van de vier richtlijnen van het Agile Manifesto voor Agile werken: Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen…