Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Branches - Industrie - NDF

NDF

NDF Special Light Products B.V. uit Roosendaal is een bijzonder bedrijf dat lichtoplossingen voor speciale toepassingen op maat maakt, zoals voor de displays van een cockpit of vluchtsimulator of voor het tonen van een mammografie. Na een uitgebreide analyse van de wensen en behoeften van de organisatie heeft Forsa Advies geadviseerd dat een Agile werkwijze het beste zal passen.

Forsa Advies heeft samen met NDF een Agile Foundation training van vier avonden ingepland, verzorgd door onze trainer en Agile coach René Romkes. Tijdens en na de training is NDF aan de slag gegaan met de transitie naar werken op een agile manier. En NDF is zeer enthousiast over de resultaten. 

De opdrachtgever Onno Cleeren, Manager Finance, en Marcel Doggen, Mechanical Engineer en projectleider van NDF, hebben sinds de eerste lesavond circa 8 maanden de volgende voordelen ervaren:

Verbeterd inzicht in voortgang en een vloeiendere samenwerking door gezamenlijke focus
Er komt veel werk binnen bij NDF en dat maakt het uitdagend om overzicht te houden. Onder andere door het werken met een Scrum bord en eenvoudige plakbriefjes is voor ieder teamlid duidelijk wat op dat moment het belangrijkste is en wat de status van die werkzaamheden is. 

Aan het einde van de week maken we de planning voor de week erop en evalueren we de afgelopen week. De Product Owner, de vertegenwoordiger van de business, heeft een cruciale rol. De Product Owner moet die resultaten vragen van het team die maximale toegevoegde waarde opleveren voor de klant op basis van de beschikbare capaciteit en tijd.

We sturen aan op het tot een minimum beperken van het aantal ongeplande (spoed)vragen. Het wisselen tussen taken geeft veel tijdverlies en vertraagt de afgesproken werkzaamheden. Nieuwe vragen gaan naar een volgende release en parkeren we tot die tijd in het zogenaamde Product Back Log. Per week bepalen we dan in het sprintoverleg met de Product Owner wat kan worden gerealiseerd.

Zoals in zoveel organisaties bestaat de neiging  om muurtjes om afdelingen of werkzaamheden te creëren en om het werk, wanneer je klaar bent, over het muurtje heen te werpen. De nieuwe werkwijze laat de muurtjes niet helemaal verdwijnen: ze hebben ook een functie. Echter, de muurtjes zijn lager: we kunnen er over heen kijken en elkaar in de ogen zien als we het werk doorgeven aan een collega.

Leren van elkaar en daardoor flexibeler zijn
Ondanks dat de teamleden soms volstrekt verschillende achtergronden hebben en verschillende studies hebben gevolgd, merken we dat de Scrum werkwijze helpt om iets meer overlap te creëren in de werkzaamheden, waardoor we makkelijker elkaars werkzaamheden kunnen overnemen. Zo verbreden we onze competenties en vergroot het de flexibiliteit in het team. Dat maakt het makkelijker om op basis van prioriteit werkzaamheden op te pakken. Bovendien krijgen we van elkaar een beter beeld van wat die ander doet, waardoor het wederzijds begrip toeneemt. 

Ook de retrospectives, oftewel de evaluatiemomenten, maken dat we leren van elkaar en dat de leerervaringen worden omgezet in concrete procesverbeteringen.  Tijdens de retrospective aan het einde van de week kijken we terug hoe de sprint is verlopen en wat er nog beter kan. Als er spoedjes zijn geweest evalueren we wat hiervan het effect is geweest op de sprint: wat is hiervoor opgeofferd en was dat het waard? Zo maken we steeds betere keuzes. 

Communicatie met de klant
Het Scrum bord en de huidige werkwijze maken ook duidelijker waar we staan. Er zijn duidelijk herkenbare mijlpalen die we kunnen terugkoppelen aan de klant, zodat deze ook weet waar hij aan toe is.  Bovendien krijgen we ook eerder terugkoppeling van de klant doordat de klant in kortere cycli een tussentijds (werkend) resultaat te zien krijgt.

We zijn enthousiast en kunnen voortdurend onze werkwijze verder verbeteren. We gaan ook allemaal examen doen zodat we straks ook een mooi certificaat hebben. Echter, belangrijker nog zijn de resultaten in de praktijk en het plezier wat we hiervan nu al hebben. We gaan hier zeker mee door.

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723