Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Forsa Advies - Wat doen we?

Wat doen we?

  • Forsa Advies verzorgt geaccrediteerde trainingen gericht op het managen van projecten, programma’s en portfolio’s. Zowel in een open rooster als in-company vergroten we de kennis en vaardigheden van deelnemers.
  • Wij begeleiden, coachen en adviseren mensen op het gebied van projectmatig werken. Door middel van een intensief traject, met voorbeelden uit de eigen praktijk, willen we teams, managers en medewerkers beter laten presteren.
  • Wij implementeren, samen met de klant, de principes van projectmatig werken in een organisatie. Dankzij het inbedden van methodieken helpen we valkuilen in een traject te vermijden en laten we opdrachtgevers en projectmanagementteams slagvaardig tot resultaten komen.
  • Wij certificeren professionals op basis van internationaal erkende methodieken. Met certificaten van PRINCE2®, IPMA, MSP®, MoP®, BISL®, ITIL®, ASL en (APMG) Change Management tonen zij hun opgebouwde deskundigheid en vaardigheid op het gebied van projecten, programma’s en portfolio’s.