Forsa Advies Facebook  Forsa Advies Twitter  Forsa Advies Elearning
Home - Branches - Zakelijke dienstverlening - Haute Equipe

Haute Equipe Partners in Public is een toonaangevend adviesbureau voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen.
Met 80 hoogwaardige adviseurs op het terrein van financiën, juridische zaken en ruimtelijke ordening, is Haute Equipe een waardevolle partner voor gemeentelijke overheden, ministeries, agentschappen, schadeschappen, provincies, zorginstellingen, scholengemeenschappen, ontwikkelaars en architecten. Samen met deze partners realiseert Haute Equipe oplossingen op het gebied van management, bedrijfsvoeringvraagstukken, subsidies, algemeen- en bestuursrecht, juridische advisering, decentralisaties (WMO, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Participatie), ruimtelijke ontwikkelingen en (gemeentelijk) vastgoed. De kernwaarden van de Haute Equiper kunnen worden samengevat als ambitieus, verbindend, eigenzinnig en mensgericht.

Bij de klanten van Haute Equipe verandert er veel en in een hoog tempo. Een actueel voorbeeld zijn gemeenten die werken aan grote veranderingen vanwege de decentralisatie van de zorg. Dit gebeurt veelal in de vorm van projecten. Haute Equipe adviseert en ondersteunt haar klanten hierin op het gebied van het maken van (beleids-)keuzes, implementatie van de voorgenomen verandering, het meet- en stuurbaar maken van resultaten. Niet voor niets luidt het credo van Haute Equipe 'samen de basis leggen voor maatschappelijk resultaat'.

Forsa Advies verzorgt in dit kader sinds 2013 voor de medewerkers van Haute Equipe trainingen op het gebied van PRINCE2 en (binnenkort) mogelijk ook Lean Six Sigma Green Belt. De training en het examen vinden in-company plaats in de avonduren, zodat overdag de opdrachten bij de klanten doorgang kunnen blijven vinden. Lesdata en leslocatie worden in onderling overleg gekozen. De trainers van Forsa Advies met 10+ jaar ervaring op hun terrein, zijn in staat, ondanks de avonduren na vaak al een lange en intensieve werkdag, de deelnemers te boeien en te inspireren. De deelnemers stellen prijs op de uitgebreide onderwerpkennis en praktijkervaring van de trainers. Ze ontvangen op die manier de kwaliteit die ze zelf ook bij hun klanten aanbieden. Forsa Advies denkt/adviseert over de best passende trainingen en zorgt dat alles op rolletjes loopt, zodat Haute Equipe zich kan concentreren op waar ze goed in is: het samen met haar klanten oplossen van complexe vraagstukken.

Bel voor een persoonlijk, deskundig opleidingsadvies

070-3970723