Agile managementproducten

Agile en managementproducten lijkt een contradictio in terminis maar niets is minder waar. Ook binnen een agile aanpak kunnen een aantal simpele managementproducten voor betere beheersbaarheid van het werk zorgdragen. In deze blog komen achtereenvolgens de burn down chart en de burn up chart naar voren.


De burn down chart


De rode lijn laat zien hoeveel story points het team nog moet realiseren. Aan het eind van sprint dag 1 zijn er 8 story points gerealiseerd en moet het team nog 42 realiseren. Aan het eind van de sprint zijn er 35 van de 50 story points gerealiseerd. Dus 15 story points zijn niet gerealiseerd. Als het team onder de stippellijn zit dan ligt het team voor op schema en als het team boven de stippellijn zit dan ligt het team achter op schema. Aan het eind van dag 5 kan het team dus al vaststellen dat ze achter op schema liggen.


Als tijdens de retrospective blijkt dat er geen verklaarbare reden is voor de realisatie van slechts 35 story points kan het team besluiten om de velocity te wijzigen in 35 story points.


De burn up chart


De burn up chart is complexer dan de burn down chart. Het laat naast het gerealiseerde werk ook de totale projectomvang zien. Op de horizontale staan de sprints (of dagen of weken) binnen een project. Op de verticale as staan story points. Bij de start van het project is vastgesteld dat er een backlog aan user stories ligt met een grootte van 400 story points (de blauwe lijn). De schatting is om dat in 7 sprints te realiseren (einddatum 1).

burn up chart 1.0


De rode lijn laat de realisatie van de sprint zien. Ligt de rode lijn boven de gestippelde lijn dan ligt het project voor op schema. Ligt de rode lijn eronder dan ligt het project achter op schema.


Aan het eind van sprint 5 krijgt het team 100 story points meerwerk. In de burn up chart wordt dat gevisualiseerd door de blauwe lijn een sprong naar 500 story points te laten maken. Consequentie van het meerwerk is dat de einddatum volgens de ideale lijn met twee sprints wordt uitgebreid tot einddatum 2 (bij gelijkblijvende velocity).


De al aanwezige vertraging haalt het team niet meer in. Als alle story points moeten worden opgeleverd wordt het project op einddatum 3 afgerond. Men kan uiteraard besluiten om het project toch te stoppen op einddatum 2. Dan levert het team ruim 360 story points op behorende bij de must have en should have user stories.


Tijdens de retrospective kunnen de ontwikkelaars besluiten om de velocity van het team aan te passen. Bij een volgend project van circa 400 story points zal het team hiervoor 10 sprints gaan hanteren (circa 40 story points per sprint).


Conclusie


De agile managementproducten burn up chart en burn down chart bieden veel informatie voor het team om tijdig te kunnen signaleren of het voor of achter loopt op planning. Op basis hiervan kan het agile team eventueel passende maatregelen nemen om aan de sprint- of projectdoelstellingen te kunnen blijven voldoen. Binnen een sprint ligt het voor de hand om een burn down chart te gebruiken. Binnen een project dat meerdere sprints omvat ligt het voor de hand om ook een burn up chart te gebruiken.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt van scrum of Agile-mogelijkheden? Neem contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.