De Agilometer

,

Agilometer Nederlands

In PRINCE2 Agile heeft de Agilometer een prominente rol. Wat is het? En wat kun je ermee?


Het doel van de Agilometer is om de agile omgeving te beoordelen en aan de hand daarvan richtlijnen te bieden om PRINCE2 zo effectief mogelijk op maat te maken: het brengt de risico’s voor agile werken in die situatie in beeld.


Een analogie hiervoor is autorijden, zelfs als de bestemming niet wijzigt, zal de chauffeur de rijstijl aanpassen op de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan rijden in het donker, bij gladheid, bij grote drukte, enzovoorts. Daarbij hebben auto’s veel functionaliteit aan boord en de chauffeur moet bepalen wat te gebruiken en wanneer.

Wanneer gebruik je de Agilo-meter?


De Agilo-meter is in de voorbereiding al van belang en je blijft deze gebruiken gedurende het gehele project:

  1. Pre-project
  2. Initiatiefase
  3. Tijdens retrospectives

Wat meet je met de Agilometer?


Je maakt de Agilometer op maat voor jouw project. In deze blog vind je een toelichting van de schuifjes van het basismodel Agilometer zoals je deze in het PRINCE2 Agile handboek vind:

Flexibiliteit in wat wordt geleverd


In een ideale situatie staan de belanghebbenden open voor wijzigingen, vooral op detailniveau, terwijl de grotere veranderingen moeten worden beheerst. De prioriteiten van wat echt nodig is, en wat van een lagere prioriteit zijn duidelijk overeengekomen bijvoorbeeld met een techniek als MoSCoW. Verder begrijpen belanghebbenden dat kwaliteitscriteria en de scope kunnen veranderen, maar dat het op te leveren kwaliteitsniveau moet worden gehandhaafd.


Relevante vragen bij een lagere score kunnen zijn: begrijpt en accepteert de klant dat in dit concept niet alles vanzelfsprekend wordt geleverd? Of is hiervoor meer begeleiding bij nodig? Zijn er voldoende items van een lagere prioriteit zodat er flexibiliteit op dit vlak is, om bepaalde zaken niet te leveren en zo de timebox op tijd af te ronden?

Niveau van samenwerking


In een ideale situatie is er één-team-gevoel zonder ‘muurtjes’ en is er een groot vertrouwen in en begrip voor elkaar. De teamleden vullen elkaar aan, helpen elkaar en kunnen open zijn over wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Fouten maken hoort erbij zolang ervan wordt geleerd.


Als de score hiervan laag is, kun je kijken naar zaken zoals: is er wrijving vanuit het verleden tussen de teamleden? Is er te weinig direct contact op locatie waardoor er gemakkelijker misverstand ontstaan?

Communicatiegemak


In een ideale situatie hebben de deelnemers ‘rijke’ communicatie met elkaar: dus niet alleen tekst uitwisselen via mail of chat maar ‘live’ zien en horen, bij voorkeur door (regelmatige) colocatie en anders remote via videocall-oplossingen. Voortgangsinformatie is gemakkelijk en op een willekeurig moment te raadplegen op basis van lowtech of digitale information radiators. Bovendien is er veel informele communicatie en blijft het aantal formele rapportages beperkt.


Relevante aandachtspunten bij een lagere score kunnen zijn: kan het team grotendeels fysiek bij elkaar op locatie samenwerken? Als dat niet kan en mensen zijn verspreid over verschillende locaties zorg dan voor momenten dat ze elkaar ontmoeten. Als dat ook niet kan doordat mensen gevestigd zijn in verschillende landen of zelfs continenten, probeer teamleden dan met goede video call systemen met elkaar in contact te brengen. Houd hierbij rekening met de tijdzones. Als deze er nog niet zijn, introduceer dan een information radiator, fysiek in de ruimte of digitaal, mede-afhankelijk van de mate van co-locatie.

De mogelijkheid om iteratief te werken en op incrementele wijze op te leveren


In een ideale situatie ontvangt de klant vroeg in het project en daarna voortdurend benefits als gevolg van regelmatige deelleveringen op weg naar het eindproduct. Het levert ‘vaak kleine beetjes’ op. Het te maken product leent zich hiervoor, waardoor gebruikers(groepen) regelmatig feedback kunnen geven in een relatief vroeg stadium. De klant ervaart bovendien vertrouwen doordat deze ziet en ervaart hoe het eindproduct tot stand komt.


Wat zijn mogelijkheden om een lagere score hierop te verbeteren? Bedenk – samen met het team – hoe zoveel mogelijk nut (bijv. het zwaarste werk eerst uit de weg ruimen) en waarde in de volgende release kan worden bereikt. Zijn er tools die kunnen helpen om regelmatiger op te leveren, bijvoorbeeld voor testen en in productie nemen van deelproducten, zoals bij software-ontwikkeling?

Gunstige omgevingsfactoren


In een ideale situatie zijn de medewerkers full-time beschikbaar voor dit project, hebben ze voldoende kennis, ervaring en/of training gehad voor deze agile vorm van werken en zijn gemotiveerd. Bovendien hebben ze de tooling die ze nodig hebben om hun werk agile te kunnen doen. Inkoopregels, afgesloten contracten en compliancy regelgeving staan een agile vorm van werken niet in de weg; sterker nog, de betrokken leveranciers zijn eveneens bekend met agile werken.


Om een lagere score te verbeteren kun je dan – afhankelijk van de bijbehorende verklaring ervan – onderzoeken of er betere tooling kan worden geboden om de voortgang van werk, risico’s en issues te bewaken? Of om stakeholders rondom het team beter te informeren over wat agile werken met zich meebrengt en wat dat van hen vraagt? Of de ontwikkeling van het team ondersteunen met externe expertise op het gebied van agile werken.

De acceptatie van agile


In een ideale situatie zijn alle nauw betrokken belanghebbenden volledig op de hoogte van het gedrag, de concepten en technieken die verbonden zijn aan de agile manier van werken. Ze zijn getraind, hebben ervaring en omarmen de werkwijze van harte; de benefits ervan zijn duidelijk. Ook stakeholders op iets meer afstand van het project begrijpen hun rol in de agile manier van werken van het project.


Mogelijkheden om een lagere score op dit punt te verbeteren: zijn de betrokkenen voldoende getraind of geïnformeerd, zoals past bij hun rol? Kunnen betrokkenen een wiki/intranet-sectie raadplegen over de invulling van de agile werkwijze voor het project? Zijn er mensen met voldoende status in de organisatie om agile zichtbaar te promoten en te steunen? Zien de belangrijkste stakeholders welke benefit(s) agile werken voor hen heeft?

Op maat maken


Zoals alles in PRINCE2 (Agile) dien je ook de Agilometer op maat te maken. Je kunt specifieke factoren toevoegen die belangrijk zijn in relatie tot risico’s en benefits in de gegeven situatie. Tegelijkertijd is het van belang om het aantal schuifjes beperkt en daarmee overzichtelijk te houden. Het is goed om ook te reflecteren over de opzet van de eigen Agilometer en te blijven verbeteren, zodat ook toekomstige projectteams daar hun voordeel mee kunnen doen.

Hoe beoordeel je de meting?


De Agilometer zelf doet geen aanbevelingen en neemt geen beslissing. Het geeft alleen een beeld van de situatie. De besluiten die je aan de hand van de Agilometer kunt nemen, zijn enerzijds hoeveel agile je in deze situatie kunt toepassen? Dat is dus geen aan/uit-keuze maar een keuze voor een gradatie. En anderzijds kun je besluiten welke maatregelen te nemen om de gevonden risico’s te reduceren.


Daarnaast is het belangrijk dat elk schuifje meetelt; het gaat dus níet om het gemiddelde van de schuifjes waarbij een hoge waarde een lage waarde opheft. Een quote van Don Bakhuis (PBS, Curaçao) is ‘je wilt dat het goed gaat met al je kinderen’. Zie in deze analogie elk schuifje als een kind.

 


Wil je samen met je collega’s meer leren over agile? 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is auteur van PRINCE2 voor professionele projecten, geaccrediteerd trainer in PRINCE2 en Change Management en mede-eigenaar van Forsa Advies.

Bron: