De ideale scrum master

Wanneer ben je de ideale scrum master? Als de product owner een schaap met vijf poten is, wat is dan een goede beschrijving van de scrum master? In deze compacte blog vind je een aantal waardevolle inzichten en leestips voor verdere verdieping.

De Scrum guide


De Scrum guide laat zien dat de scrum master:

 • eindverantwoordelijk is voor de effectiviteit van het scrum team;
 • de ontwikkelaars coacht in zelforganisatie, focussen, juist toepassen van Scrum en het verwijderen van blokkades;
 • de product owner ondersteunt bij het kunnen werken met een backlog en het kunnen samenwerken met belanghebbenden;
 • de organisatie faciliteert bij het omarmen van Scrum.

‘Scrum Mom’ syndroom


In een blog van Stefan Wolpers werd het ‘Scrum mom’ syndroom beschreven. Het ‘Scrum mom’ syndroom is een valkuil waar nieuw startende of beginnende scrum masters nog wel eens invallen. Dit syndroom kenmerkt zich door de volgende aspecten wanneer je:

 • alles zelf doet in plaats van het team te coachen om het zelf op te pakken;
 • negatieve feedback weghoudt bij het team;
 • het team pampert;
 • te meegaand bent en het team onvoldoende aan de gestelde grenzen;
 • voorkomt dat het team fouten maakt en daarvan leert;
 • te snel genoegen neemt met hoe het team functioneert;
 • van alle teamleden houdt en een favoriet teamlid hebt.

Een scrum master is geen projectmanager


Ook wordt een scrum master nog wel eens vergeleken met een projectmanager. In tegenstelling tot een scrum master bewaakt de projectmanager de planning, budget en scope en rapporteert over de voortgang. Verder prioriteert en wijst de projectmanager taken toe aan teams of teamleden.

Acht scrum master rollen


In ‘The 8 Stances of a Scrum Master’ worden acht rollen beschreven die de scrum master situationeel moet kunnen inzetten:

 • Dienend leider die de focus legt op de behoeften van de teamleden en degenen die zij dienen (de klant), met als doel resultaten te bereiken in lijn met de waarden, principes en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.
 • Coach die het individu coacht met een focus op mindset en gedrag en het team coacht in continue verbetering en de organisatie coacht in het echt samenwerken met het scrum team.
 • Facilitator door een omgeving te creëren en duidelijke grenzen te geven waarbinnen het team kan samenwerken.
 • Leraar om ervoor te zorgen dat Scrum en andere relevante methoden worden begrepen en toegepast.
 • Mentor die agile kennis en ervaring overdraagt aan het team.
 • Manager die verantwoordelijk is voor het managen van belemmeringen, het proces, de gezondheid van het team, de grenzen van zelforganisatie, de cultuur en het elimineren van verspillingen.
 • Probleemoplosser die blokkerende kwesties voor de vooruitgang van het team oplost rekening houdend met de zelforganiserende capaciteiten van het team.
 • Veranderaar om een cultuur mogelijk te maken waarin scrum teams kunnen floreren.

Creatieve metaforen


De blog ‘Puzzled about the Scrum Master Role in Scrum?’ geeft een twintigtal creatieve metaforen voor de scrum master die je ook aan het denken kunnen zetten over de rolinvulling van de scrum master: een leider maar geen manager, een schaapshond, een helikopterouder, een beetje olie, de tafelmeester, een huisarts, de bootsman, een tuinman, de beroepsvoetbalcoach, de voetbalscheidsrechter, de brandweerman, de gastheer, een stikstofoxide installatie in een raceauto, de raceautomecanicien, de chef-mecanicien, de teamcoach, een proceseigenaar, de beschermer van het team, een persoonlijke trainer of de dirigent van een orkest.

Conclusie


Wees als een scrum master geen ‘scrum mom’ maar een schaap met vijf plus drie poten en kies die die metafoor of rol waar de situatie om vraagt.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt van scrum of Agile-mogelijkheden? Neem dan hierover contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.