INVEST in user stories

,


In agile werken is de user story een belangrijk instrument om te komen tot een goed begrip van wat de gebruiker van het product nodig heeft. Hoe maak je een goede user story? In deze blog geven we je wat tips, onder meer om INVEST van Bill Wake te gebruiken.

Aanbevolen stappen naar een goede user story


Aanbevolen stappen om te komen tot een goede user story:

 • Zorg dat het agile team de drie onderdelen van de user story goed begrijpt: voor wie, wat leveren en waarom?
 • Ga goed na of de user story kleiner kan.
 • Zorg dat het ‘waarom’, oftewel de beoogde benefit, meetbaar is.
 • Check dat het ‘wat’ een functionele vraag is en geen kant-en-klare oplossing zodat het agile team de ruimte heeft om de beste oplossing te kiezen.
 • Gebruik INVEST – zie verderop in deze blog.
 • Zorg voor acceptatiecriteria en stel zeker dat het agile team deze begrijpt.
 • Definieer de gebruiker als een rol.
 • Zorg dat relevante documentatie beschikbaar is.

User story


Eerst voor de liefhebbers nog even een uitleg over de basis van een user story. De meest gebruikte formule is:


 • ALS een [rol/functie persoon]…
 • WIL IK [behoefte]…
 • OM ZO [benefit(s)]…

Bijvoorbeeld als je een vertaler bent van managementboeken:

User Story voorbeeld vertaler

Kan de user story kleiner?


Een te grote user story, of zelfs een epic, heeft meerdere nadelen. Het gaat in één story om veel werk waardoor je weinig voortgang en minder grip ervaart. Bovendien is het vaak minder goed duidelijk wat er wordt gevraagd. Breek dus een grote, vaak minder duidelijke user story op in kleinere user stories tot dat deze behapbaar zijn in uren of enkele dagen in plaats van weken of maanden werk. Een epic in Forsa Advies is bijvoorbeeld een nieuwe versie van een training. De user stories die er onder liggen zijn dan een nieuwe versie van de e-learning module, een nieuwe versie van oefeningen in de les, een nieuwe versie van het huiswerkoverzicht, een nieuwe versie van de presentatie, enzovoorts.

Geen kant-en-klare oplossing vragen


In een user story wordt bij voorkeur geen kant-en-klare oplossing gevraagd. Dus niet ‘ik wil een boor’ maar bijvoorbeeld ‘ik wil boekenplanken kunnen ophangen’. Zo kan het team nadenken of er inderdaad beter geboord kan worden of misschien een lijm oplossing of andere invulling kan worden gegeven aan deze vraag. Agile gaat uit van teams met voldoende tot ruime vakkennis die je dan ook graag optimaal wilt benutten.

INVEST


Om te bepalen of je een bruikbare user story hebt opgesteld, kun je het INVEST-acr0niem van Bill Wake gebruiken als toets:

 • Independent
 • Negotiable
 • Valuable
 • Estimable
 • Small
 • Testable

En wat betekenen deze criteria dan? Hieronder krijg je een korte uitleg van elk.

Independent


Hiermee wordt bedoeld dat de user story – bij voorkeur – een ontwikkelvraag bevat die als een redelijk op zichzelf staand item gemaakt kan worden.

Negotiable


De story is onderhandelbaar. Dit wil zeggen dat er ruimte moet zijn om nadere invulling te geven aan de oplossing. Er kan onderhandeld worden tussen de gebruiker(s) en de ontwikkelaar over de details en hoe deze vorm krijgen.

Valuable


De story vertegenwoordigt waarde voor de gebruiker en dat is vaak pas wanneer iets in gebruik zou kunnen worden genomen. Dus liever één werkende webpagina die live kan met de belangrijkste informatie, dan een volledig, uitgewerkt websiteontwerp van meerdere pagina’s.

Estimable


Je kunt de story schatten. Naarmate de story kleiner is gemaakt, is dat makkelijker. Dus zorg dat de user story een niet te groot is in termen van de hoeveelheid werk die er aan verbonden is.

Testable


Je kunt straks testen of hetgeen wat gemaakt is de behoefte van de gebruiker goed genoeg invult. Het daadwerkelijk maken van de test kan het begrip van de user story verder verbeteren.

Verschillende vorm van agile werken


De user story kom je tegen in verschillende vormen van agile werken, zoals:

 • agile scrum, dat toegepast kan worden in de uitvoering van projecten én in de staande organisatie.
 • continue agile werken, zoals dat kan met onder meer SAFe.
 • versus eindige trajecten, zoals projecten en programma’s en in strategisch, tactisch en operationeel agile werken. Dit kun je doen met PRINCE2 Agile of AgilePM voor projecten, MSP en AgilePgM voor programmamanagement.

Conclusie


Een goed begrip van wat gebruikers echt nodig hebben en hoe het product dat je wilt gaan maken, hen werkelijk gaat ondersteunen hierbij, is cruciaal in agile werken. Een user story is hierin een goed instrument. En het INVEST-acroniem kan je helpen te toetsen of je een goede user story hebt.


Wil je samen met je collega’s meer leren over agile? 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is auteur van PRINCE2 voor professionele projecten, geaccrediteerd trainer in PRINCE2 en Change Management en mede-eigenaar van Forsa Advies.

 

Bron: