Kunnen we zelfsturing implementeren?

Zelfsturing implementeren

Een actueel onderwerp in Verandermanagement is de wens van allerlei organisaties om te werken aan een andere organisatiecultuur. Het moet wendbaarder, slimmer, zelfsturender, meer lean of agile enzovoorts. Als gevolg hiervan starten veel organisaties programma’s om hun medewerkers een andere houding mee te geven, bijvoorbeeld om zelf meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen; zelfsturende teams.

 

Het teleurstellende is dat deze programma’s veelal in het tegenovergestelde lijken te resulteren.  In plaats van méér zelfsturing worden medewerkers afhankelijker. In plaats initiatiefrijker juist volgzamer.

 

En als je er over nadenkt, is dat niet zo vreemd, als je stuurt op iets bij anderen, zullen ze dan zelf óók gaan sturen? En als je bepáált voor anderen, zullen ze dan óók een eigen koers gaan uitstippelen? Je collegae zullen in het guntigste geval reageren op de uitgestippelde richting, met vragen over hoe je dit precies bedoelt of met weerstand over de keuzes die je daarin hebt gemaakt.

 

Stel je voor dat ik je nu zeg: doe eens wat meer spontaan!

 

Wat doet dat met jou? Ga je spontaan ‘leuk’ doen? Als je niet zo spontaan bent, is de kans is groot dat je weerstand voelt en juist stiller wordt. En als je spontaan van jezelf bent, zal ik je dit vermoedelijk niet tegen je zeggen.

 

Ok, dus als stúren op zelfsturendheid niet lukt, wat dan?

 

Het probleem lijkt te maken te hebben met onder meer het wij-zij denken. De scheiding tussen degenen die de verandering bedenken en degenen die de veranderingen moeten ondergaan.

 

Er ontstaat een afstand tussen jou en de mensen van wie je de verandering verwacht. Door de afstand houdt je minder werkelijke voeling met hoe je collegae de verandering ervaren en waar ze mee worstelen.

 

Het alternatief is dat je zelf onderdeel wordt van de verandering. Ga tussen de mensen staan van wie de organisatie de verandering nodig is en doe mee. Doe het sámen. Leer sámen. Ontdek sámen. Verander sámen.

 

Als je hier meer over wilt weten, kun je je verdiepen in de boeken van onder meer:

Heb je liever een inspirerende, klassikale Verandermanagement training? Neem dan contact met ons op.


Contact opnemen