Voorspelbaar zijn als agile team

,

Bij traditioneel projectmanagement klagen opdrachtgevers vaak het project niet levert op de afgesproken einddatum. Met andere woorden, zij vinden dat de voorspelbaarheid te wensen overlaat! Hoe borg je voorspelbaar zijn als agile team?

Uren of story points


Je kent dit vast wel: wanneer je twee mensen vraagt hoeveel uur het kost om een user story te maken, krijg je twee verschillende antwoorden. Wat hierbij helpt is het werken met een maateenheid voor de grootte van een user story, bijvoorbeeld een storypoint. Storypoints geven de grootte van een user story weer, onafhankelijk van de persoon die de user story gaat realiseren.

Planning poker


Planning poker is een techniek waarbij het team storypoints (punten) toekent aan een user story. Als referentiekader gebruikt het team meestal een user story ter grootte van één story point. Alle ontwikkelaars van het agile team geven hun inschatting van het aantal punten van de voorliggende user story ten opzichte van de referentie user story. Agile teams gebruiken hiervoor vaak een aangepaste rij van Fibonacci gebruikt (1, 2, 3, 5, 8, 20, 40, 100). In de praktijk volstaan 1, 2, 3, 5 en 8 als waarden. Is het groter dan 8 dan is het aan te bevelen om de user story in kleinere user stories splitsen. Dit noem je ook wel ‘slicen’ oftewel in plakken of (taart)puntjes snijden. Nadat iedereen zijn keuze heeft gemaakt, legt iedereen zijn inschatting op tafel. Dit doe je ‘blind’ oftewel met de waarde naar het tafelblad gericht. Vandaar de naam planning poker: de anderen mogen de door jou gekozen kaart nog niet zien. De teamleden met de hoogste en de laagste waarde mogen hun keuze toelichten, waarna het hele team opnieuw een inschatting maakt. Meestal is dat voldoende om tot een gemeenschappelijk besluit over het aantal punten te komen.

Data


Agile teams verzamelen veel data of zouden dat moeten doen. De inschatting van het aantal story points per user story is een bron van data. Ook de inschatting van het team hoeveel story points het team kan realiseren in een sprint is belangrijke data. Dit noem je ook wel de velocity oftewel de snelheid van het team.

Velocity beginnend team


Een beginnend team heeft geen idee hoeveel story points gerealiseerd kunnen worden en kan daarmee nog niet zo voorspelbaar zijn als een al langer bestaand agile team. En dat is niet erg. Dat moet groeien. Stel het team begint met een velocity van 40 story points. Aan het eind van de sprint zijn 6 user stories geaccepteerd en opgeleverd. Deze user stories vertegenwoordigen een totaal van 20 story points. In de volgende sprint gaan ze uit van een velocity van 20. Halverwege heeft het team er al 15 gerealiseerd en worden er, in overleg, nog een paar user stories toegevoegd. Uiteindelijk worden 24 story points gerealiseerd. Na een aantal sprints is duidelijk wat de velocity van het agile team is en daarmee is de voorspelbaarheid door het team sterk verbeterd.

T-shirt sizing


In plaats van story points volgens de reeks van Fibonacci kan ook gebruik gemaakt worden T-shirt sizing. Hierbij druk je de grootte van een user story uit in de maat van een T-shirt: S, M, L, XL, XXL.

Tshirt sizing

Flying fingers


Een derde variant zijn de flying fingers. Alle ontwikkelaars van het team houden een hand achter de rug. Uit het zicht worden vervolgens een aantal vingers opgestoken. Vervolgens telt iemand 1, 2, 3 en iedereen laat zijn/haar hand zien.

Conclusie


Agile teams moeten continu data te verzamelen en daarvan leren. Het is belangrijk dat voor het inschatten van het onderhanden werk een maateenheid gekozen wordt die onafhankelijkheid van de maker bevorderd. Story points, T-shirt sizing of flying fingers zijn dus te verkiezen boven het gebruik van een inschatting in uren. De combinatie van data verzamelen, daarvan leren en het gebruik van een onafhankelijke maateenheid zal de voorspelbaarheid van een agile team drastisch vergroten. Zo kun je dus voorspelbaar zijn als agile team.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt van scrum of Agile-mogelijkheden? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.