Wat is Agile?

knop agile versus traditionele methodologie

Agile wordt als werkwijze of als containerbegrip te pas en te onpas gebruikt. Maar wat is ‘agile’ nu eigenlijk? Letterlijk betekent het wendbaar, lenig en flexibel. Wat mij betreft is agile een ‘mindset’ oftewel een manier van denken of een mentaliteit.


Agile zit dus tussen je oren: hoe denk je, hoe handel je, hoe gedraag je, je? Denk je voor de klant of vraag je het juist aan de klant? Neem je alle beslissingen zelf of vertrouw je de mensen in een team zodat je hen toestaat om zelf besluiten te nemen? Ga je uit van een dichtgetimmerd plan of accepteer je dat aan het begin nog niet alles duidelijk is en ga je stap voor stap te werk, waarbij je, je laat beïnvloeden op basis van uitkomsten van experimenten en feedback van de klant? Is fouten maken niet toegestaan of mogen fouten gemaakt worden zolang er maar van geleerd wordt? Ga je voor de meest perfecte oplossing of is goed, goed genoeg?


Voorbeelden van de klassieke mindset versus de Agile mindset vind je in deze tabel.

Klassieke mindsetAgile mindset
Uitgaan van een dichtgetimmerd planAccepteren dat aan het begin niet alles duidelijk is…
Denken vóór de klantHet vragen áán de klant
Zoveel mogelijk van te voren uitdenken en dan makenStap voor stap te werk
Wijzigingen als lastig ervarenWijzigingen (feedback) van de klant verwelkomen
Fouten maken kan nietFouten maken mag, zolang er maar van wordt geleerd
Het gaat om de perfecte oplossingGoed is goed genoeg

Agile Manifesto


In februari 2001 hebben 17 softwareontwikkelaars in een ski-resort in Utah, Verenigde Staten van Amerika, deze mindset uitgewerkt in het Agile Manifesto bestaande uit vier waarden en twaalf principes om zodoende een antwoord te formuleren op de veel te trage softwareontwikkeling.


Overzicht Agile


Agile waarden


In het Agile Manifesto worden de vier waarden als volgt omschreven.

 1. Mensen en hun interactie zijn belangrijker dan de te gebruiken processen en tools.
 2. Werkende software, tegenwoordig spreken we van werkende producten, zijn belangrijker dan allesomvattende documentatie. Ga je eerst een handleiding van je mobiele telefoon doorlezen of zet je het mobieltje aan en ga je aan de slag?
 3. De samenwerking met de klant is veel waardevoller dan formele contractonderhandelingen. Als je bij een samenwerking moet terugvallen op een contract wat zegt dat dan over het resultaat en/of de samenwerking?
 4. En als laatste waarde wordt het inspelen op veranderingen omarmd in plaats van het strikt houden aan een plan. Als een klant veranderingen wil doorvoeren dan zal het resultaat beter aansluiten bij de behoeften van die klant waardoor de klanttevredenheid omhoog gaat.

Bij alle waarden wordt de kanttekening gemaakt dat de rechterkant ook belangrijk is maar minder belangrijk dan de linkerkant. Dat er in agile dus geen documentatie of plannen gemaakt worden is dus flauwekul.

Agile Principes


Om deze waarden nader te definiëren hebben de 17 ontwikkelaars ook twaalf principes beschreven. Deze principes laten zich als volgt samenvatten:

 • klanttevredenheid
 • late veranderingen welkom heten
 • regelmatig leveren
 • multidisciplinaire teams
 • vertrouwen geven
 • communiceren
 • ontwikkelen
 • het product als eerste maatstaf
 • aandacht
 • eenvoud
 • zelf organiseren
 • evalueren en aanpassen

Wel 100 Agile raamwerken


Een van de eerste raamwerken waarbinnen deze waarden en principes praktisch gemaakt zijn, is Scrum. Scrum wordt door zowel IT als niet-IT teams gehanteerd. Echter, dit is niet het enige agile raamwerk. Er zijn er ondertussen meer dan honderd. Voorbeelden hiervan zijn AgilePM en PRINCE2 Agile voor projecten en AgilePgM voor programma’s. Als je uitgaat van het werken in clusters van permanente agile teams, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van SAFe. Al deze raamwerken maken vervolgens gebruik van technieken zoals user stories en iteratief en incrementeel ontwikkelen.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt in dit bos van Agile-mogelijkheden? Neem daarvoor contact op met ons en we helpen je graag verder. Tijdens kantooruren kun je ook terecht op onze chat.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.