Wat is AgilePM?

,

AgilePM procesmodel

AgilePM is een projectmanagement framework van het Agile Business Consortium (ABC), voorheen DSDM. Je kunt AgilePM gratis bekijken en gebruiken. En je kunt training volgen en je certificering halen op Foundation en Practitioner niveau. Meer weten? Lees verder…

Hoe verschilt AgilePM van meer traditionele methoden?


AgilePM verschilt op twee belangrijke punten van traditioneel projectmanagement:

 • AgilePM is waardegedreven in plaats van plangedreven. Een agile project streeft een te behalen waarde of business doel na. Hierbij hoeft aan de start van het project niet volledig duidelijk  te zijn wat het team precies gaat opleveren en hoe dat precies gebeurt. De focus ligt op het te bereiken doel en de te bereiken waarde.
 • Met AgilePM werk je iteratief en incrementeel. Dat wil zeggen dat je stapsgewijs, dus in iteraties, het eindproduct ontwikkelt om het beoogde doel te behalen. In lijn daarmee bouw je het detailniveau geleidelijk op gedurende het project. Daarentegen vereisen watervalmethoden dat je op te leveren producten vooraf tot in detail specificeert: eerst alles ontwerpen, dan alles bouwen, vervolgens alles testen en dan alles in gebruik nemen. In AgilePM werk je met kleinere cycli van ontwerpen tot ingebruikname van deelproducten of incrementen, zoals dat in agile werkwijzen gebruikelijk is.

Hoe verschilt AgilePM van andere agile methoden?


Het ABC geeft zelf aan dat AgilePM verschilt van andere agile methoden doordat het eerst een stevige basis legt voor het project om vervelende verrassingen later in het project te voorkomen. Of dat uniek is, kun je over discussiëren, ook bijvoorbeeld PRINCE2 Agile legt een stevige basis voorafgaand aan de uitvoering.

Voordelen van AgilePM


AgilePM betrekt de belanghebbenden gedurende het hele project en dat levert deze voordelen op:

 • Betere sturing vanuit de business op de ontwikkeling van de oplossing;
 • Meer eigenaarschap in de business;
 • Door duidelijke prioriteiten te stellen, levert het project op tijd wat er nodig is;
 • De kans op bruikbare producten wordt sterk vergroot;
 • De ingebruikname gaat doorgaans soepel door de betrokkenheid van alle partijen tijdens de ontwikkeling.

Samenvatting


AgilePM bestaat uit de pijlers Philosophy, Principles, Process, People, Products en Practices.

waaruit bestaat AgilePM

Philosophy


De filosofie van AgilePM is dat de grootste toegevoegde waarde voor de business ontstaat wanneer projecten:

 • zijn afgestemd op duidelijke bedrijfsdoelen,
 • frequent (deel)producten opleveren, en
 • er gemotiveerde en mensen met mandaat bij het project zijn betrokken.

Principes


AgilePM is gebaseerd op deze principes:

 1. Focus on the Business Need – focus op het bereiken van het bedrijfsdoel en wanneer de organisatie het nodig heeft.
 2. Deliver on Time – lever op tijd, dit is vaak cruciaal voor de opbrengst van het project.
 3. Collaborate – Goed samenwerkende teams presteren beter; ze hebben meer begrip van wat er nodig is en voelen meer gezamenlijk eigenaarschap voor het project. Zorg dus voor onder meer een goede samenwerking tussen de business en de ontwikkelaars.
 4. Never Compromise Quality – aan het begin van het project wordt de benodigde kwaliteit bepaald. En al het werk dat door het projectteam verzet wordt, moet er daarna op gericht zijn om die kwaliteit te bereiken die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De oplossing moet ‘goed genoeg’ zijn om te doen wat het moet doen.
 5. Build Incrementally from Firm Foundations – het projectteam moet vooraf de scope van het zakelijke vraagstuk en de voorgestelde oplossing goed begrijpen. Daarbij moet ze waken om niet vast te komen te zitten in het steeds verder detailleren ervan. Op een bepaald moment moet het team ermee aan de slag.
 6. Develop Iteratively – werk iteratief, doe regelmatig een demo en houd uitgebreide reviews. Omarm verandering als onderdeel van het ontwikkelproces van de beoogde oplossing.
 7. Communicate Continuously and Clearly – slechte communicatie wordt het vaakst genoemd als oorzaak van mislukte projecten. Communiceer voortdurend met de business en de overige belanghebbenden.
 8. Demonstrate Control – met onder meer de AgilePM plannen op hoofdlijnen, ontwerpen en standaarden, laat het projectteam aan belanghebbenden zien het project in de hand te hebben en biedt het transparantie.

Process


Korte toelichting van wat per fase van het procesmodel het doel is:

 1. Pre-project phase – borgen dat alleen de juiste projecten starten en starten op de juiste manier.
 2. Feasibility phase –met minimale inspanning vaststellen of het project haalbaar is met een goede verhouding tussen kosten en baten.
 3. Foundations phase – nader uitwerken van zakelijke rechtvaardiging voor het project en de beoogde oplossing, om zo een duidelijker beeld te krijgen van wie, wat wanneer en waar moet doen om het project te realiseren. Ook hier houd je het detailniveau beperkt. In deze fase bepaal je ook hoe je AgilePM gaat toepassen in het project vanaf hier. In kleinere, eenvoudigere projecten kun je ervoor kiezen om de Feasibility en Foundations phase samen te voegen in één fase. Voor grote, complexe projecten kan het nodig zijn om na elke Deployment fase deze Foundations fase opnieuw te doorlopen.
 4. Evolutionary development phase – hier ga je daadwerkelijk maken van de oplossing in lijn met wat in de vorige fasen is uitgewerkt. Het Solution Development Team werkt in timeboxes aan Solution Increments aan de hand van MoSCoW-prioriteiten en met behulp van Modelling en Facilitated Workshops.
 5. Deployment phase – het steeds in productie nemen van wat in de vorige fase is gemaakt totdat de laatste release is afgerond. Na het in gebruik nemen van de laatste release is het project klaar.
 6. Post-project phase – na de laatste inproductiename monitoren of de verwachte opbrengsten ook daadwerkelijk worden behaald.

AgilePM procesmodel

People


De AgilePM projectorganisatie kent een aantal verschillende rollen die de verschillende perspectieven vertegenwoordigen op project-, solution development team en ondersteunend niveau. De rollen zijn verdeeld in kleuren:

 • oranje – businessperspectief van de organisatie
 • groen – technische of specialistische expertise-rollen verbonden aan het ontwikkelen van de oplossing
 • blauw – richten zich op het managementperspectief oftewel het organiseren en faciliteren van een project
 • grijs – focus op processen en processenbelangen

AgilePM organisatie

Op projectniveau:

 • Business Sponsor – de eindbaas binnen het project en verantwoordelijk voor onder meer de Business Case en het projectbudget. Heeft in de staande organisatie een stevige functie om zo o.a. issues in de organisatie op te lossen en te mogen beslissen over geld.
 • Business Visionary – de persoon die weet wat de Business Sponsor nodig heeft, vertaalt naar een duidelijke visie en vervolgens communiceert, zorgt dat de Business Case hier op aansluit en degene die de visie bewaakt gedurende het hele project.
 • Technical Coordinator – bewaakt en borgt dat de ‘groene’ rollen op een consistente wijze werken en dat het project vanuit technisch perspectief coherent is en volgens de juiste technische standaarden werkt.
 • Project Manager – verantwoordelijk voor de uitvoering van het project doorgaans vanaf de Feasibility of Foundations fase tot aan het afronden van het project. De leiderschapsstijl is faciliterend en niet command-and-control. De gedetailleerde planning ligt bij de Team Leaders van het project.
 • Business Analyst (ook onderdeel van Solution Development Team) – ondersteunt de samenwerking tussen de business en technische rollen en bewaakt of de zakelijke behoeften goed worden begrepen door de leden van het Solution Development Team.

Solution Development Team

 • Team Leader – dienend leider van het team en is bij voorkeur door de teamleden gekozen voor deze rol. Werkt aan de hand van het teamplan en coördineert de werkzaamheden op een gedetailleerd niveau.
 • Business Ambassador –teamlid dat de business vertegenwoordigt. De Business Ambassador voorziet de het ontwikkelteam op dagelijkse basis van informatie en heeft het mandaat van de business besluiten te nemen.
 • Solution Developer – teamlid dat producten cq incrementen ontwikkelt aan de hand van de functionele en niet-functionele zakelijke eisen.
 • Solution Tester – teamlid dat voortdurend test in lijn met de afgesproken strategie.
 • Business Advisor – ondersteunt het project met specifieke, vaak specialistische kennis voor het testen van de te leveren oplossing vanuit het organisatieperspectief. Veelal te vinden aan de gebruikerszijde van de organisatie.
 • Technical Advisor – ondersteunt het team met specifieke, vaak specialistische input voor het project vaak vanuit het perspectief van diegene die verantwoordelijk zijn voor verandermanagement, operationele ondersteuning, beheer, enzovoorts.

Supporting

 • Workshop Facilitator – plant, organiseert, faciliteert workshops om te borgen dat een groep mensen samenwerkt om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken in een beperkt tijdsbestek.
 • DSDM Coach – helpt teamleden om het meeste uit deze aanpak te halen, binnen de context en de beperkingen van de bredere organisatie.

Products

AgilePM management producten

Zie een overzicht van alle managementproducten in dit plaatje.

Practices


AgilePM kent de volgende practices:

 • Prioriteiten toekennen met MoSCoW
 • Timeboxes
 • Daily Stand-Up
 • Facilitated workshops
 • Modelling
 • Iteratieve ontwikkeling

Conclusie


AgilePM is dus zeer geschikt voor het agile werken in projecten. Het geeft een goede balans tussen grip en gebruik maken van de voordelen die agile biedt in leren van voortdurend vergaarde feedback van gebruikers.


Wil je samen met je collega’s meer leren over AgilePM? 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is auteur van PRINCE2 voor professionele projecten, geaccrediteerd trainer in PRINCE2 en Change Management en mede-eigenaar van Forsa Advies.


Met dank aan Kitty Clerc en Paul Oldenzeel voor review en feedback.

 • Kitty is geaccrediteerd AgilePM, Agile Scrum, Verandermanagement (APMG) en PRINCE2 trainer en een ervaren Agile coach.
 • Paul Oldenzeel is geaccrediteerd trainer in PRINCE2, PRINCE2 Agile, AgilePM en MoP. Daarnaast is Paul een ervaren IPMA trainer.

AgilePM® and DSDM ® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.
The APMG-International Swirl AgilePM Device is a trade mark of the APM Group Ltd. All rights reserved.
Figuren: all illustrations in this blog are copyright protected by Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.