Wat is Scrum?

Scrum, ontwikkeld in 1995 door Ken Schwaber en Jeff Sutherland, is wereldwijd een van de meest gehanteerde agile raamwerken voor het ontwikkelen en onderhouden van producten en services. Deze werkwijze helpt je om flexibel in te spelen op een dynamische omgeving en nog onduidelijke wensen en eisen ten aanzien van een op te leveren product of dienst. Door de focus te houden op de grootste toegevoegde waarde voor de klant en het regelmatig ontvangen van feedback op opgeleverde deelresultaten, behaalt het team gestaag de benodigde resultaten.

Eenvoudig te beschrijven, uitdagend om goed toe te passen


Scrum is eenvoudig te beschrijven, maar het toepassen ervan is dat niet. Het vraagt veel discipline, ervaring en coaching. Werken volgens Scrum is gebaseerd op transparant zijn, inspecteren van wat is gemaakt en aan als gevolg daarvan het op te leveren item aanpassen; dit biedt ook de mogelijkheden om je eigen werkwijze als team te evalueren en continu te verbeteren.


Het raamwerk beschrijft 3 rollen, 4 gebeurtenissen en 3 artefacten, die we hieronder voor je toelichten.

Vaste teams


In Scrum werk je zoveel mogelijk met bestaande, vaste teams. Het voordeel hiervan is dat de teams goed op elkaar ingespeeld kunnen raken. Je brengt het werk naar het team toe. Dat is anders dan in projectmanagement waarin vaak sprake is van een tijdelijk team dat is samengesteld speciaal voor het werk. Overigens is Scrum geen projectmanagementmethode; zo kom je geen processtappen tegen om een project op te starten of af te sluiten. En je zet hierin ook geen projectorganisatie cq stuurgroep op om die later weer te ontbinden.

Rollen


Het zelfsturende multidisciplinaire Scrum team kent drie rollen:

  • één Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product;
  • developers maken elk aspect van een bruikbaar increment;
  • één Scrum Master is verantwoordelijk voor de effectiviteit van het Scrum team door zowel het Scrum team als de organisatie te helpen met het begrijpen en toepassen van Scrum.

Het Scrum team bestaat uit maximaal 10 personen. Voor betreft de omvang van het team, gelooft Amazon-CEO Jeff Bezos heilig in zijn ‘Two pizza rule’: als een team niet kan volstaan met het eten van twee pizza’s, dan is het team te groot.

De sprint


De sprint is de centrale, overkoepelende gebeurtenis binnen Scrum. Deze sprints vormen de ‘hartslag’ en hebben een vaste doorlooptijd van maximaal een maand waarbinnen het waarde creërende increment wordt gemaakt en onderhouden. In een sprint vinden de sprint planning, de daily scrum, de sprint review en de sprint retrospective plaats. Tijdens de:

  • sprint planning wordt de sprint backlog opgesteld;
  • daily scrum vindt de inspectie plaats om vast te stellen wat nodig is om het sprint doel te halen;
  • sprint review wordt het opgeleverde increment beoordeeld om toekomstige aanpassingen te bepalen;
  • sprint retrospective wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit en effectiviteit van individuen, interacties, processen, tools en de definition of done te verbeteren en in te plannen.

Artefacten


De artefacten vertegenwoordigen ‘werk’ of ‘waarde’. Scrum onderkent de artefacten product backlog, de sprint backlog en het increment. In respectievelijk het product doel, sprint doel en de definition of done beschrijft het scrum team waar ze zich hard voor maken, oftewel waar ze commitment aan geven:

  • De product backlog is een levende, geprioriteerde lijst met wensen om het product vorm te geven of te verbeteren;
  • In de sprint backlog staat het sprint doel (waarom), de geselecteerde product backlog items voor de sprint (wat) en het plan voor het opleveren van het increment (hoe);
  • Een increment is een concrete stap om dichter bij het product doel te komen.

Het varken en de kip


Om Scrum succesvol toe te passen moeten de teamleden handelen in lijn met de waarden commitment, focus, openheid, respect en moed. Het benodigde commitment in Scrum wordt vaak toegelicht met dit verhaaltje:

een kip en een varken lopen op straat. De kip zegt tegen het varken: “Zullen we samen een restaurant openen?” Het varken denkt na over de vraag en antwoordt: “Ja, dat lijkt mij wel wat. Hoe wil je het restaurant noemen? ” De kip antwoordt: “Ham en eieren!” Het varken stopt, pauzeert en antwoordt: “Bij nader inzien, ik denk niet dat ik met jou een restaurant wil openen. Ik zou toegewijd zijn, maar jij zou er alleen bij betrokken zijn.”


Wil je meer weten over onze Scrum trainingen? Neem daarvoor contact met ons op en we helpen je graag verder. Tijdens kantooruren kun je ook terecht op onze chat.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.