De nieuwe PRINCE2 versie komt er aan

Vanaf juli 2018 start Forsa Advies met de nieuwe Nederlandstalige PRINCE2® versie 2017 in het open rooster. Deze nieuwe versie wordt geduid met ‘de 2017-versie’ aangezien deze in het Engels in het najaar van 2017 is gelanceerd. De Nederlandse versie zal in juni/juli 2018 beschikbaar komen.


Wat blijft hetzelfde?


De basis, namelijk de zeven thema’s, zeven principes en zeven processen zijn onveranderd qua benaming en inhoud op hoofdlijnen. Ook de namen en inhoud van managementdocumenten veranderen nauwelijks.


Wat verandert er wel?


Uiteraard zijn er een heleboel kleine wijzingen die niet allemaal noemenswaardig zijn. Hieronder beperk ik me tot de meest opvallende:

 • In deze nieuwe versie krijg je meer duidelijkheid over de wijze van op maat maken van PRINCE2 en wat je samen met je team minimaal van PRINCE2 moeten gebruiken om te kunnen spreken van een PRINCE2 project. Het bevat met name meer tips over hoe PRINCE2 met agile werkwijzen te combineren valt. Maar ook over hoe PRINCE2 op maat te maken is in het geval van bijvoorbeeld een project met een externe klant of leverancier.
 • Voor een aantal managementproducten wordt nog wel een doelstelling gegeven maar geen aanbevolen opzet, zoals de configuratie-item records. Je kunt hier zelf invulling aangeven.
 • In deze nieuwe versie staan de principes, de thema’s en het op maat maken centraal. De processen krijgen minder de nadruk dan in de 2009 versie. Dit blijkt onder andere uit de verhouding van de onderwerpen in de examens en de indeling van de leerdoelen in de syllabi. Hierover meer onder details met betrekking tot de examens verderop in deze blog.
 • Je schrijft alle termen met een kleine letter. Dus geen ‘Business Case’ maar ‘business case’ en ‘opdrachtgever’ in plaats van ‘Opdrachtgever’. Handig als je snel wilt weten of je een oude of nieuwe versie van materiaal voor je hebt.
 • Vijf termen veranderen van naam. Voor de kenners van de methoden die de details hierover willen, zie onderaan dit blog.
 • Configuratiemanagement is een stuk minder nadrukkelijk in beeld. In wijzigingsmanagement staat vooral het omgaan met issues centraal. Hoe je de producten en versies ervan managet wordt beperkter toegelicht dan voorheen. Wel een belangrijk onderwerp, alleen doorgaans als saai ervaren in de training. Al is het natuurlijk vervelend als je vergist in de versie van de bouwtekening die naar je aannemer hebt gemaild. Of je hebt de verkeerde versie van je manuscript naar de drukker gestuurd om er 1.000 stuks van te laten produceren.
 • De wijze van examineren voor zowel het PRINCE2 Foundation als voor de PRINCE2 Practitioner verandert. De formulering en indeling van de leerdoelen is anders. Ook het aantal vragen en vraagtypen is teruggebracht. De geldigheidsduur van het Practitioner wordt korter en het verkorte hercertificeringsexamen vervalt in de nieuwe versie. Hiervoor zijn alternatieven in de vorm van een volledig examen of een betaald abonnement waarin je punten kunt vergaren. Bij voldoende punten in drie jaar wordt je certificering verlengd. Zie verdere details hieronder.

Details met betrekking tot de veranderingen in de examens


Het PRINCE2 Foundation examen

 • De PRINCE2 Foundation examens worden ingekort van 75 vragen naar 60 vragen in de nieuwe versie. Het examen duurt nog steeds een uur.
 • Het criterium om te slagen gaat iets omhoog van minimaal 50% naar 55% goed moeten hebben.
 • De 5 testvragen die voorheen in het examen zaten, verdwijnen. Dus in de nieuwe versie tellen alle vragen die je maakt ook echt mee voor je resultaat.
 • Zoals gezegd is de verdeling van aandacht gewijzigd. In het Foundation examen kan meer dan de helft van de punten worden behaald met vragen over de thema’s en iets meer dan een kwart met vragen over de processen.
 • Het examen zal meer ingaan op je begrip van de methode dan de letterlijke rijtjeskennis. De verdeling hiertussen is respectievelijk circa 75-25%.
 • De typen vragen die je kunt verwachten blijven hetzelfde: standaard meerkeuzevragen, ‘vul het ontbrekende woord in’ en ‘geef aan welke twee stellingen van de vier correct zijn’. Vragen met een ontkenning zullen zelden worden gebruikt.

Het PRINCE2 Practitioner examen

 • De PRINCE2 Practitioner examens gaan van 80 naar 68 vragen. Hiervan betreffen 46 standaard meerkeuzevragen. In de overige vragen dien je voor stukjes tekst in een linkerrijtje de juiste antwoordmogelijkheid in een rechterrijtje te selecteren. In de nieuwe versie voor het PRINCE2 Practitioner examen vervallen de door velen gevreesde ‘stelling-verklaring’ vragen en de ‘zet op volgorde’ vragen.
 • Qua onderwerpen is de verdeling: toepassen van principes ca. 12% toepassen/op maat maken thema’s circa 51% en het toepassen/op maat maken van processen 37%
 • De inhoud zal voor iets meer dan de helft in gaan op het kunnen toepassen van de methode in een gegeven situatie. De andere helft van het examen betreft vragen waarvoor je de gegeven situatie moet analyseren en de juiste conclusie moet trekken.
 • Voor de hercertificering, in het Engels ‘re-registration’ genaamd, is relevant dat het Practitioner certificaat van de 2009 versie twee jaar langer geldig blijft dan het nieuwe certificaat. Bovendien verdwijnt de mogelijkheid van een verkort en goedkoper re-registration examen. Als alternatief kun je een betaald PRINCE2-abonnement van AXELOS aangaan. Hierbij dien je drie jaar lang punten te verzamelen. Als je voldoende punten hebt behaald, wordt je accreditatie verlengd. Je kunt punten verdienen met het lezen en/of te publiceren van artikelen, evenementen en presentaties bijwonen, enzovoorts. Als je niet tijdig voldoende punten weet te verzamelen, zul je alsnog het examen moeten afleggen om je certificering te verlengen. Zie hiervoor ook mijn blog over PRINCE2 re-registration.

Details van de veranderingen in terminologie

Voor de echte liefhebbers hierbij de precieze wijzigingen in de gebruikte PRINCE2 termen in de 2017 versie:

 • Er zijn vier managementstrategieën die voortaan ‘managementaanpakken’ zullen heten. De ‘Risicomanagemenstrategie’ wordt dus ‘risicomanagementaanpak’.
 • Ook het ‘Benefitsreviewplan’ wordt in die lijn hernoemt en heet voortaan ‘benefitsmanagement-aanpak’. Inhoudelijk is de benefitsmanagementaanpak eveneens anders dan de voorganger. Het is niet meer alleen een plan om de realisatie van benefits te meten maar het bevat ook managementacties om te borgen dat de benefits worden bereikt. Als gevolg van deze wijziging verandert in ‘initiëren van een project’ de activiteit ‘Verfijnen van de Business Case’ naar ‘het opstellen van de benefitsmanagementaanpak’.

Geinteresseerd in een PRINCE2 training? Neem contact met ons op en bekijk eens onze Foundation, Practitioner of Fasttrack trainingen.


Contact opnemen