Trends in verandermanagement in 2024

,

Wat zijn de trends in verandermanagement in 2024?

1. De positie van verandermanagement in de organisatie


Volgens Prosci’s onderzoek: Best Practices in Change Management – 12th Edition study, is de meest genoemde plek van de verandermanagementdiscipline in de organisatie verplaatst van de HR-afdeling naar het Project Management Office (PMO). Het onderzoek stelt ook dat projectmanagement en verandermanagement vaker geïntegreerd worden om zo beter bij te dragen aan het projectsucces. McKinsey stelt dat er steeds vaker een Chief Transformation Officer is die een verlengstuk vormt van de CEO.

2. Vaker agile veranderen


Met de opkomst van agile en adaptieve aanpakken in verandermanagement, zeggen de Prosci respondenten 10% minder vaak dat hun organisatie werkt met een gestructureerde verandermethode. Bovendien wordt verandermanagement vaker gezien als een kerncompetentie in de organisatie als onderdeel van de dagelijkse gang van zaken, in plaats van een separate discipline.

3. Meer change resources ingezet, minder budget


Prosci ziet dat er minder budget beschikbaar is maar dat er een relatieve toename is in de hoeveelheid veranderresources die worden ingezet om een project of initiatief te ondersteunen. Mogelijk dat organisaties de kosten van veranderprofessionals deels onder bijvoorbeeld inhuur boeken in plaats van voor verandermanagement.

4. Minder vermijdbare weerstand


Het Prosci onderzoek geeft aan dat respondenten vaker dan voorheen rapporteren dat je er vanuit moet gaan dat er uitingen van weerstand zullen komen en hierop voorbereid moet zijn. Ook er is er een verschil in de bron van de weerstand. Voorheen ging het vaker over weerstand die had kunnen worden voorkomen door beter te plannen en beter te ondersteunen. De weerstand die men nu benoemt, komt voort uit burn-out en verandermoeheid en doet zich ook voor wanneer verandering uitstekend zijn voorbereid en uitgevoerd.

5. Meer betrokkenheid, meer empowerment, meer agile


Volgens het Prosci-onderzoek zijn medewerkers sinds de COVID-pandemie méér betrokken bij veranderingen. Dit is vermoedelijk het gevolg van de uitdagingen waarmee organisaties te maken hebben gekregen sindsdien: meer verloop en te kort aan personeel.


In het algemeen ontvangen we als Forsa Advies meer vragen van organisaties die hun Scrum-werkwijzen uitbouwen met overkoepelende structuren zoals SAFe, al hebben we hier geen exacte cijfers van. De kern hiervan is een grotere mate van zelforganisatie op de werkvloer. Dat moet vanuit de medewerkers de verwachting met zich meebrengen om niet alleen in de dagelijkse gang van zaken, maar ook in veranderingen, actief betrokken te worden en invloed te hebben.

6. Meer portfoliomanagement


5% meer respondenten van het Prosci gaven aan dat hun organisatie verandertrajecten als een portfolio managet. Organisaties krijgen zo meer inzicht in:

  1. de totale impact van verandering.
  2. de consistentie en samenhang over initiatieven heen.
  3. mogelijke problemen tussen verschillende initiatieven.

7. AI en data-driven


Een belangrijke ontwikkeling die lijkt te ontbreken in het Prosci-onderzoek is de te verwachten rol van Artificial Intelligence en datagedreven veranderen. Hoewel veel nog vorm zal moeten krijgen, is duidelijk dat deze technologische ontwikkelingen een enorme impact op de hele wereld gaan hebben en dus ook op de manier waarop we organisatieverandering managen.


Eigenlijk kun je marketing als verandermanagement met veel meer budget en veel meer meetinstrumenten, zoals applicaties die je activiteiten op internet monitoren en interpreteren. Samen met wat er onder meer in de documentaire op Netflix is getoond over de invloed van Camebridge Analytica op diverse verkiezingen met behulp van gepersonaliseerde, individuele boodschappen, kan AI dit naar een volgend niveau brengen. Een enigszins intimiderende gedachte!

8. Inclusiviteit en duurzaamheid als thema’s


Ook in 2024 zullen deze thema’s van inclusiviteit en duurzaamheid doorwerken. En in allerlei organisaties is hiervoor nog werk aan de winkel.


Het belang is om een brede diversiteit van mensen te werven en te behouden voor de organisatie, waarvoor de noodzaak groot is in de krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn er doelgroepen die er moeite mee hebben om de sociale ontwikkelingen bij te houden en hun plek hierin te vinden. Goed verandermanagement kan helpen deze verschillende groepen bij elkaar te brengen en bruggen te slaan.


Daarnaast blijft duurzaamheid op de agenda. Bijna iedereen heeft een persoonlijke en andere interpretatie van wat verantwoord en duurzaam is en de noodzaak en urgentie ervan. Fact finding, begrijpelijke communicatie en op maat gemaakte boodschappen voor verschillende doelgroepen zullen hierin van belang zijn.


Onze verwachting is dat meer en meer klanten en overheden zullen gaan vragen om leveranciers die werken op basis van aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Conclusie


In deze blog zien we de invloeden van de covid-pandemie, van razendsnelle ontwikkelingen in technologie, de krappe arbeidsmarkt, en de druk die daarmee op organisaties wordt uitgeoefend, vertaald naar trends in verandermanagement op dit moment. Er is – noodgedwongen – meer aandacht voor de vermoeid rakende mens én tegelijkertijd voor het bijblijven met de technologie. Organisaties kunnen het zich niet permitteren om achter te lopen op de concurrentie. Door de snelle veranderingen hanteren organisaties minder vaak een strakke methode maar beschikken vaker over een overkoepelend plaatje van de stand van zaken met behulp van portfoliomanagement. Ai, duurzaamheid en inclusiviteit gaan zeker thema’s zijn die in de veranderingen van 2024 veelvuldig voorbij komen.


Wil je samen met je collega’s meer leren over verandermanagement, portfoliomanagement, stakeholder engagement of agile werken? Neem contact met ons op. 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is auteur van ‘Verandermanagement, basisprincipes en praktijk’ en ‘PRINCE2 voor professionele projecten’, geaccrediteerd trainer in APMG Change Management en AXELOS PRINCE2 en mede-eigenaar van Forsa Advies.

Figuren: the photo’s in this blog are copyright protected by Adobe Stock. All rights reserved. 

Bron:

6 Notable Shifts in the Best Practices in Change Management (prosci.com)

TOP 5 CHANGE MANAGEMENT TRENDS 2023  (tiba.de)

(3) The Top 5 Change Management Trends for 2023 | LinkedIn

What is business transformation? | McKinsey