Waarom agility?

,


Veel organisaties nemen de stap om een agile transformatie door te voeren. Helaas gaat dit vaker verkeerd dan goed. Zoals in eerdere blogs al aangegeven gaat het vaak mis omdat het management de agile transformatie verkeerd aanpakt. Echter, ook de redenen voor de agile transformatie zijn belangrijk. Kortom, waarom agility nastreven?

Ongeschikte redenen


Als om de verkeerde reden de organisatie een agile transformatie start, zal dat in de meeste gevallen leiden tot een mislukking. Verschillende ongeschikte redenen om een agile transformatie door te voeren, zijn:

 • Onze concurrenten winnen marktaandeel en gebruiken agile;
 • Verschillende adviesrapporten, waaronder Gartner en Forrester, zeggen dat agile de te volgen weg is;
 • Agile is happening en daarom moeten wij ook ermee aan de slag;
 • De medewerkers willen agile gaan werken;
 • De directie wil het;
 • Er zijn mensen beschikbaar dus waarom niet;
 • Planningen worden nooit gehaald dus agile werken past ons beter;
 • Het vervaardigen van documentatie kost te veel tijd dus agile werken levert ons besparingen van tijd en kosten op;
 • We zoeken een betere manier om controle te houden over de projecten;
 • We hebben zoveel problemen. Agile zal al onze problemen oplossen;
 • Alles moet veel sneller gedaan worden. Agile zal ons helpen.

Geschikte redenen


RedenToelichting
Sneller op de markt komenAgile werkwijzen kunnen de cyclus van productontwikkeling en onderhoud versnellen.
Betere betrokkenheid en tevredenheid bij de klantenAgile maakt het mogelijk om de eindgebruiker van het product actief te betrekken bij de ontwikkeling van het product, bijvoorbeeld door feedback na iedere iteratie. Ook kunnen gaandeweg wijzigingen worden doorgevoerd die leiden tot een beter product.
Beter inspelen op wijzigende klantbehoeftenDe klant is onvoldoende in staat om exact te definiëren welke behoeften hij heeft als hij deze al gedefinieerd heeft
Hogere productiviteit en snelle ROIBij agile werkwijzen worden eigenschappen onderweg toegevoegd aan het product. Dit stapsgewijs toevoegen, stelt de organisatie in staat om inkomsten te generen uit het al in gebruik genomen product terwijl nieuwe of aanvullende functies nog moeten worden ontwikkeld.
Betere werkomgeving voor teams (bedrijfscultuur)Agile, en dan vooral de agile waarden, zorgt voor samenwerking, medewerking en actieve betrokkenheid van alle partijen in een project. In plaats van lange specificaties, documenten en plannen, werken de leden samen in elke fase van de productontwikkeling. Het management machtigt de teams om beslissingen te nemen tijdens de ontwikkeling van het product. Dit bevordert de teamgeest, de motivatie, de snelheid van besluitvorming en de prestaties.
Effectievere communicatieAgile werken betekent dat je multidisciplinaire teams of ‘team van teams’ hebt die een product leveren en ondersteunen. In deze werkwijze werken medewerkers niet langer geïsoleerd in hun afdelingen of functies, maar werken samen om een product of dienst te creëren. Daardoor verloopt de communicatie in organisaties die agile werken, verloopt veel efficiënter. Bovendien zijn medewerkers vaak gelukkiger.
Lagere management- en ontwikkelkostenBij traditioneel projectmanagement overschrijden projectteams vaak de doorlooptijd en het budget van het project ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Agile werkwijzen promoten het maximaliseren van de hoeveelheid werk die je niet uitvoert. Dit is een Agile Manifesto principe. Bij nieuwe wijzigingen moeten andere wensen worden geschrapt zodat de kosten gelijk blijven. Door de autonomie van de teams en door de decentrale besluitvorming is er minder betrokkenheid nodig van het management. Dat verlaagt kosten.

Conclusie ‘waarom agility’?


Als het management op basis van drogredenen een agile transformatie kiest, leidt dat in bijna alle gevallen tot een mislukking. Deze ongeschikte redenen motiveren medewerkers niet om de transformatie door te voeren. In plaats daarvan werken geschikte redenen juist extra motiverend om er een succes van te maken.


Wil je meer weten over agile transformaties, dan is onze blog Naar een meer agile organisatie een goed startpunt.


Wil je samen met je collega’s meer leren over Agile? 


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.