Naar een meer agile organisatie

,


Maken meer agile teams een organisatie meer agile?


Het simpele antwoord is ‘nee’. Hiervoor zijn twee van de belangrijkste redenen zijn:

 • de afhankelijkheden tussen de teams, en
 • de mismatch tussen de organisatiecultuur en de noodzakelijke agile cultuur.

Daar komt bij dat het simpelweg kopiëren van de wijze waarop een andere organisatie agile heeft geïmplementeerd, vaak leidt tot teleurstellingen. Een kenmerkende uitspraak hiervoor is die van de CEO van Spotify richting bezoekers, die wilde zien hoe Spotify het agile werken heeft georganiseerd:


Als je de Spotify werkwijze wilt kopiëren, moet je Spotify worden”.

Hoe pak je het dan wel aan?


Hoe pak je het dan wel aan? Goede vraag! Verschillende agile raamwerken, zoals SAFe en LeSS, bieden hun elk eigen aanpak om het raamwerk te implementeren. Om je een idee te geven hiervan, vind je hieronder een compacte samenvatting van de implementatiewijze van beide.

SAFe


SAFe hanteert een implementatie roadmap bestaande uit de volgende 12 stappen:

 1. Stel vast dat de huidige werkwijze niet meer voldoet;
 2. Train Lean-Agile Change Agents, dit zijn de trekkers van de agile transformatie;
 3. Train leidinggevenden, managers en leiders;
 4. Creëer een ‘Lean-Agile Center of Excellence’ of ‘Lean-Agile PMO’;
 5. Identificeer waardestromen en Agile Release Trains, afgekort ART’s. En definieer de producten;
 6. Creëer het implementatieplan. Kies voor ‘big bang’ of ‘evolutionair’;
 7. Voorbereiden voor ART-introductie;
 8. Train teams en start de ART;
 9. Coach de ART uitvoering;
 10. Identificeer meer waardestromen, oftewel value streams en lanceer meer ART’s;
 11. Breid uit naar portfoliomanagement;
 12. Accelereer.

LeSS


LeSS hanteert drie principes die cruciaal zijn voor een organisatorische LeSS adoptie:

 1. Begin liever met één product waarop LeSS echt goed toegepast wordt, en niet met het slecht toepassen van LeSS in veel groepen.
 2. Kies ook niet voor bottom up óf top down, maar doe het allebei.
 3. Maak de keuze om nieuwe teams te vormen een vrijwillige keuze.

Om de kans op succes te vergroten, doorloop je deze stappen:

 1. Leid alle betrokkenen op;
 2. Definieer het product;
 3. Leg vast wanneer een wijziging “klaar” is. Dat is de Definition of Done;
 4. Zorg voor goed gestructureerde teams;
 5. Laat alleen de Product Owner werk geven aan de teams;
 6. Houd projectmanagers weg bij de teams.

Vervolgens rol je het gebruik van LeSS verder over de organisatie uit met behulp van coaching, continue verbetering, juiste teaminrichting en vereenvoudiging van de organisatie.


Om als organisatie te groeien en gezond te blijven, is het belangrijk dat alle medewerkers beschikken over geduld en lage verwachtingen, doorzettingsvermogen, moed, gevoel voor humor, openheid en nederigheid.

Conclusie


Een transformatie realiseren naar een meer agile organisatie is niet eenvoudig. In de komende periode kun je daarom verdere blogs verwachten over de volgende onderwerpen:

 1. Waarom Agility? Wat is het doel, de visie en strategie?
 2. Het tot stand brengen van Agile cultuur die de implementatie ondersteunt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan zelforganiserende teams, transparantie, incrementeel en iteratief opleveren, experimenten, fouten maken en ervan leren, decentrale besluitvorming en autonomie als team.
 3. Teamtopologie. Op welke wijze ga je teams en ‘team van teams’ rond producten opbouwen? Hiervoor heb je aan de ene kant inzicht nodig in waardeketens en de gebruikte applicatiearchitectuur. Aan de andere kant heb je begrip nodig van de wijze waarop je teams samenstelt. Hierbij kun je denken aan tribes, squads, ARTs, nexus, component en feature teams, enabling teams en complicated subset teams.
 4. Het agile center of excellence (A-CoE). Diensten en verantwoordelijkheden die als startpunt gebruikt kunnen worden bij het inrichten van een A-CoE.
 5. Kennisdeling binnen teams en tussen teamleden. Het gebruik van retrospectives, communities of practice, guilds en chapters.

Vervolgens kun je de stappen herhalen om meer producten op een agile werkwijze te onderhouden en te beheren.


Wil je samen met je collega’s meer leren over Agile? Neem daarover contact met ons op en we helpen je graag verder. Tijdens kantooruren kun je ook terecht op onze chat.

Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.


Contact opnemen