Agile Center of Excellence

,


Veel organisaties kennen een projectmanagement office, afgekort PMO, projectenbureau, of portfolio office. Deze afdeling ondersteunt de organisatie o.a. met standaards, richtlijnen, opleidingsfaciliteiten en coaching op het gebied van veranderinitiatieven. Het PMO vervult daarnaast vaak de rol van portfoliomanagement office. Ook promoot en faciliteert het PMO communities of practice, afgekort CoP’s, zodat gelijkgestemden, bijvoorbeeld projectmanagers met elkaar over het vakgebied kunnen discussiëren en van elkaar en de aanwezige kennis kunnen leren.


Verder kan het PMO specifieke projecten of programma’s ondersteunen door het leveren van bemensing en hulpmiddelen voor het opzetten van een project- of programmabureau. De hiervoor genoemde diensten worden veelal vastgelegd in een catalogus van PMO-diensten waar de organisatie gebruik van kan maken. Recentelijk is er nog een alles omvattend boek verschenen waarin meer dan 200 PMO diensten worden beschreven. Sommige zeer grote organisaties zullen meerdere PMO’s hebben – één in elke belangrijke afdeling of business unit die middels een centrale PMO met elkaar verbonden zijn. Dat is het ‘hub and spoke’ model PMO.

Trigger


Als een organisatie besluit om de organisatie om te vormen naar een meer agile organisatie, wordt er ook weer gekeken naar het PMO. Dit is het moment om het PMO om te vormen naar een Agile PMO of Lean-Agile PMO of Lean-Agile Center of Excellence (LACE zoals beschreven in SAFe).

Agile Center of Excellence (A-CoE)


Het Agile center of Excellence, afgekort A-CoE, is verantwoordelijk voor het bevorderen van de invoering van de Agile cultuur, mindset, kaders, processen, vaardigheden, rollen, technieken en hulpmiddelen om de organisatie wendbaarder te maken en te houden. Binnen het A-CoE zal een pool van agile coaches opgericht worden ter ondersteuning hierbij. Daarnaast kan het A-CoE nog steeds taken vervullen zoals genoemd bij een traditioneel PMO waarbij de focus uiteraard komt te liggen bij de stabiele permanente agile teams en de rollen daarbinnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het faciliteren van CoPs voor product owners, scrum masters et cetera. Ook het op- en afbouwen van de permanente agile teams om in lijn met de organisatiestrategie te blijven, valt onder de verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheden LACE binnen SAFe


LACE staat voor Lean-Agile Center of Excellence. Binnen SAFe biedt LACE dan ook handvatten voor het inrichten van het A-CoE. De aantekening  hierbij is dat het LACE ook een rol heeft in de agile transformatie zelf. Verdere verantwoordelijkheden van een LACE zijn:

 • Communiceren van de zakelijke rechtvaardiging, urgentie en visie voor verandering
 • Ontwikkelen van het implementatieplan en beheren van de transformatie backlog
 • Communiceren over de voortgang van de agile transformatie
 • Faciliteren van waardeketen identificatie workshops. Zie voor waardeketens de blog Waardeketens en de organisatie van agile teams
 • Definiëren en lanceren van Agile Release Trains, afgekort ART’s
 • Vaststellen van de metrieken zoals bijvoorbeeld over de voorspelbaarheid van de teams
 • Bevorderen en uitvoeren of uitbesteden van training voor leidinggevenden, managers en leiders, agile teams, en specialistische rollen zoals product owner, productmanager, scrum master, en release train engineer
 • Deelnemen aan evenementen zoals de Program Increment (PI) Planning en Inspect and Adapt (I&A) workshops
 • Implementeren van Lean-Agile focusdagen met gastsprekers, en presenteren van interne casestudies
 • Benchmarking
 • Helpen bij het tot stand brengen van verbeteringen binnen de agile werkwijze

Conclusie


Elke organisatie is uniek en dat betekent dat ook het agile center of excellence uniek zal zijn. De in deze blog genoemde diensten en verantwoordelijkheden kunnen gebruikt worden als startpunt bij het invullen van het eigen agile center of excellence.


Wil je meer weten over agile transformaties, dan is onze blog Naar een meer agile organisatie een goed startpunt. Liever live sparren met Henny Portman of collega over Agile? 


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.