Kennisdeling in agile teams

,


Om als team en als organisatie te groeien zal je moeten leren van succesvolle werkwijzen maar ook van gemaakte fouten. Deze kennisdeling helpt om uiteindelijk te kunnen zeggen dat de agile transformatie steeds meer vruchten afwerpt. Om de leerervaring te faciliteren zijn er verschillende mogelijkheden. Retrospectives binnen teams maar ook bij ketens van teams is een veel gebruikt instrument. Minder vaak gebruikt is het faciliteren van Communities of Practices (CoPs), chapters en guilds. De laatste twee zijn bekend geworden vanuit het Spotify model.

Retrospective


Een retrospective is een hulpmiddel voor teams om hun manier van werken te evalueren en stap voor stap beter te worden in wat ze doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sprint retrospective waar teruggekeken wordt op het functioneren van het Scrumteam zelf. Er worden verbeterpunten aangekaart, en acties bediscussieerd die in de volgende sprint opgepakt worden. Retrospectives helpen teams om zich te vormen en te versterken. Retrospectives maken je organisatie sneller, efficiënter en innovatiever.


Binnen retrospectives wordt vaak een structuur gehanteerd met daarin de vijf activiteiten waaruit een retrospective is opgebouwd:

  • Speelveld bepalen
  • Data verzamelen
  • Inzichten creëren
  • Acties definiëren
  • Afsluiten

Door verschillende oefeningen te gebruiken blijft het aantrekkelijk voor de deelnemers. Daarnaast kunnen de oefeningen afgestemd worden op het doel dat je wilt bereiken, zodat je de meeste waarde uit een retrospective kan halen.

Community of Practice (CoP)


Een Community of Practice (CoP) is een organische groep met een gezamenlijke interesse met deelnemers komend vanuit de gehele organisatie. CoPs hebben een gedeeld kennis- of interessedomein, de deelnemers beoefenen een vergelijkbare rol en vormen een interactieve community. Er is vaak geen hiërarchische relatie tussen de deelnemers, wel is de coördinatie voor het faciliteren van de CoP sessies belegd. Het agile Center of Excellence of PMO kan deze rol bijvoorbeeld uitoefenen.

Spotify model


Het Spotify model betreft een organisatiestructuur met Tribes (een team of keten van teams en een Tribe leader) en daarbinnen Squads (een agile team) en per Squad een product owner. Binnen Tribes worden Chapters onderkend. Chapters bestaan uit verschillende Squad-leden die allemaal een vergelijkbare rol hebben zoals of tester of ontwikkelaar. Een van de Squad-leden in een Chapter heeft de rol van Chapter leader en is verantwoordelijk voor personeelsaspecten zoals loopbaanontwikkeling, salaris en begeleiding.

Afbeelding_spotify_model


Een Guild is een meer organische groep met Squad-leden met een gezamenlijke interesse komend vanuit een of meerdere Tribes. Dit zijn dus Squad-leden die specifieke kennis, tools, code, werkwijzen met elkaar willen delen ongeacht hun individuele expertisegebied. Denk bijvoorbeeld aan een artificial intelligence (AI) Guild.


Een Chapter is te vergelijken met een CoP, met de kanttekening dat binnen een CoP de hiërarchische component ontbreekt naar de deelnemers van de CoP. Een Guild is niet volledig te vergelijken met een CoP, omdat er in een Guild geen sprake is van deelnemers met een vergelijkbare rol.

Conclusie


Om kennisdeling binnen teams en tussen teamleden te bevorderen zijn verschillende aanpakken beschikbaar die naast elkaar gehanteerd kunnen worden. Communities of Practice, Guilds, Chapters en retrospectives brengen allemaal als gevolg van kennisdeling de agile transformatie dichter bij het gewenste doel.


Wil je meer weten over agile transformaties, dan is onze blog Naar een meer agile organisatie een goed startpunt. Liever live sparren met Henny Portman of collega over Agile? 


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.