Wat is Business Agility?

,

business agility framework

Business Agility betekent wendbaarheid in je organisatie.


In de steeds veranderende zakelijke wereld is het vermogen van een bedrijf om zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden van cruciaal belang. Dit vermogen staat bekend als “business agility” of wendbaarheid in zakendoen. Business agility is geen nieuw concept, maar het is de laatste jaren steeds relevanter geworden vanwege de toenemende concurrentie en technologische vooruitgang. Maar wat houdt business agility eigenlijk in?

1. Snel aanpassen op ontwikkelingen in de markt


Business agility draait om snelheid en flexibiliteit. Het betekent dat een organisatie in staat is om snel te reageren op veranderingen in de markt, klantbehoeften of interne omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat processen worden gestroomlijnd om sneller te kunnen leveren of dat besluitvorming wordt gedecentraliseerd, zodat medewerkers op de werkvloer en lokaal snel kunnen inspelen op kansen en bedreigingen.

2. Snel en flexibel inspelen op wensen van de klant


Een belangrijk aspect van business agility is Snel en flexibel inspelen op wensen van de klant. Organisaties moeten in contact blijven met wat hun doelgroep wil en nodig heeft en hier op inspelen. Dit betekent dat ze hun producten en diensten voortdurend moeten aanpassen en verbeteren met behulp van bijvoorbeeld klantfeedback en marktonderzoek.


Business agility vereist ook samenwerking binnen de organisatie. Het betekent dat verschillende afdelingen en teams moeten samenwerken en informatie delen om snel beslissingen te kunnen nemen en veranderingen door te voeren. Dit kan soms een cultuuromslag vereisen, waarbij hiërarchieën worden doorbroken en communicatie wordt gestimuleerd.

3. Leider in verandering


In een wereld waar verandering de enige constante is, is business agility essentieel voor het overleven en gedijen van bedrijven. Het vermogen om snel te reageren, klantgericht te zijn, te innoveren, samen te werken en risico’s te beheren, maakt het verschil tussen succes en falen. Bedrijven die business agility omarmen, zullen beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en kansen te benutten.

4. Voorlopen op de concurrentie


Innovatie is een sleutelwoord in business agility om de concurrentie voor te blijven. Organisaties moeten voortdurend innoveren om concurrerend te blijven. Dit kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar ook om het verbeteren van interne processen en systemen. Bedrijven die niet innoveren, lopen het risico achterop te raken.

Daarbij is het van belang dat de organisatie bereid is om verantwoorde risico’s te nemen. Dit vereist een evenwichtige aanpak, waarbij bedrijven zorgvuldig afwegen welke risico’s ze kunnen nemen en welke niet.

Het Agile Business Consortium


Het Agile Business Consortium heeft een framework opgebouwd waarmee je de business agility van je organisatie kunt vergroten. Dat framework bestaat uit:

Customer

Het is kritisch voor het succes van de organisatie dat je de klant kent, begrijpt, prioriteit geeft aan de klant en deze goed bedient. En dat is best lastig in een VUCA-wereld.

Ecosystem

Steeds meer internationale organisaties spreken over een ecosystem waarmee ze aangeven dat de organisatie niet op zichzelf bestaat maar deel uitmaakt van een groter geheel. Hierbij zijn entiteiten vaak wederzijds afhankelijk: makers, leveranciers, wederverkopers, serviceverleners, klanten en gebruikers hebben elkaar nodig.

People

Mensen zijn de drijvende kracht achter een succesvolle organisatie. In een agile organisatie krijgen mensen vertrouwen, worden ze aangemoedigd en gefaciliteerd om zich te ontwikkelen, krijgen ze de juiste middelen en support en voelen ze zich gewaardeerd en veilig. Op die manier kunnen ze optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. In agile organisaties leidt diversiteit en samen leren in een veilige omgeving tot creatieve oplossingen. Je kunt meer lezen over leren in organisaties in het werk van Peter Senge, The 5th discipline.

Cultural agility

Het is belangrijk dat de organisatiecultuur business agility ondersteund en bevordert. Je kunt hierbij onder meer kijken naar motivatiefactoren zoals Daniel Pink deze beschrijft in dit filmpje van ruime 10 minuten.


Verder is ook interessant om te bekijken: de Agile Culture Pulse Survey en de Agile Culture Matrix die je kunt vinden op de ABC website. De matrix is wel erg interessant en wellicht al op zich een goede basis om samen in een workshop naar te kijken. De survey is gebaseerd op deze matrix en komt met aanbevelingen om een workshop te bestellen bij het ABC, aansluitend op het niveau dat uit de survey komt rollen. Dat gaat wat kort door de bocht.

Leadership

De leiders in de organisatie moeten eerder agile ‘zijn’ eerder nog dan agile ‘doen’. Het ABC beschrijft op deze poster in pdf: ‘9 principes voor agile leiderschap’.

Governance

De ‘governance’ oftewel het bestuur van een agile organisatie in de vorm van besluitvorming en beheersing moet licht en flexibel blijven. Het is gebaseerd op

  • het empoweren (machtigen) van mensen om besluiten te nemen op een zo een uitvoerend mogelijk niveau in de organisatie, zodat er een goede (reactie)snelheid ontstaat.
  • de alignment (uitlijning) met het bestaansdoel en de waarden van de organisatie en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • de transparantie waarmee mensen in de hele organisatie beschikken over het inzicht en overzicht dat ze nodig hebben om te begrijpen wat er speelt en de juiste interventies te plegen.

Kernwaarden hierbij zijn: radicale transparantie, vertrouwde autonomie, collaboratief reactievermogen en geïnformeerd beoordelingsvermogen.

Operational Agility

In lijn met het voorgaande is het van belang dat de organisatie in staat is om de VUCA-wereld te overleven en er zelfs in te floreren. Hierbij is ook het volgende punt van belang.

Business Change Agility

Een aandachtspunt is dat de organisatie in een andere modus moet kunnen schakelen wanneer de druk om te veranderen de beschikbare capaciteit en het vermogen van de organisatie overstijgt. Hiervoor kan het nodig zijn dat de organisatie de mensen die de innovatie ontwikkelen naast de organisatieonderdelen plaatst die aan dagelijkse bedrijfsvoering realiseren om zich zo los te kunnen maken van de operationele druk en hectiek.


De organisatie kan verder bestaande producten in nieuwe markten of voor nieuwe doelgroepen aanbieden. Of andere, betere oplossingen vinden voor dezelfde doelstellingen.

Support

Ondersteunende processen zijn geen doel op zich maar dienen om de flexibiliteit, snelheid, creativiteit, innovatie, groei en het vertrouwen in de organisatie te bevorderen. Denk hierbij aan processen op het gebied van Inkoop, ICT, HR, Financiën, Marketing en Sales, Facility Management, enzovoorts; hoe kun je op een verantwoorde manier het aantal mensen dat goedkeuring moet geven klein houden, procedures een korte doorlooptijd geven, zodat mensen snel weer dóór kunnen?

Strategy

In een Agile organisatie is de strategie niet vast voor lange tijd, maar is het een voortdurend proces van definiëren, realiseren, meten en bijstellen. Bovendien moeten vele mensen door de hele organisatie op basis hiervan dagelijks zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Dit alles vereist een snelle verspreiding van betrouwbare informatie.

Conclusie


Business agility geeft wendbaarheid aan je organisatie. Het geeft een goede balans tussen grip en gebruik maken van de voordelen die agile biedt in leren van voortdurend vergaarde feedback van gebruikers. Hiervoor is het belangrijk dat allerlei elementen in de organisatie, zoals leiderschap, governance, strategie en HR-programma’s agility bevorderen.


Wil je samen met je collega’s meer leren over business agility? 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is auteur van PRINCE2 voor professionele projecten, geaccrediteerd trainer in PRINCE2 en Change Management en mede-eigenaar van Forsa Advies.


AgilePM® and DSDM ® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.
The APMG-International Swirl AgilePM Device is a trade mark of the APM Group Ltd. All rights reserved.
Figuren: all illustrations in this blog are copyright protected by Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.