Nieuws: Peoplecert verplicht examens voor Axelos trainingen

Peoplecert examens verplicht

Peoplecert verplicht examens


Om de kwaliteit van trainingen zoals  bijvoorbeeld PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL, MSP, MoP en M_o_R ook in de toekomst voor deelnemers te borgen, hebben de eigenaar van het intellectueel eigendom, AXELOS, en accreditatie/exameninstituut Peoplecert recent een tweetal maatregelen doorgevoerd.


Vanaf 1 november 2019 zijn ATO’s van trainingen uit de Best Practice portfolio van Axelos (bijv. PRINCE2® en ITIL®), verplicht de trainingen in combinatie met het examen aan te bieden.


Waarom deze wijziging?

AXELOS heeft twee redenen om deze wijziging door te voeren:

1. Kwaliteitsbewaking

AXELOS geeft aan dat certificering een essentieel onderdeel is voor het handhaven van de kwaliteit van haar producten. Ook het vertrouwen in de wereldwijde best practices die AXELOS in de loop der jaren heeft opgebouwd, wordt met deze wijziging versterkt. Tot slot geeft AXELOS aan dat de integriteit van de merken van AXELOS hiermee beschermd wordt.

2. Validatie van je leerproces

Deze wijziging zorgt er voor dat elke kandidaat die een AXELOS volgt, direct de mogelijkheid krijgt om de bijbehorende certificering te halen. Hiermee valideer je de door jou opgedane kennis en het ondersteunt je status als professional zowel binnen de organisatie als in jouw branche.


Uit onderzoek, uitgevoerd door Lawless Research, blijkt dat 84% van studenten en besluitvormers van mening zijn dat certificering een positief effect heeft op de loopbaan en voor de organisatie. In hetzelfde onderzoek geeft maar liefst 97% van de beslissers aan dat zij waarde hechten aan certificering. Dit zijn goede redenen geweest om de trainingen in combinatie met het bijbehorende examen aan te bieden.


Forsa Advies verstrekt niet langer deelnemerscertificaten


Om de onduidelijkheid weg te nemen die door sommige opleiders (on)bewust veroorzaakt wordt, verbiedt Peoplecert vanaf 1 januari 2020 het aanbieden van door de opleider zelf opgestelde (deelname-)certificaten. Het is nog wel mogelijk om op verzoek een bevestiging te ontvangen van je deelname van de geaccrediteerde opleider, maar dan niet in de vorm van een certificaat.


Over Forsa Advies

Forsa Advies is een door AXELOS/Peoplecert geaccrediteerde training organisatie en verzorgt geaccrediteerde trainingen en neemt de officiële examens af.


Over Axelos

AXELOS ontwikkelt Best Practices en certificeringen die organisaties helpen om effectiever te worden. Hierbij ligt de focus op project-, programma- en IT-services. De internationaal erkende Best Practices bevatten ITIL®, PRINCE2® en MSP®, cyber security en portfoliobeheer.


Over Peoplecert

PeopleCert is een wereldwijde organisatie op het gebied van de assessment en certificering van kennis, in samenwerking met multinationals en overheden. PeopleCert verzorgt examens in 25 talen, in 200 landen. Sinds januari 2018 is PeopleCert de exclusieve wereldwijde partner van AXELOS met betrekking tot accreditatie en examinering.