Nieuws: Peoplecert verplicht examens voor Axelos trainingen

Peoplecert examens verplicht

Peoplecert verplicht examens


Om de kwaliteit van trainingen zoals van onder meer PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL, MSP, MoP en M_o_R ook in de toekomst voor deelnemers te borgen, hebben de eigenaar van het intellectueel eigendom, AXELOS, en het exameninstituut Peoplecert recent een tweetal maatregelen doorgevoerd.


Vanaf 1 november 2019 zijn geaccrediteerde opleiders van de Best Practice portfolio van Axelos, verplicht de trainingen altijd in combinatie met het examen aan te bieden. Een geaccrediteerde opleider is een Accredited Training Organisation (ATO).


Waarom deze wijziging?

AXELOS heeft twee redenen om deze wijziging door te voeren:

1. Kwaliteitsbewaking

AXELOS geeft aan dat certificering een essentieel onderdeel is voor het handhaven van de kwaliteit van haar producten. Doordat alleen geaccrediteerde opleiders het examen kunnen afnemen, wordt het aanbod hiermee voor klanten en deelnemers overzichtelijker. En daarmee versterkt AXELOS de integriteit en betrouwbaarheid van de wereldwijde best practices.

2. Validatie van je leerproces

Deze wijziging zorgt er voor dat elke kandidaat die een AXELOS volgt, direct de mogelijkheid krijgt om de bijbehorende certificering te halen. Hiermee valideer je de door jou opgedane kennis en het ondersteunt je status als professional zowel binnen de organisatie als in jouw branche.


Uit onderzoek, uitgevoerd door Lawless Research, blijkt dat 84% van studenten en besluitvormers van mening zijn dat certificering een positief effect heeft op de loopbaan en voor de organisatie. In hetzelfde onderzoek geeft maar liefst 97% van de beslissers aan dat zij waarde hechten aan certificering. Dat Peoplecert in haar afwegingen meegenomen.


Strengere regels voor deelnemerscertificaten


Een van de redenen van de maatregelen was dat niet-geaccrediteerde opleiders ongeoorloofd AXELOS Best Practices trainingen aanbieden en na afloop een deelnamecertificaat verstrekken waarmee het lijkt alsof iemand het officiële examen succesvol heeft afgelegd. Daarom zijn de eisen die gelden voor deelnamecertificaten aangescherpt met ingang van 1 januari 2020. Zo mag er geen logo van bijvoorbeeld PRINCE2 meer op staan. En er moet een tekst op staan die duidelijk maakt dat het uitsluitend een bewijs van deelname is en geen vervanging van het certificaat dat je ontvangt wanneer je bent geslaagd. Je ontvangt bij ons het deelnamecertificaat wanneer je 75% of meer van de tijd actief aanwezig bent geweest.


Over Forsa Advies

Forsa Advies is een door AXELOS/Peoplecert geaccrediteerde training organisatie, verzorgt geaccrediteerde trainingen en neemt uitsluitend de officiële examens af.


Over Axelos

AXELOS ontwikkelt Best Practices en certificeringen die organisaties helpen om effectiever te worden. Hierbij ligt de focus op project-, programma- en IT-services. De internationaal erkende Best Practices bevatten onder meer ITIL, PRINCE2, PRINCE2 Agile® en MSP®, MoP®, M_o_R® en P3O®.


Over Peoplecert

PeopleCert is een wereldwijde organisatie op het gebied van de assessment en certificering van kennis, in samenwerking met multinationals en overheden. PeopleCert verzorgt examens in 25 talen, in 200 landen. Sinds januari 2018 is PeopleCert de exclusieve wereldwijde partner van AXELOS met betrekking tot accreditatie en examinering.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.


Contact opnemen