Update BiSL 2e editie naar BiSL 3e editie: wat is er nieuw?

banner bisl 2 naar bisl 3

Historie


Om de nieuwe update van het framework, BiSL 3e editie, goed te kunnen duiden, duiken we eerst een klein stukje de historie in. De officiële eerste versie van het BiSL framework werd gepubliceerd in 2005. Dit framework kwam voort uit FBM (Functioneel Beheer Model) en wordt beheerd door de DID Foundation (voorheen: ASL BiSL Foundation). In 2012 volgde een 2e druk van BiSL. Hierin zaten voornamelijk wat correcties van foutjes en een aantal wijzigingen in de terminologie.


Twee varianten: BiSL versus BiSL Next

Nu bestaan er twee varianten van het BiSL framework naast elkaar: BISL 2e editie, die opgevolgd wordt door de 3e editie en BISL Next. In 2017 vond namelijk de lancering van BiSL Next plaats. Deze nieuwe versie werd oorspronkelijk gecommuniceerd als de opvolger op de 2e editie van BiSL. De 2e editie van BiSL is echter nooit uitgefaseerd door de eigenaar van het bekende informatiemanagement raamwerk. In de praktijk zien wij bij Forsa Advies dat BiSL Next meer conceptueel van aard is en vooral strategisch is gepositioneerd. BISL Next biedt geen invulling voor het operationele en tactische deel en dat maakt dat het geen alternatief is voor BISL Foundation.  En doordat doelgroep voor strategisch BISL kleiner is, zien we dat terug in de aantallen deelnemers. Het populairst is dus nog steeds de originele BISL variant, die kan worden toegepast op de traditionele watervalaanpakken, de Agile Scrum aanpak en de zogenaamde hybride aanpakken. Met hybride aanpakken bedoelen we een combinatie waterval als Agile Scrum. In ons open rooster gaan we uit van de BiSL Foundation trainingen.


BiSL 3e editie


Nu, anno 2020, zien we dat het BiSL handboek, en daarmee het gehele framework, een opfrisser krijgt met de komst van de nieuwe BiSL 3e editie. Volgens het exameninstituut bevat de update geen rigoureuze wijzigingen. Welke veranderingen kunnen we dan wel in deze editie verwachten? Betekent dit dat jij je opnieuw moet certificeren? Deze en nog meer vragen hebben wij gesteld aan Marion van der Deijl van APMG Benelux, het exameninstituut voor BiSL certificeringen. Zij kon ons het volgende vertellen.


Cloud, Big Data en privacy

De 3e editie is een verbeterde versie die grotendeels gelijk is aan de 1e en 2e editie en is bedoeld om BiSL up-to-speed te brengen met de technologieën van het huidige decennium. Sinds de laatste update in 2012 hebben we de opkomst gezien van IT gerelateerde onderwerpen als Cloud, Big Data, ketens en privacy. Deze onderwerpen hebben in de 3e editie een plek gekregen in de beschrijving van het BiSL raamwerk.


Het framework

In het framework zelf zien we twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste: er is een proces bijgekomen, Operationeel ketenbeheer. Ten tweede is de rangschikking van processen op de sturende laag gewijzigd: Behoeftemanagement is naar links verplaatst en daarmee zijn Planning en Control en Financieel management iets naar rechts geschoven.


Het opnemen van het proces Operationeel ketenbeheer doet recht aan het feit dat ketens steeds belangrijker worden, evenals informatie-uitwisseling in de ketens.


Behoeftemanagement staat nu links, omdat je logischerwijs van links naar rechts het framework leest. Dus dan is de volgorde:

  1. Behoeftemanagement > wat willen we bereiken met de sturing?
  2. Planning en Control > wanneer en met wie?
  3. Financieel management > hoeveel?
  4. Contractmanagement > hoe en waarmee?

Oud (BiSL 2e editie):Nieuw (BiSL 3e editie):
BiSL modelBiSL framework - 3e editie

Inhoudelijke wijzigingen

Inhoudelijk zijn er meer aanpassingen. Vooral is veel aandacht besteed aan de context en positionering: hoofdstuk 1 en 2 zijn herschreven en hoofdstuk 12 is nieuw. In dit laatste hoofdstuk vind je nu informatie over andere veel gebruikte frameworks en enkele specifieke onderwerpen: projecten en informatiebeveiliging.


Zoals eerder genoemd is door het hele boek meer aandacht geschonken aan enkele specifieke actuele onderwerpen: ketens, data en beveiliging. Echter, ook de verschuiving van veel maatwerkapplicaties naar vooral standaardpakketten, naar Cloud-oplossingen. Daarmee verandert ook de rol van de eigen IT-organisatie. Door de steeds grotere rol van informatiebeveiliging is met name het proces Beheer Bedrijfsinformatie onder handen genomen. Qua terminologie is de term IT-leverancier gewijzigd in IT-dienstverleners.


Ik ben al gecertificeerd. Moet ik mij opnieuw certificeren?

Je bestaande certificaat blijft gewoon geldig, het is daarom niet nodig jezelf opnieuw te certificeren. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je bij blijft op je vakgebied en dus is het aan te raden jezelf verder in te lezen in de wijzigingen. Wil je samen met je collega’s een opfrissessie? Neem dan contact met ons op.


Contact opnemen


Ik wil binnenkort een training volgen, in welke editie kan ik me het beste certificeren?

Er zal een overgangsperiode van zes maanden gehanteerd worden waarin de 2e editie van het boek en het examen nog beschikbaar zijn naast de 3e editie. Informeer bij Forsa Advies als je de training en het examen in de 3e editie van BISL wilt volgen. De deelnemers van onze BiSL Foundation training 3e editie leggen ook het nieuwe examen af.


 

Met dank aan: Jan Heunks & Cees van Barneveld