Update MSP 5e editie: samenvatting van Henny Portman

MSP 5e editie

Redenen om programmamanagement te gebruiken

Na negen jaar is er een update van de Managing Successful Programmes (MSP) guide gepubliceerd. Het is een best practice, dus ik neem aan dat de veranderingen incrementeel zullen zijn en geen revolutie.


 

Het is goed om te zien dat de gids 80 pagina’s minder bevat (224 pagina’s) dan de vorige editie en ik ben echt fan van de vier scenario’s die worden gebruikt om te laten zien wat specifieke topics betekenen voor de verschillende scenario’s. De vier gebruikte scenario’s zijn het nationale spoorwegnet programma, het programma voor naleving van wet- en regelgeving en het kunnen reageren op wijzigingen van een bank, een reorganisatie binnen een goede doelen organisatie en het programma voor onderhoud en verbetering binnen een nutsvoorziening.


Quick Reference Card


Het eerste dat je ziet wanneer je de gids opent is een samenvatting, ofwel quick reference card, van MSP. Het lijkt erop dat ze mijn idee om dit toe te voegen hebben omarmd, zoals ik deed bij het schrijven van de officiële guide ‘Managing Successfull Projects with PRINCE2’.


MSP overview 5e Editie

Samenvatting


Om een ​​eerste inzicht te krijgen in de verschillen kijk ik naar de principes, thema’s, processen, organisatie en producten. Het is slechts een samenvatting van de veranderingen op hoofdlijnen; ik ga niet in op de details waar je waarschijnlijk nog veel meer verschillen zult vinden.


Principes

Programma’s die zijn afgestemd op MSP worden geleid door principes die universeel en zelfbevestigend zijn en je machtigen om zelf te handelen.


MSP principes 5e Editie

Principles
MSP 5th editionMSP 2011 edition
Lead with purposeLeading change
Envisioning and communicating a better future
Collaborate across boundaries
Deal with ambiguity
Align with prioritiesRemaining aligned with corporate strategy
Deploy diverse skillsDesigning and delivering a coherent capability
Realize measurable benefitsFocusing on the benefits and threats to them
Bring pace and valueAdding value
Learning from experience

Nog steeds zeven principes maar toch net iets anders. Sommigen zijn min of meer samengevoegd en twee nieuwe principes: samenwerken tussen organisaties (om effectieve organisatiebesturing tussen verschillende organisaties mogelijk te maken waar dat nog niet bestaat) en omgaan met ambiguïteit (om zo de snel wisselende, onzekere, complexe en ambigue aard van programma’s te omarmen en de aandacht te vestigen op de noodzaak om ‘ogen-open’-keuzes te maken). Het principe leren van ervaringen is nu ondergebracht binnen het nieuwe thema kennis.


Thema’s

Thema’s zijn essentiële aspecten van besturing die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het programma aansluit bij de principes. Thema’s worden collectief toegepast tijdens de processen gedurende de levenscyclus van het programma.


MSP thema's 5e Editie

Themes
MSP 5th editionMSP 2011 edition
OrganizationProgramme organization
Leadership and stakeholder engagement
DesignVision
Benefits management
Risk and issue management Blueprint design and delivery
JustificationThe business case
StructurePlanning and control
Benefits management
KnowledgeQuality and assurance management
AssuranceQuality and assurance management
Decisions

De 5e editie van MSP gebruikt 7 thema’s en de oude MSP 2011 editie gebruikte 9 thema’s. Zoals we kunnen zien worden verschillende oude thema’s gecombineerd, en sommige zijn verdeeld over de nieuwe thema’s. Twee thema’s zijn min of meer nieuw. Het doel van het thema Knowledge is om kennis te verwerven, te beheren en te gebruiken, en ervaring te gebruiken om lessen te trekken. Dit moet leiden tot een ​​cultuur en werkwijze van voortdurende verbetering, en beheer van informatie om de integriteit te waarborgen, gecontroleerde toegang tot de juiste versies te bewaken en dataprivacy te waarborgen (dit laatste deel kwam voorheen aan de orde in het onderdeel informatiemanagement binnen het thema kwaliteit en borging).


Ook Decisions als apart thema is nieuw. Natuurlijk sprak de oude gids ook over beslissingen, maar nu krijgt dit veel meer nadruk. Het doel van dit thema is aan te geven hoe programma’s beslissingen nemen op verschillende punten binnen de levenscyclus van het programma, of die beslissingen nu verband houden met het oplossen van problemen, het reageren op risico’s of enige andere keuze die een weloverwogen en gecontroleerde aanpak vereist. Dit is een randvoorwaarde voor effectieve besluitvorming binnen programma’s. Het CHAOS Report ’2018 van de Standish Group beschouwt het uitstellen van beslissingen als een van de belangrijkste factoren waarom zoveel projecten mislukken. Met andere woorden, als u het succes van uw project wilt verbeteren, moet u uw besluitvorming versnellen. Het is dus logisch om een ​​speciaal thema te hebben voor besluitvorming.


De levenscyclus, (in de 2011-versie de Transformational Flow) van elk programma is incrementeel. Programma’s zijn ontworpen om gedurende de gehele levenscyclus van het programma waarde te bieden aan belanghebbenden. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, worden er aanpassingen gemaakt. Programmamanagement vereist een focus op leren, ontwerpen en herontwerpen van de weg naar de gewenste toekomstige situatie.


Processen

MSP processen 5e Editie

Processes
MSP 5th editionMSP 2011 edition
Identify the programmeIdentifying a Programme
Design the outcomesDefining a Programme
Managing the Tranche
Plan progressive deliveryManaging the Tranche
Deliver the capabilitiesDelivering the capabilities
Embed the outcomesRealizing the benefits
Evaluate new informationManaging the Tranche
Close the programmeClosing a Programme

MSP 5th edition bevat één extra proces. Het oude proces ‘Managing the Tranche’ is nu verdeeld over de processen ‘Design the outcomes’, ‘Plan progressive delivery’ en ‘Evaluate new information’.


Organisatie

Er zijn geen grote wijzigingen in de structuur en rollen.

MSP 5th edition MSP organisatie

Organization
MSP 5th editionMSP 2011 edition
Sponsoring groupSponsoring group
Programme boardProgramme board
Programme officeProgramme office
Senior responsible owner (SRO)Senior responsible owner (SRO)
Programme managerProgramme Manager
Business change manager (BCM)Business Change Manager (BCM)

Producten

Het laatste deel van de vergelijking zijn de producten. Er is geen scheiding meer aangebracht in afbakenings-, besturings- of managementinformatie producten.


Products
MSP 5th editionMSP 2011 edition
Benefits profileBenefits profile
Benefits mapBenefits map
Business caseBusiness case
Decision register
Issue registerIssue register
Programme briefProgramme brief
Programme definition document
Programme mandateProgramme mandate
Programme plans:
– Delivery planProgramme plan
Projects dossier
Resource management plan
Information management plan
– Benefits realization planBenefits realization plan
– Stakeholder engagement and communications planProgramme communications plan
– Assurance planQuality and assurance plan
– Financial plan
Programme preparation plan
Programme strategy:
– Governance approachOrganization structure
– Stakeholder engagement and communications approachStakeholder engagement strategy
– Design approachBenefits management strategy
– Funding approach
– Delivery approachMonitoring and control strategy
– Resourcing approachResource management strategy
– Knowledge and learning approach
– Information approachInformation management strategy
– Assurance approachQuality and assurance strategy
– Decision-making approach
– Issue resolution approachIssue management strategy
– Risk response approachRisk management strategy
Risk registerRisk register
Stakeholder profiles
Target operating model: processes, culture, organization, technology, infrastructure, information and data, knowledge and learningBlueprint: processes, organization, technology, information and data (POTI)
Vision statementVision statement

In de MSP 5e editie zien we de volgende nieuwe documenten: beslissingsregister, besluitvormingsaanpak, de kennis- en leeraanpak, financieel plan en de financieringsaanpak. Sommige documenten zijn weggelaten of zijn geen formele documenten meer, bijvoorbeeld Programme definition document, Programme preparation plan en Stakeholder profiles. De oude strategiedocumenten zijn nu geïntegreerd in het programma-strategiedocument.


Ik vind het jammer dat de health checks in deze nieuwe versie zijn weggelaten.


Conclusie


We kunnen concluderen dat de MSP 5e editie geen revolutie is. Het gebruik van de vier scenario’s maakt het wel eenvoudiger om de verschillende onderwerpen beter te begrijpen. Het samenvattende overzicht (QRC) aan het begin is een handig hulpmiddel. Veranderingen in principes, thema’s en processen sluiten aan bij de huidige manier van werken en ondersteunen een meer agile mindset.


Ik ben al MSP-gecertificeerd. Moet ik mij opnieuw certificeren?


Je bestaande certificaat blijft gewoon geldig, het is daarom niet nodig jezelf opnieuw te certificeren. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je bij blijft op je vakgebied en dus is het aan te raden jezelf verder in te lezen in de wijzigingen. Wil je samen met je collega’s een opfrissessie? Neem dan contact met ons op.


Ik wil binnenkort een training volgen, in welke editie kan ik me het beste certificeren?


Vanaf 2021 kun je bij Forsa Advies de training en het examen in de 5e editie van MSP volgen. Wil je meer weten over deze update of ben je van plan de MSP certificering te behalen? Neem dan even contact met ons op.


Contact opnemen


Houd onze website en de pagina van de MSP Fasttrack training in de gaten voor specifieke informatie over de nieuwe versie van MSP.

 

Met dank aan: Henny Portman
Alle figuren zijn gebaseerd op afbeeldingen uit het boek MSP 5th edition. ©2020 copyright van AXELOS Limited. All rights reserved.