Je PRINCE2 Practitioner certificaat verlengen?

Bijgewerkt op 1-11-2023.

Regelmatig ontvangen we vragen van mensen die een tijd geleden hun PRINCE2 Practitioner certificaat hebben behaald en vragen over wanneer en hoe ze de geldigheid van het certificaat kunnen verlengen. In het Engels wordt gesproken over re-registration. In deze blog lees je hoe je dat kunt doen en wat de verschillen zijn tussen deze en de vorige versie van PRINCE2. Dat gaat dan over de inhoud maar ook over de opzet van het examen.

Geldigheid


De geldigheidsdatum van het Practitioner certificaat staat vermeld op het certificaat zelf. Hoelang het certificaat dan geldig is of is geweest, is afhankelijk van de versie van PRINCE2 waarin je het Practitioner examen hebt afgelegd. Medio 2017 is de 6e editie uitgekomen, eerst alleen in het Engels. Begin 2018 is ook de Nederlandse versie uitgekomen. Met de komst van de 6e editie is de geldigheidsduur van het certificaat door eigenaar AXELOS op drie jaar gezet. In de edities daarvoor was dat nog vijf jaar. Het kan dus zo zijn dat jij het certificaat hebt behaald in januari 2017 in het Nederlands en dat die nog geldig is. Tegelijkertijd kan een collega die het 6e editie-certificaat heeft behaald in januari 2018 nu dus verlopen zijn.


Als je PRINCE2 Practitioner certificaat inmiddels al verlopen is, kun je alsnog verlengen. Echter, je moet wel voldoen aan de ingangseisen om het examen te kunnen afleggen. Dat betekent dat je moet beschikken over een PRINCE2 Foundation certificaat van de 5e of 6e editie. Dus een Foundation certificaat dat je hebt behaald vóór 2009 is zeer vermoedelijk niet afdoende. Wat dan goed is om te weten, is dat AXELOS ook andere certificaten accepteert hiervoor: een (geldig) IPMA, PMI of APM certificaat geven je ook toegang tot het PRINCE2 Practitioner examen.


Is je Foundation certificaat van te lang geleden, je Practitioner certificaat verlopen en beschik je niet over de genoemde alternatieven, neem dan even contact met ons op als je toch wilt hercertificeren. Dan kijken we naar een oplossing specifiek voor jou.

Geen verkort examen meer


In de 5e editie was er een mogelijkheid om specifiek voor verlenging een verkort en goedkoper re-registration examen aan te vragen. Die optie is sinds de 6e editie niet meer beschikbaar. Hiervoor is als alternatief een betaald PRINCE2-abonnement gekomen. Dit abonnement moet je aangaan binnen drie maanden na het slagen voor je examen. Wanneer je dat doet, kun je je certificaat verlengen door drie jaar lang punten te verzamelen. Als je voldoende punten hebt behaald, wordt je accreditatie verlengd. Je kunt punten verdienen met het lezen en publiceren van artikelen, het bijwonen van relevante evenementen en presentaties, enzovoorts. Als je niet tijdig voldoende punten weet te verzamelen, zul je alsnog het examen moeten afleggen om je certificering te verlengen.

Verschillen 5e editie, 6e editie en PRINCE2 examen


De verschillen tussen de 6e editie en PRINCE2 7 vind je hier. Voor de verschillen tussen de 5e en de 6e editie kun je hier verder lezen.


Niet alleen de inhoud is veranderd; ook de opzet van de PRINCE2 Practitioner examens is anders sinds de 6 editie. In de 5e editie bestond het examen uit tien hoofdvragen met elk 8 subvragen, dus 80 vragen. In  de nieuwe versie krijg je 68 vragen verdeeld over alle onderwerpen. 46 hiervan zijn de standaard meerkeuzevragen. In de overige 22 vragen, gaat het om de juiste zaken bij elkaar te zoeken; het is dan de bedoeling dat je voor stukjes tekst in een linkerrijtje de bijbehorende juiste antwoordmogelijkheid in het rechterrijtje te selecteert. In het 6e editie examen vervallen de door velen gevreesde ‘stelling-verklaring’ vragen, de vragen waarbij twee antwoorden van de vijf goed zijn en de ‘zet op volgorde’ vragen.


De verdeling in de onderwerpen van het Practitioner examen is ongeveer:

 • toepassen van principes, ongeveer 10%
 • toepassen/op maat maken thema’s, circa 47%
 • en het toepassen/op maat maken van processen, omtrent 43%

Hierbij gaat iets meer dan de helft van de vragen gaan over hoe je PRINCE2 toepast in een gegeven situatie. En de andere helft van het examen betreft vragen waarbij je de gegeven situatie moet analyseren en de juiste conclusie moet trekken.

Verschillen inhoud 5e versus 6e editie


De verschillen tussen de 6e editie en PRINCE2 7 vind je hier. Voor de verschillen tussen de 5e en de 6e editie kun je hier verder lezen.


Inhoudelijk is de methode in de 6e editie meer veranderd dan in eerste instantie de indruk was. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen waarvan je op de hoogte moet zijn wanneer je je PRINCE2 Practitioner certificaat gaat verlengen:

 • De managementstrategieën heten nu aanpakken. Dus de risicomanagementstrategie wordt de risicomanagementaanpak. In lijn hiermee is het Benefits Review plan nu de benefits managementaanpak. En de configuratiemanagementstrategie heet nu wijzigingsbeheeraanpak.
 • Er zijn meer aanwijzingen opgenomen om een PRINCE2 project op een Agile wijze op maat te maken. Zo vind je in het thema Voortgang  onder meer Burn charts, informatieradiatoren en Kanban borden.
 • Per thema is toegevoegd wat er minimaal moet worden toegepast en welke documenten moeten worden gebruikt om een project een PRINCE2-project te laten zijn.
 • Fasering is verhuisd van het thema Voortgang naar het thema Plannen. Daarbij is de term ‘technische fasering’ vervangen door ‘opleverstappen’.
 • De risicomanagementprocedure is meer in lijn gebracht met de laatste versie van M_o_R.
 • De categorie van risicomaatregelen Fallback is veranderd in ‘een calamiteitenplan voorbereiden’. De categorie ‘een risico afwijzen’ is vervallen. Dit valt nu samen met een risico ‘accepteren’ en is van toepassing op kansen en bedreigingen.
 • Configuratiemanagement is sterk vereenvoudigd en krijgt minder aandacht.
 • Voor sommige managementproducten zoals het leerpuntenrapport is er géén productbeschrijving meer opgenomen in de bijlage van het handboek.
 • In de rolbeschrijving van de teammanager is opgenomen dat deze aanbevelingen doet richting de projectmanager over het op maat maken van PRINCE2 om zo het managen van de werkpakketten te ondersteunen.

Neem voor een meer gedetailleerd overzicht contact met ons op of bekijk deze blog.


Overweeg je een hercertificering? Kijk dan eens naar onze PRINCE2 Practitioner re-registration training of neem contact met ons op. Tijdens kantooruren kun je ook terecht op onze chat.


Contact opnemen