Aan de slag als agile team

,

Je werkt in een team en tijdens een werkoverleg, na de zoveelste discussie over klantklachten, besluiten jullie dat het anders moet. Getriggerd door vele positieve verhalen over agile werken willen jullie ook voor een agile aanpak gaan. Het senior management is nog niet helemaal overtuigd maar geeft je team en je leidinggevende de kans om een proef met agile werken te doen. In deze blog komen aan bod: de eerste stappen en de vele vragen die je elkaar moet stellen als je als team met agile aan de slag wilt gaan.

Introductietraining agile


Daar het team nog geen ervaring heeft met agile werken, faciliteert het management voor de duur van de proef een externe coach met het begeleiden van teams in de stap naar agile werken. De eerste stap is een gezamenlijke workshop met de teamleden en de leidinggevende om inzicht te krijgen in de agile mindset en de principes. Daarnaast komen verschillende technieken aan bod zoals iteratief en incrementeel, opleveren in sprints of continu opleveren (als een user story klaar is, gaat deze direct in productie), story points, et cetera.

Kwartier maken


Tijdens het volgende werkoverleg wordt gebrainstormd hoe de workshop vertaald kan worden naar hun eigen manier van werken. Hierbij nemen ze een uitspraak van Jeff Sutherland in de Harvard Business Review ter harte:


Geen agile team mag worden gelanceerd tenzij en totdat het klaar is om te beginnen!”.


En wanneer ben je dan klaar als team om te beginnen? Dat ben je als je met je team antwoorden hebt op deze vragen: hoe gaan we zelf als team werken? Welke agile technieken gaan we hanteren? Waar mogen we zelf over beslissen? Welk proces gaan we hanteren? Welke rollen zijn daarbij nodig? En hoe gaan we die rollen invullen? Wat betekent dit voor de organisatie? Hierbij wordt direct door het senior management de kanttekening gemaakt dat het een proef is voor hun team en dat de omgeving er geen last van mag krijgen.

Welk agile raamwerk


Verschillende aspecten zoals benodigde rollen en de te hanteren werkwijze zijn afhankelijk van het gekozen raamwerk. Wat wordt er verwacht van je team? Moeten verzoeken of user stories, die op je team afkomen, direct opgepakt worden? Dan ligt een raamwerk dat continue oplevering ondersteund voor de hand. Leent het uit te voeren werk zich meer voor incrementele oplevering middels korte iteraties? Dan ligt het werken in sprints meer voor de hand. Kanban is een werkwijze die continue oplevering ondersteunt. Werken met scrum past bij het incrementeel opleveren in korte iteraties. Samen met de externe coach kies je team voor een gedegen training in het gekozen framework.

Rollen


Kijkend naar het gekozen raamwerk, bijvoorbeeld Scrum, zal je team de bijbehorende rollen moeten invullen.


Zijn er genoeg mensen voor de verschillende rollen? Is je team qua omvang juist of zijn er te veel mensen om een effectief en efficiënt agile team te bouwen? Is je leidinggevende al gewend om faciliterend te opereren of stuurt je leidinggevende heel directief? Kunnen de teamleden, in lijn met de agile mindset, zelf organiserend acteren of besluiten durven nemen of vraagt dat nog coaching? Kunnen de teamleden een of meer taken van collega teamleden overnemen of heeft iedereen zijn eigen specialisme? Wat betekent het dan als een specialist afwezig is voor de voortgang van het team? Na deze discussie is voor alle teamleden duidelijk wie de scrum master is en wie de ontwikkelaars zijn.


De product owner rol bepalen is lastiger. Wie heeft een heldere visie van het product of dienst waar je team voor verantwoordelijk is? De expertise om een productvisie te ontwikkelen en te onderhouden zit niet in je team. Je leidinggevende legt deze vraag voor aan het marketingteam en een van de marketeers is in staat om voldoende tijd vrij te maken om als product owner voor je team op te treden.

Aan de slag als agile team


De coach zorgt ervoor dat de product owner zijn/haar rol in een agile omgeving begrijpt. De product owner komt met een geprioriteerde wensenlijst en de ontwikkelaars geven aan hoeveel van de wensen zij in hun eerste sprint verwachten te realiseren. De eerste stap is gezet en het leerproces is begonnen. Het team is overtuigd dat zij, aan het eind van de proef van een half jaar, kunnen laten zien dat klanten veel tevredener zijn.

Conclusie


Aan de slag als agile team is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zullen vele aspecten vooraf helder gemaakt moeten worden zoals het hanteren van een agile mindset, de manier van werken en de rolinvulling. En dan is dit slechts één team. Wat betekent het als een hele organisatie de slag naar agile werken wil maken? Daarover meer in een aantal volgende blogs.


Wil je samen met je collega’s een sessie waarin je in één keer overzicht krijgt van scrum of Agile-mogelijkheden? Neem contact met ons op.


Contact opnemen


Henny Portman is blogger, recensent, auteur, internationaal spreker, trainer en consultant portfoliomanagement en P3M3 Maturity.