Rolverdeling Scrum versus AgilePM®

,

rolverdeling scrum versus AgilePM

Wil je beter begrijpen hoe de rolverdeling in Scrum zich verhoudt tot die van AgilePM? Lees dan deze blog met een vergelijking van de rolverdeling van beide frameworks.


Ter inleiding eerst een vergelijking op hoofdlijnen. AgilePM  is een projectmanagementraamwerk en Scrum is een raamwerk voor productontwikkeling. Dat maakt dat er drie belangrijke verschillen zijn:


  • Een Agile project voegt stapsgewijs waarde toe aan het te ontwikkelen product maar eindigt wanneer de doelstelling is behaald. Terwijl een Scrum team continue waarde blijft toevoegen aan een product.
  • AgilePM kent naast de ontwikkelprocessen ook inrichting Tijdens de inrichting is onder andere aandacht voor de haalbaarheid van het projectdoel en de inrichting van de samenwerking tussen het ontwikkelteam en het bedrijf.
  • Agile PM kent drie rolcategorieën terwijl in Scrum het Scrum team de enige fundamentele eenheid.

Rolcategorieën in AgilePM


In deze blog zoomen we zoals gezegd in op het laatste punt: de rolverdeling. De drie rolcategorieën in AgilePM zijn:


  • Projectcoördinatierollen: deze rollen bepalen de kaders waarbinnen het ontwikkelteam gaat werken. Er zijn grofweg 3 kaders: bedrijfskaders, technische kaders en samenwerkingskaders. Bedrijfskaders zijn onder andere de productvisie en de bedrijfsrichtlijnen. De technische kaders worden bepaald door het soort project. Voorbeelden zijn het ontwikkelplatform, de architectuur maar ook bijvoorbeeld wetstechnische kaders. Samenwerkingskaders beschrijven de manier waarop het ontwikkelteam samenwerkt met het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: de bijeenkomsten, en de frequentie waarmee ze plaatsvinden, de lengte van de sprints, de wijze waarop informatie wordt gedeeld.
  • Ontwikkelrollen: dit zijn de rollen die zelfstandig de beoogde oplossing ontwikkelen. Er kunnen1 of meerdere teams aan het project werken.
  • Ondersteunende rollen: deze rollen bieden elk ontwikkelteam op ad hoc basis ondersteuning op een specifiek gebied. Bij de start van het project worden de ondersteunende rollen ingevuld zodat het ontwikkelteam weet op welke specialisten zij een beroep kunnen doen.

Overzicht rolverdeling AgilePM versus Scrum


Onderstaand een vergelijking tussen de AgilePM en Scrum rollen per rol. Dertien Agile PM rollen lijkt erg uitgebreid maar veel AgilePM rollen kunnen worden gecombineerd. Eén persoon kan meerdere rollen vervullen.


De kleuren verwijzen naar het perspectief van waaruit de rollen handelen. Oranje staat voor bedrijfsperspectief, groen voor technische perspectief en  blauw voor het samenwerkingsperspectief.


SCRUMAgilePMToelichting
Projectcoordinatie rollen
Product OwnerBusiness Sponsor

Business Visionary

De Product Owner in Scrum is verantwoordelijk voor de productvisie. En voor het realiseren van de maximale klantwaarde met de beschikbare middelen. Als hulpmiddel gebruikt hij o.a. een productvisie en backlog.

In AgilePM  is deze verantwoordelijkheid vooral belegd bij de Business Visionary, die ook Backlog beheert. Het beschikbaar stellen van het budget is de verantwoordelijkheid van de  Business sponsor.

Hoewel beide rollen prima te combineren zijn kan het splitsen van de Product Owner verantwoordelijken als voordeel hebben dat het team meer wordt uitgedaagd maximaal te leveren voor  het beschikbare budget.

Technical CoordinatorDeze rol bestaat niet in Scrum. De Technical Coordinator is verantwoordelijk voor de technische visie op het product.  Hij zorgt ervoor dat elk ontwikkelteam de technische kaders kent waarbinnen de oplossing wordt ontwikkeld. Wil een ontwikkelteam van de kaders afwijken dan kan dat alleen in overleg met de Technical Coordinator.

Door het toevoegen van deze rol kunnen ontwikkelteams zelfstandig ontwikkelen: de kaders zorgen ervoor dat het ontwikkelde product goed integreert in de technische omgeving.

Scrum MasterProjectmanager

Team Leader

De Scrum Master, de Agile Project Manager en de Team Leader  worden vaak “dienend leider” genoemd. Zij zorgen ervoor dat het team een goede werkomgeving heeft en effectief kan samenwerken.

In die zin is de rol van een Agile Project manager anders  dan de traditionele PM rol. Een Agile Project Manager (en Team leader) hebben vooral een faciliterende rol.

SCRUMAgilePMOntwikkelRollen
DeveloperSolution Developer

Solution Tester

AgilePM splitst de Scrumrol Developer in Developer en Tester. Dit heeft als voordeel dat testen weer wat duidelijker als aparte verantwoordelijkheid wordt gezien. Deze verdeling pleit overigens niet voor aparte testers in een team. Ook hier geldt de “T-shape”: elk teamlid heeft meerdere vaardigheden kan bijvoorbeeld zowel ontwikkelen als testen.
Business AmbassadorDeze rol zou in een Scrum team ook Developer worden genoemd. Developers zijn immers alle personen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het op te leveren product.

Door experts vanuit de business zo expliciet als rol in een ontwikkelteam op te nemen vergroot je de betrokkenheid vanuit het bedrijf. De Ambassadors kunnen op dagelijkse basis feedback geven op het product in ontwikkeling.  In Scrum teams zie dat het voor een Product Owner vaak lastig is om te zorgen voor een up-to-date product visie. En daarnaast in detail feedback te geven aan het ontwikkelteam.

Business AnalystDe Business Analyst, beschreven in AgileBA, betreft eveneens een uitsplitsing van de Developer rol. Zo kan de Business Analyst helpen de requirements en de business case op te stellen en te vertalen naar het te ontwikkelen product en de beoogde benefits.
Technical Advisor

Business Advisor

Coach

Workshop facilitator

De ondersteunende  rollen worden in Scrum niet expliciet benoemd. AgilePM kent zowel op bedrijfsgebied als op technisch vlak wel adviserende, ondersteunende rollen. In tegenstelling tot de teamrollen zijn de adviseurs niet verantwoordelijk voor het op te leveren product. Het apart benoemen van ondersteunende rollen zorgt ervoor dat de ondersteuners en adviseurs  ook expliciet tijd kunnen vrijmaken voor hun taak.

Conclusie rolverdeling Scrum versus AgilePM


AgilePM kent in tegenstelling tot Scrum naast ontwikkelrollen ook coördinerende en ondersteunende rollen. Alhoewel de AgilePM rolverdeling is bedoeld voor het uitvoeren van trajecten met een beoogd eindpunt kunnen Scrum teams er ook hun voordeel mee doen. Dat voordeel is met name van toepassing indien:


  • meerdere Scrum teams samenwerken en afstemming noodzakelijk is. De “project” coördinatie rollen zorgen dan voor de kaders en afstemming.
  • zowel een langere termijn product visie als dagelijkse input van de Product Owner nodig is. In dat geval kan de Product Owner rol worden opgesplitst in die van Business Visionary en Business Ambassors en/of Business Advisors.
  • een Scrum team op ad hoc basis regelmatig ondersteuning nodig heeft. Door de ondersteunende rollen expliciet te benoemen kunnen ondersteuners en adviseurs tijd vrijmaken voor hun taak.


Wil je – al dan niet samen met je collega’s – meer leren over AgilePM? Neem dan contact met ons op.


Contact opnemen


Auteur:

  • Kitty Clerc is geaccrediteerd AgilePM, Agile Scrum, Verandermanagement (APMG) en PRINCE2 trainer en een ervaren Agile coach.

Merknamen: AgilePM® and DSDM ® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.
Swirl logo: the APMG-International Swirl AgilePM Device is a trade mark of the APM Group Ltd. All rights reserved.
Figuren: all illustrations in this blog are copyright protected by Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.