Wat is Half Double projectmanagement?

, , ,

 

Half Double wheel


Half Double projectmanagement staat voor 2x zoveel resultaat bereiken door dit in de helft van de tijd te realiseren. Dat is een hele belofte!


Het is een agile projectmanagementmethodologie met een sterke focus op leiderschap en op mensen. De methode leent zich bij uitstek voor innovatieve en transformatieprojecten waarbij sprake is van onzekerheid, ambiguïteit en verdeeldheid.

Ontstaan uit frustratie


Half Double komt uit Scandinavië. Het is begonnen met een initiatief van drie mensen, allen sterk betrokken bij projectmanagement. Zij raakten gefrustreerd over het lage succespercentage van projecten. Daarom brachten ze 21 mensen bij elkaar, die samen zijn gaan nadenken over hoe dit beter kan. Het resultaat hiervan was een gezamenlijk geschreven artikel ’12 leading stars for projectmanagement’.  Dat vormde uiteindelijk het basis voor een consortium waarin onder meer het Danish Industry Foundation, drie universiteiten, een adviesbureau en andere partners. Hieraan verbonden is inmiddels een community van duizenden mensen die actief zijn op het gebied van projectmanagement. Half Double is vooral bedoeld voor innovatieve projecten.

De kern van Half Double projectmanagement


De kern van het model bestaat uit:

 • Impact – focus is op vroeg en voortdurend opleveren van benefits die bijdragen aan de tevredenheid van stakeholders zoals de eindgebruikers en de klant. De producten en mijlpalen zijn een middel om tot benefits te komen.
 • Flow – de juiste mensen moeten zich ongestoord kunnen wijden aan de projecten die het verdienen om in een flow te komen. Zo kunnen zij focussen, creatief zijn, reflecteren en leren van tussentijdse uitkomsten.
 • Leadership – Half Double ziet projecten als ‘tijdelijke organisaties die bestaan uit mensen’. Daarbij is goed leiderschap de sleutel. Het verlegt de nadruk van contract management naar vertrouwen, van compliance naar commitment, van verandering zien als een hindernis naar verandering als kans. Uitgaande van hoog opgeleide medewerkers, is het advies om te streven naar het faciliteren, betrekken en eigenaarschap te nemen in plaats van projectleden te controleren.

Methode & Tools


De methode, de op 1 na binnenste ring in het model, is opgebouwd langs drie principes. Hieronder volgen de methode-items per principe en vervolgens de daaraan verbonden Tools-items uit het model.

Principe 1: De ultieme succesfactor is de tevredenheid van de belangrijkste stakeholders.

 • Build the impact case to drive behavior change and business impact – Maak een overzicht van de te bereiken doelstellingen van het project die leiden tot de gewenste waardecreatie. Ken prioriteiten toe aan elk van die doelstellingen. Bedenk wat er na het project anders moet zijn en wat er nodig voor is om dat te bereiken. Verzeker commitment van de belangrijkste stakeholders op deze impact case.
 • Design your project to deliver as soon as possible – geheel in lijn met agile principes: lever de toegevoegde waarde aan de organisatie zo snel mogelijk.
 • Be in touch with the pulse your key stakeholders – weet wat er speelt bij je belangrijkste stakeholders.

De bijbehorende tools zijn dan respectievelijk:

 • Impact case (& impact tracking) – gaat over het identificeren en bewaken van de realisatie van benefits die verbonden zijn aan stakeholder tevredenheid. De ‘impact case’ van het project, heet in andere methoden ‘business case’. Om te weten of je nog op de goede weg zit identificeer je zinvolle indicatoren en bewaak je realisatie van tussenliggende benefits.
 • Impact solution design – betrek de belangrijkste stakeholders bij het ontwikkelen van de oplossing. Kies een aanpak waarbij aannames snel en vroeg in het traject getoetst worden zoals bijvoorbeeld prototyping, leerexperimenten en het toetsen bij klanten. Half Double beschrijft 5 workshops om tijd te besparen en impact te vergroten.
 • Pulse check – raadpleeg je belangrijkste stakeholders regelmatig over hun tevredenheid met het project met een maandelijkse korte survey van 6 vragen. Neem actie op de uitkomsten.

Principe 2: Werk in hoge intensiteit en met frequente interactie

 • Allocate core team 50% and assure co-location – Wijs als management mensen van een stevig kaliber aan voor het project en laat hen 50% of meer van hun tijd aan dat ene project besteden.
 • Set a fixed project heartbeat to progress the project in sprints – door een vaste ‘hartslag’ of werkritme te geven aan je project met vaste sprints en interactiemomenten, geef je duidelijkheid en voorspelbaarheid aan het project. Dat leidt tot meer energie, meer efficiëntie, hogere kwaliteit en uiteindelijk een hogere ontwikkelsnelheid.
 • Increase insight and commitment using visual tools and plans – maak het project visueel zodat iedereen begrijpt wat de bedoeling is, waar we staan, wat er nog moet gebeuren. Wanneer mensen echt begrijpen wat de bedoeling is, heeft commitment waarde.

De bijbehorende tools zijn dan respectievelijk:

 • Co-location design – door mensen zoveel mogelijk fysiek op één plek samen te werken, verhoog je de intensiteit van samenwerken. Laat de leden van het kernteam van het project minimaal 50% van hun tijd aan het project besteden. Dit biedt ruimte aan het oplossen van complexe problemen, het versnellen van leercycli en het verankeren van een effectieve teamcultuur. Kernteamleden werken dus maximaal aan twee projecten tegelijk.
 • Rythm in key events –  Is verbonden aan ‘set a fixed project heart beat…’ onder Methode. Half Double gaat hierbij uit van 6 belangrijke bijeenkomsten. Dit zijn: sprint planning, daily visual status (standup), weekly solution feedback, plan next week, review sprint solution en pulse check feedback.
 • Visual planning (and project visuals) – maak het project visueel met bijvoorbeeld fast prototyping, faciliteren van groepssessies en sprint planning. Dat stimuleert commitment, gedeeld begrip en borgt dat het project aan blijft sluiten op haar omgeving.

Principe 3 Leiderschap moet onzekerheid omarmen en zorgen dat het project wordt gedaan

 • Apply a reflective and adaptive mindset Een van de belangrijkste competenties van een leider is aanpassingsvermogen, oftewel het vermogen om effectief te reageren op veranderingen. Daarbij is het belangrijk te weten wat jou drijft en je bewust te zijn van het effect van jouw gedrag op anderen en tegelijkertijd goed kunnen waarnemen wat er bij andere betrokkenen speelt.
 • Be a collaborative leader with a people first approach – Projecten zijn door en voor mensen. Zorg voor betrokkenheid en tevredenheid van stakeholders door hier veel in te investeren. Faciliteer subject matter experts om kennis uit te wisselen en zo te komen tot oplossingen voor complexe problemen.
 • Be an active, commited and engaged project owner – Onderzoek toont aan dat een actieve en betrokken projecteigenaar die in direct contact staat (en blijft staan) met het project, een gemeenschappelijke factor is in alle succesvolle projecten.

De bijbehorende tools zijn dan respectievelijk:

 • Active ownership approach – Laat zien dat je de eigenaar bent van de impact en creëer een gezamenlijke visie  met duidelijke impact doelstellingen. Zet het in gang door zelf ook mee te doen aan de Impact Solution Design workshops. Versnel gedragsverandering in de organisatie en zorg dat het project soepel kan werken. Maak de juiste mensen op  het juiste moment voldoende vrij in samenwerking met de benodigde collega managers. Zorg dat je minimaal 2 uur per week beschikbaar bent voor overleg met het project. Neem niet meer dan drie projecten tegelijk onder je hoede. Wees een goede eigenaar of verlaat het project.
 • Reflective and adaptive behaviour – Accepteer voortdurende veranderingen waarmee je te maken hebt en versterk je vaardigheid om hiermee om te gaan met reflecteren en leren. Begrijp je belangrijkste stakeholders en zorg voor hun tevredenheid: hoe kan ik je helpen? En uiteindelijk: is verder nog iets wat ik voor je kan doen?
 • Collaborative leadership approach – Dit wordt geconcretiseerd met een aantal adviezen: maak de impact leidend, niet het realiseren van deliverables. Zoek geen schuldige voor late deeloplevering, maar bespreek wat het doet met de impact case en leer ervan. Faciliteer een goede interactie. Zet de mensen op de eerste plaats.

Local translation


Het goed implementeren van Half Double is belangrijk, zoals bij alle methoden. Adviezen hierbij:

 • Zorg voor de bijbehorende mindset en vul de randvoorwaarden in om Half Double te implementeren in de organisatie. Neem de omstandigheden hierbij in ogenschouw.
 • Maak de governance op maat zoals het op maat maken van het proces van rapporteren, besluitvorming en fasering.
 • Als je andere resultaten wilt dan voorheen, moet je de zaken ook anders aanpakken. ‘Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg’. Bepaalde de huidige en benodigde mindset en maak stappen met een aanpak gebaseerd op dialoog.
 • Heb oog voor de omstandigheden qua markt, concurrentie, regelgeving, cultuur, projectvolwassenheid, aanwezige kennis en competenties, etc.

Conclusie Half Double projectmanagement


Het is een interessante, agile projectmanagement methodologie op basis van gangbaar agile gedachtengoed. Visueel ziet er ook allemaal erg aantrekkelijk en fris uit. Tone of voice is positief en het leest allemaal redelijk makkelijk.


De projectmanager is hier veel meer een leider in plaats van een manager; anders gezegd: de nadruk ligt veel meer op dat leiderschap dan management en control. De onderliggende aanname is dat als mensen voldoende gemotiveerd zijn, elkaar en de gewenste impact goed begrijpen, over de juiste competenties beschikken en voldoende worden gefaciliteerd, het allemaal voor elkaar komt. En voor innovatieve projecten, waarvoor Half Double in het bijzonder is bedoeld, geldt dat vermoedelijk nog meer dan voor andere projecten.


Daar zitten dan dus gelijk wel wat verwachtingen in: heb je die mensen? Zijn ze inderdaad voldoende gemotiveerd? Daar komt bij dat het in deze bronnen geen duidelijke handvatten geeft om bijvoorbeeld kwaliteit of (on)acceptabele risico'[s te definiëren. Dus hoe komt dat gedeelde begrip goed tot stand?


Verder beschrijven het boek en de free download niets over hoe te komen tot een projectorganisatiestructuur, het maken van een planning, het managen van risico’s of het definiëren van kwaliteit, enzovoorts. Als je begint met projectmanagement, dan heb je behoefte aan meer houvast over hoe deze zaken te managen. Op de website van het Half Double Institute staat dan ook dat de methodologie prima samen kan met andere gangbare methodes en raamwerken zoals IPMA, PMI, PRINCE2, Scrum, enzovoorts.


Persoonlijk vind ik het een interessante basis en ben ik benieuwd hoe deze methodologie zich over de jaren gaat ontwikkelen.


Wil je meer weten over Half Double en bijbehorende trainingen en certificering, neem dan nu contact met ons op.


Contact opnemen


Auteur:

 • Tanja van den Akker MBA, geaccrediteerd PRINCE2 en Change Management trainer.

Copyright plaatjes en methodologie: Half Double institute

Bronnen: