Wat is er veranderd in SAFe 6.0?

,

full_SAFe_6.0_model


Organisaties moeten hun weg vinden en succesvol zijn in een constante stroom van verandering. Dit is door de pandemie alleen maar onderstreept. De snelheid waarmee verandering op ons afkomt lijkt alleen maar hoger te worden en de voorspelbaarheid van wat er zal veranderen, wordt lager.


Daarom is het ook belangrijk dat SAFe blijft ontwikkelen om er zo voor te zorgen dat het blijft aansluiten op wat de organisaties nodig hebben om succesvol te zijn. De geest en wat SAFe wil bijdragen aan organisatie blijft gelijk, de inhoud verandert mee met de tijd.


De nieuwe slogan is: Work differently. Build the future.

Scaled Agile stelt dat om succesvol te zijn, de hele organisatie moet werken met een zelfde Lean-Agile mindset en practices, ongeacht of je nu van ICT bent of van HR of Marketing. Op deze manier worden de strategie en uitvoering met elkaar op een lijn gebracht om zo de huidige en toekomstige klantverwachtigen te kunnen vervullen.

De update in 6 hoofdthema’s


De update naar SAFe 6.0 heeft 6 hoofdthema’s:

 1. Versterken van de basis voor business agility
 2. Teams empoweren en verantwoordelijkheden verhelderen
 3. De waardestroom versnellen
 4. Versterken van Business Agility met SAFe in de breedte van de business
 5. Werken aan de toekomst met AI, Big Data en de Cloud
 6. Betere resultaten leveren met meten en groeien en OKRs

Versterken van de basis voor business agility met SAFe


Business Agility is de wendbaarheid van de organisatie en wordt als cruciaal gezien voor een organisatie om succesvol om te gaan met veranderingen in de wereld. Wijzigingen in versie 6.0 op dit vlak zijn:

 • Business Agility Value Stream (BAVs) – deze BAVs zijn nieuw en toegevoegd aan de bovenkant van het grote plaatje om richting te geven aan succesvol concurreren, innoveren en floreren in het digitale tijdperk. Het beschrijft in acht stappen een stroom van het waarnemen van een kans, via het financieren en opleveren van een MVP naar leren en aanpassen.
 • SAFe Foundation – Lean-Agile Leadership en Continuous Learning Culture zijn aan de zijkanten toegevoegd. Verder iets anders vorm gegeven en inhoudelijk aangescherpt.
 • De Lean-Agile Mindset bestaat nu uit 5 principes van Lean Denken en het Agile Manifesto (zie figuur hieronder).Lean-Agile_Mindset_SAFe_6.0
 • Het ‘House of Lean’ is verwijderd doordat alle onderdelen een plek elders in het SAFe raamwerk hebben gekregen.
 • De vier kernwaarden van SAFe zijn nu naast ‘alignment’ en ‘transparancy’ ook ‘respect for people’ en ‘relentless improvement’.
 • Van de SAFe principes is nummer 6 aangepast van ‘#6 Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths’ naar ‘Make value flow without interruptions’ om dit meer in lijn te maken met het Lean denken en een breder beeld van het optimaliseren van een processtroom.
 • De SAFe implementatie Roadmap is aangepast op de punten met de rode stippen. Onder meer is de beginsituatie anders verwoord: voorheen stond hier ‘waterval of ad hoc agile’, maar dat hoeft niet zo te zijn. Vandaar als startpunt nu ‘Go SAFe’. Ook is bijvoorbeeld nieuw toegevoegd de ‘SAFe Executive Workshop’ om deze doelgroep in een vroeg stadium te betrekken en te activeren.

Implementatie_roadmap_SAFe_6.0

 • De SAFe Program Consultants (SPCs) zijn nu SAFe Practice Consultants. Zij coachen organisaties in het toepassen van de practices en kritische stappen zoals deze staan in de SAFe implementation Roadmap. Hun verantwoordelijkheden zie je in de figuur hieronder.

verantwoordelijkheden_SAFe_Practice_Consultants

Teams empoweren en verantwoordelijkheden verhelderen


Nagenoeg alle rollen zijn aangepast om de bijbehorende verantwoordelijkheden duidelijker te maken.


Zo heeft de de Scrum Master of Team Coach rol bredere verantwoordelijkheden gekregen voor het optimaliseren van flow, het ontwikkelen van optimaal presterende teams en het ondersteunen van agility in de organisatie.

 


Daarnaast zijn ook de verantwoordelijkheden van Agile Release Train (ART) aangepast. Zo is ‘improve relentlessly’ hierbij expliciet bij gekomen.


Verder is er meer nadruk op cruciale samenwerkingen omdat het niet mogelijk is om in je eentje alle kennis in te brengen die nodig is voor succesvolle waardecreatie.

De waardestroom versnellen


SAFe 6.0 definieert 8 eigenschappen van flow en 8 versnellers van flow om sneller tot waardetoevoeging te komen. Daarnaast is in de secties over SAFe Scrum, SAFe Team Kanban, Built-in Quality en Value Stream Management het inbouwen van flow onderdeel gemaakt van het dagelijkse werk van de teams.

 • 8 eigenschappen van flow volgens SAFe.

8_common_properties_of_flow

 • 8 versnellers van flow die gelijk zijn voor alle SAFe niveaus.

8_versnellers_van_flow_SAFe_6.0

 • 4 nieuwe secties over flow. Op elk niveau vind je hier handvatten om de flow te verbeteren.

flow_accelerators_at_each_SAFe_level_6.0

 • SAFe Team Kanban in plaats van de naam Kanban om te laten zien dat deze versie ook expliciet de aansluiting van Kanban op SAFe bevat.

 

SAFe_Team_Kanban_method_overview_6.0

 • SAFe Scrum ter vervanging van Scrum XP en om te laten zien hoe Scrum aansluit op SAFe. Sommige items zijn alleen te zien bij het doorklikken op SAFe Scrum.

SAFe_scrum_cycle_6.0

 • Built-in Quality. In SAFe 6.0 een nieuwe benadering hiervoor met een vaste basis met aanvullingen per specifiek domein zoals voor Hardware of Cyber-physical Systems.

Built-in_quality_SAFe_6.0

 • Value Stream Management (VSM). Dit was een losse sectie en is nu onderdeel geworden van de Big Picture.

value_stream_on_the_big_picture_SAFe_6.0

 • Value Management Office (VMO). Dit heette eerder het Agile Program Management Office (APMO). In 6.0 ligt de focus meer op ondersteuning van het begrijpen, meten en verbeteren van de stroom van waardecreatie. Verantwoordelijkheden zijn onder meer: definiëren van de scope van de portfolio, ondersteunen van de verbetering van de flow van waarde leveren, faciliteren van het formuleren van de strategie en te helpen communiceren hiervan, het faciliteren van de Portfolio Sync, samenwerken met het LACE om succesvolle werkwijzen/patronen in de portfolio te ontdekken en te verspreiden, enz.
 • Applying Kanban in SAFe. 6.0 bevat een uitgebreidere beschrijving met betrekking hierover.

Applying_kanban_in_SAFe_6.0

Versterken van Business Agility met SAFe in de breedte van de business


Een Lean-Agile transformatie gaat breder dan ICT en betreft de hele business, aldus Scaled Agile. Iedereen en alle afdelingen dragen bij aan het optimaliseren van flow, het werken in kleine batches, het inbouwen van kwaliteit, het organiseren rondom het creëren van waarde, het gebruik maken van systeem denken, enz.

 • Business & Technologie. Deze sectie is bijgewerkt met meer aandacht voor hoe SAFe kan worden toegepast in de business zoals Business-enable ARTs.
 • SAFe beyond IT home page. Via deze knop in het model kun je succesvolle praktijkcases lezen van andere discplines dan ICT, zoals Finance, HRM en Marketing.

Werken aan de toekomst met AI, Big Data en de Cloud


In versie 6.0 is opgenomen hoe deze drie innovatieve technologieën samen gaan met agile werken op basis van SAFe:

 1. AI oftewel Artificial Intelligence
 2. Big Data
 3. Cloud

Betere resultaten leveren met meten en groeien en OKRs

 • De sectie ‘metrics’ heet nu ‘Measure and grow’ en beschrijft het identificeren van en besluiten over mogelijkheden tot verbetering.
 • OKRs, oftwel ‘Objectives and Key Results’, zijn toegevoegd aan de zijkant van het model (het ‘spanning palette’) om de nadruk te leggen op het gericht nastreven van resultaten en achterliggende doelen.

Conclusie: wat is er veranderd in SAFe 6.0?


SAFe krijgt regelmatig updates en ook nu is er weer met veel zorg een vernieuwingsslag uitgevoerd. In deze slag is er best veel veranderd, met als belangrijkste punten:

 • Versterken van de basis voor business agility.
 • Teams empoweren en verantwoordelijkheden verhelderen.
 • De waardestroom versnellen.
 • Versterken van Business Agility met SAFe in de breedte van de business.
 • Werken aan de toekomst met AI, Big Data en de Cloud.
 • Betere resultaten leveren met meten en groeien en OKRs.


Wil je meer weten over leading SAFe, zie dan ons trainingsaanbod. Liever live sparren met een van onze professionals over Agile cq SAFe? 


Contact opnemen


Tanja van den Akker is eigenaar van Forsa Advies, blogger, auteur, trainer en consultant in project- en verandermanagement.

Bron: deze blog is gebaseerd op deze blog van de website van Scaled Agile. In de oorspronkelijke blog vind je nog meer details van de beschreven veranderingen en verdere (overige) wijzigingen. Enjoy!