Managing Successful Programmes MSP® = Agile?

Kanban Scrum Planning Bord

Om te bepalen of MSP ook Agile is, ligt het het meeste voor de hand om deze methodiek te beoordelen aan de hand van de vier richtlijnen van het Agile Manifesto voor Agile werken:

  • Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen en tools.
  • Werkende producten zijn belangrijker dan uitgebreide documentatie.
  • Samenwerken met de klant is belangrijker dan onderhandelen.
  • Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van het plan.

Hoe passen deze vier richtlijnen van het Agile Manifesto bij MSP van AXELOS? We nemen ze hieronder met je door.


‘Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen en tools’

MSP geeft met name houvast op het proces van programmamanagement. Het bevat een samenhangend procesmodel met de aanbevolen stappen, processen en een programmaorganisatiemodel. Ook biedt het ‘tools’ zoals sjablonen voor voortgangsrapportages en plannen.


Op basis hiervan zou je MSP kunnen lezen als een enigszins mechanische werkwijze met uitsluitend aandacht voor de ‘harde’ kant van programmamanagement. Echter, elk element van MSP is bedoeld om afstemming te bereiken met de belanghebbenden. Uiteraard is hier ook expliciete aandacht voor in het hoofdstuk over ‘Stakeholder Engagement’.


Het is dus belangrijk om te realiseren dat de methode juist bedoeld is om de interactie met individuen te ondersteunen. Dat leidt tot succes.


‘Werkende producten zijn belangrijker dan uitgebreide documentatie’

Werkende projectproducten worden gemaakt in de onderliggende projecten. Ook dat kan op een Agile manier. MSP programmamanagement kan goed gecombineerd worden met Agile projectmanagement methoden, zoals bijvoorbeeld AgilePM van het Agile Business Consortium of PRINCE2 Agile van AXELOS.


De essentie binnen de filosofie van MSP is dat de beoogde ‘benefits’ oftewel de gewenste voordelen worden behaald. Dit kan alleen met werkende projectproducten. Uiteraard zijn werkende producten belangrijker dan uitgebreide documentatie: hoeveel heb jij tot nog toe gerealiseerd door iets alleen te documenteren en niet te realiseren?


‘Samenwerken met de klant is belangrijker dan onderhandelen’

Mensen doen het werk en doen dit voor mensen. Dat maakt relaties het belangrijkst in een gezamenlijk te realiseren traject. Afhankelijk van de context en het traject kunnen relaties meer of minder op gezamenlijk belang gestoeld zijn en is een vorm van onderhandelen nodig.


Is er vertrouwen of kan er vertrouwen worden opgebouwd tussen beiden, dan kan MSP worden gebruikt om de samenwerking en het begrip over en weer te bevorderen. Is er geen vertrouwen en lukt het niet om dit op te bouwen, dan is het te verwachten dat de methode meer gebruikt gaat worden voor het CYA-fenomeen (Cover Your Ass). Doorgaans levert dat geen succes op.


MSP ondersteunt samenwerken én onderhandelen. Het is maar net wat er nodig is en wat je beoogt.


‘Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van het plan’

Een visie is noodzakelijk en leidend binnen MSP. De wijze waarop deze visie tot stand gebracht kan worden afgeleid hiervan. Je kunt projecten toevoegen of juist stoppen op basis van de laatste inzichten en de verwachte bijdragen aan de strategische benefits die het programma moet opleveren.


Projecten worden in een programmafasen uitgevoerd, de zogenaamde tranches. Elke afronding van een tranche en de start van een nieuwe is een moment om te bezinnen en te bepalen wat de volgende stap moet zijn.


De bijsturing in de samenstelling van projecten en het werken in tranches maakt MSP wendbaar. De omvang van de elementen maakt wel uit. Hoe compacter de tranches en onderliggende projecten, hoe groter de wendbaarheid.


Onze conclusie: MSP gaat goed samen met de Agile richtlijnen uit het Manifesto, maar is geen garantie dat er Agile wordt gewerkt. MSP biedt in ieder geval voldoende wendbaarheid en flexibiliteit. Echter, uiteindelijk bepaalt de wijze waarop en de intentie waarmee MSP wordt gebruikt of MSP Agile is of niet.


Wil je hier meer van weten? Neem dan contact op of maak kennis met MSP in onze MSP Foundation training.


Contact opnemen


© tekst: Forsa Advies | © afbeelding: 123rf.com.